Karantän i Stallarholmen

Styrelsen har fått in misstänkta fall av RVHD i Stallarholmen, Strängnäs. Kanin är inskickad för obduktion och i väntan på svar har vi satt Selaön samt Stallarholmen i karantän i två veckor, dvs fram till och med 2017-12-08. Som vanligt är det berört område plus 1 mil som är satt i karantän.

Distansdomarutbildning

Distansdomarutbildning

 

Utbildningen sker under våren 2018 med start i maj

Avgiften för distanskursen är 1000kr som betalas av klubben via faktura som kommer från förbundet.

För att gå distanskursen gäller samma krav som för den ordinarie domarkursen samt följande:

  • Dator med webbkamera och internetanslutning där det fungerar att köra videosamtal.
  • Motivering och anledningen till varför just ni ska gå distanskursen och inte den ordinarie.
  • Teknikkunnig

 

Domarproven kommer att skrivas digitalt i er hemmamiljö med videoövervakning från ledare. De teoretiska övningarna kommer att ske via gruppsamtal, videochatt samt eventuellt vissa övningar med ledare vid tillfälle.

Kursen kommer att pågå under en längre tid och inför varje moment så ska uppgifterna som hör till det momentet vara utförda.

 

Aspirantuppgifterna finns att ladda hem ifrån skhrf.com och skickas till DK när de är utförda.

 

Då distanskursen har ett begränsat antal platser och DK kommer att välja ut de som vi anser är mest lämpad att gå distanskursen ska ansökningarna vara inne innan man genomför aspirantuppgifterna. Självklart får man börja med de innan men det är inte säkert att alla som söker få gå kursen.

 

Ansökan: Klubbar, ni skickar in ansökningsblanketten för era aspiranter (finns på skhrf.com) senast den 31 december.

Ansökan skickas till DK på: dk@skhrf.com

 

Upplägg på kursen.

Aspiranten ska göra de förberedande uppgifterna samt klara en del webbprov för att få göra slutprov på de olika momenten. Det kommer att skrivas en hel del prov med övervakare via videolänk och dessa kommer att skrivas på vardagkvällar, räkna med att kursen tar minst 12 kvällar på 2 timmar samt de individuella uppgifterna som görs utöver den tiden. Kursen kommer att ligga under en längre tid och aspirantlicens erhålls tidigast i juli.

 

Frågor angående kursen besvaras av DK på: dk@skhrf.com

Kontakt med kansliet

På grund av en kommunikationsmiss har tyvärr styrelsen missat att kontrollera kanslimailen reglenbundet. Efter lite diskussion har vi därför beslutat att inte längre använda den mailen utan allting ska gå till styrelsenmailen för att sen disribueras till rätt styrelsemedlem som hanterar frågan.

Så från och med nu ber vi er skicka alla frågor som tidigare eventuellt skickats till kansliet att skickas till styrelsen.skhrf@gmail.com istället.

Månadsbrev oktober

Hej på er!

Här kommer äntligen ett nytt månadsbrev. Förhoppningsvis ska vi få ordning och få ut dessa månadsvis framöver.

 

Stämman

Stämman kommer att hållas 21/4 i Landskrona. På söndagen efter kommer det hållas föreläsningar med olika inriktningar. Mer information om det kommer. I och med att stämmans datum är bestämt så innebär det att klubbarna måste hålla sina egna årsmöten och rapportera in dem senast 21/3. En nyhet för i år är att vi skrotar rapporteringsblanketten helt och all rapportering sker direkt på Skuttli. Rapportering görs under Adminfliken under knappen Ändra klubbuppgifter. Observera att alla uppgifter som rapporteras in där inte syns för alla användare utan bara för superadmins och den inloggade klubben.

I och med stämman börjar det bli dags att fundera både på motioner ni vill skicka och förslag till kommande styrelsen. Kontaktuppgifter för dessa hittar ni längst ner i månadsbrevet.

 

SM i rak och längd

SM i rak och längd är klart  och det kommer att hållas 19-20/5 i Kalmar. Arrangör är Kalmars Kaninhoppare

 

Agriacup

De tre deltävlingarna i Agria kommer att hållas följande datum

16-17/6 (16/6 Agria) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 (14/6 Agria) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

28-29/7 (28/7 Agria) Europride Arrangör 08 KaninhopparTeam

 

Domarkurs

Domarkurs kommer att hållas 10-13/5, arrangör VäSKH. Mer information både om den här domarkursen och eventuella andra möjligheter att gå kurs kommer inom kort från DK.

 

Ordförande SKHRF

Liv har mycket privat och därför kommer Linda som är vice gå in och stötta upp henne fram till årsstämman.

 

Avhopp i Domarkommittén

Jessica Gustafsson har valt att hoppa av DK.

 

RVHD

Tyvärr är ju RVHD något ständigt förekommande som vi måste förhålla oss till. I år verkar Göteborgstrakten och Gotland vara de värst drabbade områdena. Vi vill uppmana alla att hålla sig uppdaterade på SKHRF online om vart det är karantän. Vi vill även att ni klubbar som skriver om RVHD/Myx i era tävlingsannonser säkerställer att den stämmer överens med gällande regler. Idag förekommer en del information i dessa som inte stämmer.

 

En sista uppmaning gällande RVHD är att ni alla tänker på att det är en tragedi att drabbas av sjukdomen och det är enbart otur om man drabbas. Även om alla såklart är rädda för sjukdomen så är det viktigt att tänka på hur man beter sig mot varandra.

 

Betalning/anmälningar till tävlingar

Vi har fått in en del frågor från klubbar som har problem med anmälningar till tävlingar som inte betalas. Det som gäller är att klubben har rätt att tex neka start eller ta ut efteranmälningsavgift om pengarna inte finns insatta på utsatt tid så länge det tydligt framgår i annonsen. Var noga med att inte låta folk starta om betalning inte är gjord eftersom det är mycket svårare att få in pengar i efterhand. Har en person obetalda starter till klubben har klubben rätt att neka personen att starta tills dessa är betalda. Observera att man inte får skriva att klubben ska ha pengarna tillhanda samma dag som sista anmälningsdag eftersom man ska ha möjlighet att anmäla sig just sista dagen. Däremot är det helt okej att kräva att pengarna ska sättas in den dagen.

 

Tävlingsprogrammet på Skuttli

Styrelsen har uppmärksammat att det förekommer att en hel del tävlingar flyttas inom två veckor från tävlingen. Vi vill uppmana klubbarna att ha bättre framförhållning när ni planerar och bokar platser för tävlingarna. Det är okej att flytta tävlingarna inom kommunen eller inom 3 mil från ursprunglig plats men detta är inget som ska sättas i system utan medlemmar ska ha möjlighet att veta var tävlingarna hålls. Det är också viktigt att ni kontaktar någon av dem som är administratörer om ni måste flytta en tävling och tiden för att ni själva ska kunna ändra plats på Skuttli har passerats. Skuttlis plats och tävlingsannonsen får inte visa olika platser eftersom man då kan missa en tävling som man tänkt åka till eftersom man tror den är någonannanstans.

 

Rikshoppet

Som ni säkert märkt har det inte kommit något Rikshopp på ett tag. Vi har en redaktör i Tina Nylund men tyvärr inget material att sätta in i tidningen. Tina har lovat att sätta ihop tidningen när det finns tillräckligt material men som det är nu tyvärr så kommer det dröja. Styrelsen diskuterar olika lösningar för detta men har du material du anser passar i tidningen, skicka in det till Tina snarast.

 

Datum att hålla koll på:

1/3 Sista ansökningsdag för SM i krok och höjd

21/3 Sista dag för klubbarnas årsmöte och rapportering i Skuttli

21-22/4 Årsstämman och efterföljande föreläsningar, Landskrona Arrangör SKH

10-13/5 Domarläger, arrangör VÄSKH

19-20/5 SM i rak och längd, arrangör KoKH

16-17/6 Agriacup (Agria 19:e). Österjörn, arrangör ACKH

14-15/7 Agriacup (Agria 14:e) Falsterbo, arrangör SKH

28-29/7 Agriacup (Agria 28:e) Europride arrangör 08KT

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Förbundsarrangemang 2018

Det två sista arrangemangen är nu fördelade.

 

SM kommer att hållas 19-20/5 Kalmar arr: Kokh

Sista deltävlingen av Agria kommer att hållas 28-29/7 i Stockholm i samband med Europride. Arr: 08KT

Styrelsen fick in flera bra ansökningar och har verkligen haft svårt att välja.


Vi hoppas ni som inte fick arrangemangen denna gång söker till nästa gång. Ansökan för SM i krok och höjd går ut 1/3 2018

 

Redan utdelade arrangemang är:

21/4 Årsstämman i Landskrona, Arrangör: Skånes KH

16-17/6 Agria cup (16/6) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 Agria cup (14/6) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

Uppvisning på SHIS

SKHRF är inbjudna till Stockholm International Horse Show 30/11-3/12

Vi ska ha en monter under alla 4 dagar med klapphörna och information samt lite uppvisning på en liten yta varje dag.

Det behövs 3-4 personer per dag.

Ungefärliga tider:
Tor: 15-24
Fre-sön: 12-21

Om du är intresserad av att vara med och visa upp? Skicka ett kort mail till styrelsen@skhrf.com med lite info om dig och kaninerna samt vilka dagar du kan. Vi behöver ditt mail senast 1/11.

Observera att man själv behöver stå för eventuell resa och övriga kringkostnader i samband med detta

Karantän i Romelanda, Ström, Kärna och Kungälv

Preliminärt svar från SVA visar på RVHD vilket gör att följande områden är satta i karantän i en månad (tom 22/10)

 

Ström, Lilla Edet

Bäck, Romelanda

Kärna Sundhammar

 

Då det även förekommit mistänkta dödsfall i Kungälv är det även karantän i två veckor (tom 6/10)

Karantän är alltid aktuellt område plus en mil.

Karantän sedan innan:

 

  • Väte (Gotland) – 4/11
  • Barlingsbo (Gotland) – 4/10
  • Viklau (Gotland) –  4/10
  • Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg
  • Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktighet i området

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret.

Alltså Kärna Sundhammar samt en mil i karantän till 5/10

Sammanställning över karantän. Det är alltid nämnd plats samt en mil fågelvägen som är i karantän.

Väte (Gotland) – 4/11

Barlingsbo (Gotland) – 4/10

Viklau (Gotland) –  4/10

Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg

Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktigthet i området

RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning.

Väte – 4 november (Konstaterad, tre månader från senaste dödsfallet)
Barlingsbo – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)
Viklau – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)