Karantän i Romelanda, Ström, Kärna och Kungälv

Preliminärt svar från SVA visar på RVHD vilket gör att följande områden är satta i karantän i en månad (tom 22/10)

 

Ström, Lilla Edet

Bäck, Romelanda

Kärna Sundhammar

 

Då det även förekommit mistänkta dödsfall i Kungälv är det även karantän i två veckor (tom 6/10)

Karantän är alltid aktuellt område plus en mil.

Karantän sedan innan:

 

  • Väte (Gotland) – 4/11
  • Barlingsbo (Gotland) – 4/10
  • Viklau (Gotland) –  4/10
  • Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg
  • Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktighet i området

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret.

Alltså Kärna Sundhammar samt en mil i karantän till 5/10

Sammanställning över karantän. Det är alltid nämnd plats samt en mil fågelvägen som är i karantän.

Väte (Gotland) – 4/11

Barlingsbo (Gotland) – 4/10

Viklau (Gotland) –  4/10

Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg

Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktigthet i området

RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning.

Väte – 4 november (Konstaterad, tre månader från senaste dödsfallet)
Barlingsbo – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)
Viklau – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)

Misstänkt smittsam sjukdom i Blentarp (Sjöbo kommun)

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av smittsam sjukdom i Blentarp i Sjöbo kommun.

Den inkomna informationen är att ett flertal vildkaniner har dött inom några dagar, även tamkaniner i området har dött. Vi valt att inte sätta karantän i området, men eftersom exakt dödsorsak inte är fastställd rekommenderar vi ändå att man är försiktig tills dödsorsak är fastställd.

I nuläget väntar vi svar på obduktionen och håller våra tummar att det inte är något allvarligt.

 

 

Myxomatos/kaninpest (Malmö)

Då flertalet pestkaniner har synts till kring Almviks 4h-gård i Malmö kommun så har styrelsen valt att sätta området 1 milsradie fågelvägen runt 4h-gården fram tills 7/10. Regler gällande karantän vid myxomatos/kaninpest är att man endast sätts i karantän om man inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationskort mot detta som är minst 3 veckor gammalt och max 12 månader gammalt. Övriga punkter gällande myxomatos/kaninpest hänvisar vi till förbundets sjukdomshandbok.

Förlängd karantän på Gotland till och med 18/9

Karantänen på Gotland går ut imorgon 4/9. Efter inrådan från länsveterinär kommer hela Gotland vara i fortsatt karantän i ytterligare två veckor dvs till och med 18/9. Förhoppningen är att efter detta kunna släppa i alla fall delar av Gotland från karantän. Vi tar gärna emot information från säkra källor om pågående utbrott för att ha som underlag vid en eventuell uppdelning av karantänen.

 

Den medlem som dessvärre drabbats av RVHD är i fortsatt karantän i tre månader efter sista dödsfallet oavsett om övrig karantän

Misstänkt RVHD i Väte Gotland

Tyvärr misstänker en av våra medlemmar i Väte på Gotland att dennes gård drabbats av RVHD. Förbundet kommer stå för obduktion av en kanin.

Då Gotland redan är i karantän hoppas vi att svar på obduktionen kommer innan den går ut, men i annat fall kommer karantän för gården (samt eventuellt ytterligare områden) gälla tills svar kommit.

Inga andra medlemmar än den drabbade gården samt boende på Gotland är berörda av karantän i dagsläget. Vi återkommer när vi har mer information.

Vi sänder våra varmaste tankar till de drabbade!


 

RVHD på Gotland

Hela Gotlands kommun sätts i karantän från idag och två veckor framåt dvs tom 4/8.

Informationen kommer från SVA och länsveterinären och plats är för oss i dagsläget okänt därför har FS valt att sätta kommunen i karantän och hoppas att vi under tiden kan få fram mer information.

De som redan lämnat ön innan detta publicerades sitter inte karantän.

Utbrott av RVHD och Myxomatos

Misstänkta utbrott där styrelsen beslutat om karantän:

Österlen/Kivik (Skåne)  – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Gothem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7. Tidigare rapporterat fall i Slite har efter obduktion visat att det inte rörde sig om RVHD vilket gör att karantänområdet är minskat.

Dalhem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Rone (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Burgsvik (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Karantän satt vid myxomatos tillåter medlemmar boende i området att tävla vid uppvisande av vaccinationsintyg. Detta gäller inte vid RVHD, då tillåts inte boende i området att tävla. Klubbar får inte arrangera i misstänkt område. Observera att karantän omfattar omnämnd ort plus en mil fågelvägen. Mer om karantän går att läsa i sjukdomshandboken.

 

Styrelsen får in mycket rapporter om misstänkta utbrott av RVHD och myxomatos. Ovanstående områden är de som vi bedömer att vi har tillräckligt säkra källor på att det rör sig om myx eller RVHD. Det förekommer dock fler oklara dödsfall där vi inte bedömt det vara tydligt att det med stor sannolikhet rör sig om RVHD/myx. Varje enskild medlem behöver där göra sin egen bedömning om vad som känns säkert. Observera dock att så länge ingen karantän är satt har alla rätt att delta på arrangemang i SKHRF.