Kommuner/områden i karantän

Styrelsen arbetar med att kontinuerligt uppdatera denna lista med nya misstänkta och bekräftade fall.

Kommuner/områden satta i karantän med datum (Uppdaterat 2017-03-12)

Område i karantän Karantän upphör(datum då man får tävla igen)
Kumla 1-mils radie (Kumla nära Stallarholmen, Strängnäs)  21 mars (2 veckor)

 

Kommuner/områden som tidigare suttit i karantän med datum (Uppdaterat 2017-03-12)

Område i karantän Karantän upphör(datum då man får tävla igen)
Vellinge kommun  4 september (1 månad)
Malmö kommun 8 oktober (2 månader)
 Lund kommun  28 september (2 månader)
 Helsingborg kommun  28 september (2 månader)
 Halmstad kommun   30 oktober (1 månad)
 Varberg kommun  4 november (1 månad)
 Kungsbacka kommun  30 augusti (1 månad)
 Göteborg kommun  30 september  (1 månad)
 Marks kommun  7 september (2 veckor)
 Kristianstad kommun  30 september (2 månader)
 Hässleholm kommun  15 oktober (2 månader)
 Östra Göinge kommun   4 september (1 månad)
 Ingelstad ”1mils-radie” (Växjö kommun)  14 september (1 månad)
 Gävle kommun  3 september (2 månader)
 Olhamrakvarnsväg (Vallentuna)  Gården satt i karantän fram till 2017-02-19
 Laholms kommun   17 september (1 månad)
 Karlshamn kommun  27 september (1 månad)
 Halmstad kommun 30 oktober
 Ånimskog ”1 mils radie” (utanför Åmål)  15 september (2 veckor)
 Kalmar Kommun  12 oktober (1 månad)
 Emmaboda kommun  9 oktober (1 månad)
 Älmhult kommun  16 oktober (1 månad)
 Bjuv kommun  17 oktober (1 månad)
 Osby kommun  16 oktober (1 månad)
 Lomma kommun  16 oktober (1 månad)
 Nybro kommun 7 november (1 månad)
 Borgholms kommun  13 november (1 månad)
 Södertälje kommun 9 januari (1 månad)
 Hallands Väderö + 1 mil 20 februari (1 månad)

 

Observera! När en kommun sätts i karantän, så kommer även områden som ligger 1 mil utanför kommunen också att sättas i karantän på grund av att vi då inte vet var i kommunen RVHD påträffats.

Kommuner/områden i listan gäller tillsvidare. Dyker nya fall upp i någon kommun, kommer karantänen att förlängas från senaste datumet. Detta innebär att medlemmar måste hålla koll på denna lista för att se om den har blivit uppdaterad innan man åker iväg och tävlar.

Vet du om något fall som inte finns med i listan? Kontakta styrelsen så att vi kan hålla informationen uppdaterad. styrelsen@skhrf.com
Tack för hjälpen!

Åtgärdsplanen har förtydligats på några punkter. Se tidigare inlägg.

RVHD bekräftat på Hallands Väderö – Skogshare

Det har kommit till vår kännedom att SVA har konstaterat RVHD2 på en skogshare som dött på Hallands Väderö i januari 2017. Länk till artikeln: http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/kaningulsot-upptackt-pa-skogshare

Det medför att Hallands Väderö + 1 mils radie runtom sätts i karantän i 1 månad till att börja med. Se smittoläget för aktuella datum på de områden som satts i karantän för att veta när du kan börja tävla igen om du bor inom ett riskområde.

Konstaterade fall av RVHD i Södertälje

Tyvärr har vi nu fått veta att det har SVA har konstaterat 2 fall av RVHD på 2 vildkaniner från Södertälje. Polisen har gått ut med info om RVHD i Södertälje då många kaniner o harar dött den senaste veckan. På grund av smittorisken kommer vi att sätta Södertälje kommun + 1 mils radie runtom kommunen i karantän i minst 1 månad. (Karantän fr.om. 9/12 – 9/1) Karantänen kan komma att förlängas om vildkaniner fortsätter dö i Södertälje och om smittan fortgår.

Vid frågor maila styrelsen: styrelsen.skhrf@gmail.com

Från styrelsen

Styrelsen består av tolv individer framröstade av er medlemmar, tolv människor som brinner för kaninhoppning på olika sätt. Tolv människor som går i skolan, jobbar, är föräldrar, har vänner, djur, familj som också kräver mycket tid. Ideellt arbete är otroligt roligt och givande, men även tidskrävande och dygnet har ibland inte tillräckligt antal timmar för att hinna med.
Eftersom vi är just tolv personer ska ju även de tolv få säga sitt, vilket gör att även i de mest självklara frågorna så tar det ibland lite längre tid – tid för att alla tolv ska hinna se – hinna läsa – hinna svara. Vi har en handläggningstid och den är inte för att vara jävliga eller dryga. Utan det är för att vi ska hinna med, när vi får in en fråga till mailen som inte har ett självklart svar börjar en process som ser ut som följande:
Mailet ska läsas av någon. Det ska svaras att det är mottaget och därefter publiceras på vårt forum. Där ska vi som alla har olika arbetstider, dygnsrytmer se inlägget och svara. Är det en enkel fråga så räcker det oftast bara med ett svar från varje styrelsemedlem och därefter kan beslut fattas och mailet besvaras.
Är det invecklat så behövs det mer ingående diskussioner, vilket då så klart tar mer tid.

Det här är också en av anledningarna att vi inte vill ha kommentarer på inlägg på Facebook eller meddelanden där eller på Instagram. Det är för att vi vill inte missa någon av era frågor. Mailströmmen vi har nu är otroligt mycket högre än vi är vana med, vilket gör att mycket, mycket tid går åt till att just svara på era frågor via mail. Alla mail behöver så klart inte gå igenom samtliga styrelsemedlemmar, men det tar ändå tid att svara för att ni ska få svar så snart som möjligt.

Vi är förutom styrelsemedlemmar också mänskliga. Vi gör fel. I vår strävan att svara så snart som möjligt kan vi ibland skriva fel och det måste vi också få göra ibland och ibland måste vi också få ändra åsikt när ny information dyker upp.
Det är dessutom ofta vi får in mail med frågor som tydligt finns information om i ex ett av våra senaste utskick eller i en åtgärdsplan.

Vi vill också ta upp det här kring sociala medier. Vi tycker det är jättebra att det finns en grupp på facebook dit folk kan vända sig när de blivit drabbade och för att lättare hålla koll på smittspridningen, men vi måste också komma ihåg att hålla en god ton och vara snälla mot varandra. Kom ihåg att vara källkritiska, självklart är det ingen som ljuger att den blivit drabbad av RVHD, men det är många gånger platser står med som drabbade där det inte finns några aktuella fall, där informationen bara passas vidare från person till person, utan att kolla upp det.
Sedan måste vi komma ihåg att varje död kanin inte är drabbad av RVHD, vi har fler hemska sjukdomar som kan drabba våra små, det finns oförklarliga fall och naturliga anledningar, desamma gäller så klart vildkaniner med.
Vi måste också komma ihåg att alla de personerna som skriver ut att deras kanin dött har mist en av sina bästa vänner. Det kanske inte är jättekul att bli överöst med frågor från åtta olika vart man bor, vilka symptom sin kanin hade innan den dog, hur den bodde eller liknande. Visa lite hänsyn till varandra, börja inte jaga varandra.

Vi har fått in många klagomål sista tiden. Alltifrån att vi ändrar åsikter till att vi drar ut på svar, inte svarar alls och att förtroendet för oss minskar.
Det tycker vi är jättetråkigt. Vi gör vårt bästa. Vi tar beslut baserat på aktuell information, när den ändras, ja då ändras ibland våra beslut. Ibland missas ett mail trots allt i mängden av de andra, men vi gör så gott vi kan. Någonstans blir det också en prioriteringsfråga att vissa mail kräver svar snabbare än andra, och att ett äldre då kan glömmas bort när alla de nya fyller på.

Några frågor vi fått en del sista tiden är följande:

Varför ändrar styrelsen besluten hela tiden?
Vi vet att det ibland kan kännas frustrerande att det först står ex 14 dagar i karantän och sedan förlängs till ex 1 månad.
Vi arbetar främst efter vår åtgärdsplan som säger att vid misstanke är det 14 dagars karantän. Direkt när någon i styrelsen ser ett fall kan den enkelt gå ut med den infon. Där och då stoppas medlemmar i närheten från att delta på arrangemang för att minska risken för smitta. Därefter diskuterar styrelsen huruvida fallet ska anses som stark misstanke och förlängd karantän eller inte. Om det då anses som extra stark misstanke så blir det ju då helt enkelt ett ändrat beslut. Det för att vi inte vill vänta för länge innan informationer går ut.

Förbundet betalar obduktioner
Vi har fått en del frågor angående detta, varför vi står för vissa men inte alla. Det vi vill förtydliga är att det inte är en medlems rättighet att få sin kanin obducerad. Vid stark misstanke av RVHD kan styrelsen besluta att stå för en obduktion i områden där RVHD inte redan är spritt. När vi gör våra bedömningar tittar vi främst på området – finns RVHD där redan? Samt symptomen, vi i styrelsen är inga forskare kring RVHD vilket gör att vi ofta väljer att gå på vad ex. veterinärer sagt i fallen.
Helst skulle vi vilja stå för alla, men det är inte hållbart i längden då förbundets intresse ligger i att ringa in smittan och smittspridningen. Bor man i ett område där smittan redan drabbat flera personer kommer inte obduktionen göra till eller från ur förbundets synpunkt, medan om det är i ett område där det bara dykt upp någon enstaka misstanke kan det vara mer givande att se om smittan tagit sig dit eller inte.

Vad händer om man bryter mot karantän?
Ja alltså det här är en fråga som vi inte ens vill få, och ändå fått flera gånger. Karantän finns av en enkel anledning. Att skydda våra kaniner.
Att då medvetet bryta det för att man vill träna med sin kompis, få hem ett nytt hinder eller vad det nu kan vara känns så tråkigt. Majoriteten av alla er medlemmar i karantän har inte smittan hos er, men ni bor nära den, vill man då riskera att få in den?
Det kanske inte är kompisen eller dens kaniner som kommer och tränar som drar in den, det kanske är bilen de färdas i?
Skulle det komma fram att medlemmar medvetet struntat i sin karantän ja då kommer styrelsen helt enkelt få ta beslut om vidare åtgärder behöver tas.

Vaccinera i område som är satt i karantän?
Vad händer om jag åker och vaccinerar min/a kanin/er i ett område som är satt i karantän? Detta gör att du bryter mot karantän (se ovan) och även om det är för en god sak så finns det en risk att åka med djuren till områden där det förekommer smitta. Styrelsen har fått in en del frågor kring detta och beslutat att i de fall man ej själv är i karantän sedan innan kommer man få 2 veckors karantän. I de fall man redan är i karantän gäller slutgiltigt datum för karantän om detta är senare än 2 veckor efter vaccinering. Om ej så, gäller 2 veckor från det man vaccinerat kaninerna.


Varför sätter inte förbundet tävlingsförbud för alla klubbar/vissa klubbar
Vi i styrelsen litar på att klubbarna och dess medlemmar är mer insatta och kunniga på sina områden än vi är. Vi litar på att de själva kan ta beslutet att ställa in eller fortsätta arrangera tävlingar efter hur smittoläget är för stunden. Precis som varje medlem måste komma ihåg att en tävling är alltid en risk oavsett när under året eller vart i landet.


Varför har inte förbundet ställt in SM? Hur kan man ha ett SM när inte alla medlemmar får delta?
Det här är en fråga vi tidigt tog upp när den ökade smittan började bli känd. Vi har pratat om det i styrelsen, pratat med arrangerande klubb och så klart även hört med medlemmar. Först och främst har vi en klubb som vill arrangera och lagt ner tid på arrangemanget, därefter har vi medlemmar som vill delta. Vi känner inte att arrangemanget i sig är i stor fara eller en mer ökad risk än en klubbtävling där det samlas minst lika många kaniner om inte mer med förare från olika delar av Sverige. Att ställa in SM i förebyggande syfte kändes inte som en nödvändig åtgärd. Sedan har vi försökt att hålla koll och se om vi eventuellt skulle behöva se över vårt beslut allt eftersom tiden närmat sig för SM.
Att alla medlemmar inte kan delta är oerhört tråkigt, men även om det är en mer extrem situation i år, har vi under årens gång haft medlemmar som varit i karantän på grund av olika sjukdomar som inte fått delta tidigare SM heller.

Förhoppningsvis är detta ett lite tydligare svar till alla er medlemmar som gör att ni lättare kan förstå hur vi tänker och jobbar i situationer som denna. Vi är lika oroliga som ni är i dessa tider.Som vanligt hänvisar vi frågor till mailen styrelsen@skhrf.com

Ang. Myxomatos

Inte nog med att RVHD sprids som en löpeld, nu verkar även Myxomatosen har vaknat till och spridit sig till flera olika delar av landet.

För att undvika riskerna med smittspridning har styrelsen valt att skärpa åtgärdsplanen för Myxomatosen för boende i närheten. Det leder till att medlemmar som bor inom en mil från ett misstänkt eller bekräftat fall av Myxomatos inte får delta på arrangemang på en månad. Tidigare sa den att medlemmar inte rekommenderas att tävla, men nu har vi valt att sätta ett förbud istället.

Styrelsen kommer fortsätta att jobba med åtgärdsplanen för Myxomatos och se om fler delar av den behöver uppdateras på nästa veckas styrelsemöte.

Platser där Myxomatos misstänkts/bekräftats
Observera att vissa av platserna nedan är fall utan mycket information, vilket gör att vissa kan vara äldre och andra sakna platser, vi vill dock informera då det kan vara av intresse att veta att det funnits misstankar i närheten av där man bor.

Stockholm – Hässelby 31/8-16
Helsingborg
Båstad – Bjarehalvon 28/7-16
Halmstad
Eslöv 16/7-16
Malmö

 

 

Misstänkt fall RVHD

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av RVHD hos en av våra medlemmar boende i Örgryte, Göteborg.

I nuläget väntar vi svar på obduktionen och håller våra tummar att det inte är RVHD.

Tills vidare gäller åtgärdsplanen och samtliga medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) sätts i karantän i två veckor, räknat från 22 augusti.
Förhoppningsvis har vi fått resultatet inom dess och därefter kan meddela vad som händer med karantänområdet.

Ur åtgärdsplanen angående karantän

Karantän
Karantän är en typ av isolering.
En medlem som är satt i karantän får inte besöka eller delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar. Den får heller inte besöka andra medlemmars kaningårdar. Desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården. Under tiden för karantän får medlem heller inte ta emot nya kaniner eller utrustning som rör kaniner så som selar, hinder, burar eller liknande.
Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren från datumet för mottagandet och två veckor framåt.

Att bli satt i karantän avser inte att man inte får gå till skolan, jobbet eller mataffären. Utan avser just den biten som rör kaniner eller deras utrustning. Sedan om man jobbar med en medlem som inte är i karantän får man självklart gå till jobbet, men man kanske ska tänka både en och två gånger vad man väljer för kläder och skor innan man lämnat hemmet för att minimera eventuell smittspridning – som just är avseendet med karantän.

 

Vi i styrelsen sänder våra tankar till den drabbade medlemmen i denna svåra tid.

 

Åtgärdsplan RVHD/RVHD 2 – uppd. 13/8-16

ÅTGÄRDSPLAN RVHD & RVHD 2
Senast Uppdaterad: 2016-08-13, förtydligad 2016-08-15

 1. Misstanke av RVHD/RVHD2 hos våra medlemmar
  Om en medlem inom förbundet har misstankar om RVHD eller RVHD 2 i sin besättning kan förbundet betala en obduktion eller mikroskopisk vävnadsundersökning av lever, det som är det billigaste alternativet.
  Om förbundet ska stå för kostnaden ska förbundet kontaktas innan kaninen skickas in samt så ska förbundet stå som uppdragsgivare på remissen, detta för att resultatet skall tillfalla förbundet, för så effektiv handläggning som möjligt. Förbundet bekostar eventuellt bekräftande av RVHD, ej undersökning för att bekräfta om det är RVHD eller RVHD 2. För vidare undersökning för att särskilja typ (RVHD eller RVHD 2) bekostas detta av enskild medlem.
  Kanin ska skickas in så fort som möjligt för obduktion och ska under hela tiden förvaras kyld (ej fryst). Mer information om vad som gäller vid inskickande av djur för obduktion finns på SVAs hemsida: http://www.sva.se/Från dagen med första dödsfallet inträffade hos medlemmen tills att obduktionsresultatet har kommit, sätts aktuell medlem och dess gård i karantän*. (Läs vad som gäller för gård i karantän nedan)
  Annan medlem som inom två veckor innan dödsfallet (personligen och/eller vars kanin) varit i kontakt med den drabbade medlemmens kaniner eller kaningård sätts även de i karantän i två veckor räknat från dagen där smittospridning kan ha skett.
  Om drabbad medlem varit i kontakt med annan medlems kanin/kaniner sätts även den/de kaninen/kaninerna samt de medlemmar som varit i kontakt med den/de kaninen/kaninerna efteråt i karantän i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.
  Medlem och dess kaniner som bor inom en mils radie (fågelvägen) från utbrottsplatsen sätts i karantän i två veckor.

  Vi kontaktar även närliggande klubb/ar och meddelar att de inte får lägga tävlingar inom en mils radie från utbrottsplatsen (fågelvägen). Information till samtliga medlemmar ska även gå ut via förbundets webbsida SKHRFonline om misstänkt utbrott av RVHD/RVHD2 samt vart i landet utbrottet gäller.

  Misstanke av RVHD/RVHD2 hos andra än våra medlemmar
  Vid misstänkta fall hos andra än våra medlemmar gäller karantän för samtliga medlemmar inom kommunen i två veckor från senaste kända dödsfallet. I de fall vi inte vet vilken kommun det gäller kommer karantän gälla för hela länet i två veckor. Förutom själva kommunen eller länet som är i karantän räknas även en mils gräns runt om aktuell kommun eller län. Samma regler gäller för klubb som är aktiv i området. Klubben har arrangemangsförbud i två veckor samt en rekommendation att inte arrangera arrangemang i kommunen (länet om kommunen saknas) under en månad. Om arrangemang anordnas efter karantänen men innan rekommendationstiden passerat ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Särskilda fall
  Vid oklara, särskilda fall eller i fall där stark misstanke finns beslutar förbundet från fall till fall. Vid stark misstanke kan förbundet besluta att hantera det som ett bekräftat fall för att minska eventuell smittospridning.

   

  2. Om obduktionen visar RVHD: 
  Förbundet går direkt ut till alla medlemmar innehållande informationen och åtgärdsplanen via webbsidan SKHRFonline.

  Drabbad medlem:
  Karantän kvarstår för drabbad medlem.
  Gården skall saneras dvs. burar och samtliga saker som varit i kontakt med djuren (ex hinder, selar, mockspade osv.), ska först skuras med vatten och diskmedel för att rensa bort organiska rester (blod, avföring, kroppsväskor, etc). Sedan desinfekterar man med klorinlösning (0.5%), Virkon, formalin (1%), eller annan lämplig medel av den typ som används för desinfektion av stallar eller dyl. Även en blåslampa kan användas, om möjligt. Avlidna kaniner skall brännas eller grävas ned där man kan garantera att djuret inte kan grävas upp av andra djur. Karantän kvarstår till tre månader efter sista symptom eller dödsfall, samt att tre månader ska ha passerat sedan saneringen.

  Klubbar och övriga medlemmar
  Klubbar får inte ha några arrangemang inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen förrän minst en månad från det sista dödsfallet. Klubbar har även en rekommendation att inte arrangera arrangemang inom en mil från den drabbade platsen (fågelvägen) på tre månader, väljer klubben att bryta detta ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen sätts i karantän i minst en månad.

  Bekräftat fall hos annan än medlem
  Vid bekräftade fall hos andra än våra medlemmar kommer medlemmar som bor inom samma kommun bli satta i karantän i en månads tid räknat från sista kända dödsfallet. Vid avsaknad av kommun gäller det hela länet. Förutom själva kommunen eller länet som är i karantän räknas även en mils gräns runt om aktuell kommun eller län.
  I de fall då plats är bekräftad gäller att medlemmar boende inom 1 mils radie (fågelvägen) sätts i karantän.
  Klubb som är aktiv i området får inte arrangera arrangemang i kommunen på minst en månad, vid avsaknad av kommun gäller det hela länet. Klubbar har även en rekommendation att inte arrangera arrangemang inom kommunen (eller länet vid avsaknad av kommun) på tre månader, väljer klubben att bryta detta ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Särskilda fall
  Förbundet kan i enskilda fall där smittorisken anses extra hög utöka området med tävlingsförbud samt förlänga karantän för både klubbar och medlemmar. 

   

  3. Om obduktionen inte visar RVHD eller RVHD 2
  Om resultatet från obduktionen inte visar RVHD så ska detta omedelbart gå ut till samtliga av förbundets medlemmar via webbsidan SKHRFonline. Gårdens tävlingsförbud hävs efter beslut från styrelsen baserat på vad obduktionssvaret visat.

  Karantän
  Karantän är en typ av isolering.
  En medlem som är satt i karantän får inte besöka eller delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar. Den får heller inte besöka andra medlemmars kaningårdar. Desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården. Under tiden för karantän får medlem heller inte ta emot nya kaniner eller utrustning som rör kaniner så som selar, hinder, burar eller liknande.
  Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren från datumet för mottagandet och två veckor framåt.

  Att bli satt i karantän avser inte att man inte får gå till skolan, jobbet eller mataffären. Utan avser just den biten som rör kaniner eller deras utrustning. Sedan om man jobbar med en medlem som inte är i karantän får man självklart gå till jobbet, men man kanske ska tänka både en och två gånger vad man väljer för kläder och skor innan man lämnat hemmet för att minimera eventuell smittspridning – som just är avseendet med karantän.

  Arrangemang utan kaniner
  Klubbar kommer vara tillåtna att arrangera aktiviteter utan kaniner dit både medlemmar i och utan karantän får delta. På dessa arrangemang är kaniner strikt förbjudna samt utrustning som har eller kommer ha kontakt med kaniner (ex hinder, selar, transportburar osv). I inbjudan till arrangemanget ska även klubben tydligt skriva om läget, så att samtliga medlemmar vet att det är en förhöjd risk för smitta i samband med träffen.
  Dessutom gäller att på dessa arrangemang är tredje part inte tillåtna, alltså kan man inte ha en informationsträff på en djuraffär, då besökare kan vara omedvetna om sjukdomen. Utan endast träffar för klubbens inbjudna, sedan får de så klart äga rum på ex en restaurang där det finns andra människor, men syftet får inte vara att göra reklam eller informera om sporten.


  Hur räknar jag ut om jag bor för nära en kommun i karantän?

  Om ex. Örebro kommun(A) är i karantän på grund av ett misstänkt eller bekräftat fall, räknas hela Örebro kommun, men eftersom vi inte vet vart i Örebro fallet är kommer även en mil runt om hela Örebro kommun också hamna i karantän, vilket leder till att flera andra kommuner delvis kan bli drabbade (som kommun B)

  mäta

  Om vi istället har ett fall där vi vet platsen som ex är i Järle (pricken i kommun A) som ligger utanför Örebro väldigt nära andra kommungränser, då gäller det karantän från orten för utbrottet samt en mils radie runt orten, vilket gör att delar av andra kommuner kan bli drabbade av karantän (som delar av kommun B)

  mäta2

 

Komplettering ang åtgärdsplanen om RVHD och RVHD 2

Vi får in många frågor vilket är bra då vi inte själva kan tänka på alla tänkbara scenarion i förväg. Lite förtydliganden efter gårdagens publicering av den uppdaterade åtgärdsplanen.
Den nya åtgärdsplanen gäller även på tidigare fall då vi i styrelsen vill göra allt vi kan för att undvika att sprida smittan vidare via våra arrangemang.
Tyvärr kommer det bli vissa medlemmar som känner sig lite orättvist behandlade då de har kunnat tävla enligt den gamla åtgärdsplanen men inte enligt den nya. I sådana här fall är det svårt för oss i styrelsen att säga att vissa misstänka fall eller utbrott skulle vara värre än andra och därför väljer vi att köra den nya åtgärdsplanen direkt. Förhoppningsvis fårstår ni hur vi tänker och det är kaninernas välbefinnande som måste få gå först.

Tyvärr har vi en del medlemmar som bor inom en-milsradien från utbrott som har tävlat trots sin rekommendation att inte göra detta, med den nya åtgärdsplanen får de inte längre tävla– trots att det tidigare gjort det utan några smittspridningar. Anledningen är helt enkelt att den nya åtgärdsplanen säger att det är tävlingsförbud och vi kan inte sitta och säga att medlem X som tävlat flera gånger uppenbarligen inte har smittan medan person Y som har samma förutsättningar men valt att följa den tidigare rekommendationen att inte tävla varken ska kunna tävla eller ej. Så för de medlemmarna kommer det säkert kännas orättvist, men det är så det kommer få bli under själva övergångsperioden.

Enligt den nya åtgärdsplanen ska ju samtliga kaniner och medlemmar som varit i kontakt med medlem som varit i karantän (ex. bor inom en mil från utbrott, har ett utbrott bland sina kaniner, eller träffat person med utbrott) också hamna i karantän. Detta kommer vara väldigt svårt att reglera på de redan befintliga fallen då de medlemmar som bor inom riskområdena tävlat på flertalet tävlingar över landet och vi i styrelsen inte vet exakt vilka medlemmar det ens rör sig om.
Det vi valt att göra är att låta den nya delen om karantän för de som varit i kontakt med medlem i karantän endast gälla på nya fall från vi gick ut med åtgärdsplanen.
Vi vet även här att det kan kännas orättvist, men det är den bästa lösningen vi har i nuläget då läget är extremt.

Vid misstänkta fall gäller även karantän i två veckor för de som är boende inom en mils radie (fågelvägen) från utbrottsplatsen. Den raden hoppade ur åtgärdsplanen igår (skyller på för sen tidpunkt på dygnet).
Sedan kommer det till funderingen vad ett misstänkt fall är. Först och främst är ett misstänkt fall en medlem vars kaniner dör där det finns misstanke att det är RVHD som ligger bakom och det skickas in till SVA för obduktion.
Sedan har vi ju fall som uppkommer via sociala medier där personer går ut med att de har misstankar och själva skickat in vilket då ändå är en trolig källa. Sedan har vi de fall där person X har hört person Y som hört att person Z sett sjuka vildkaniner, när det inte går att spåra källan kommer det bli svårt.
Därför kommer vi i styrelsen få bedöma delvis från fall till fall vid misstänkta fall där det inte är någon av våra medlemmar som blivit drabbad.
Vi har även väldigt svårt att hinna med att själva leta reda på samtliga fall, vilket leder till att vi väldigt gärna vill bli upplysta med alla fall oavsett om de är bekräftade eller bara misstankar.

 

Styrelsen jobbar vidare med att utveckla åtgärdsplanen och förtydliga i olika scenarion så snart som möjligt för att kunna svara på alla frågor som inkommer till oss.

 

Fortsätt maila oss om ni har frågor, men ha överseende med att vi inte kan svara på alla frågor rakt av, utan vissa måste vi få diskutera igenom och jobba med innan vi kan ge ett slutgiltigt svar.

Uppdaterad åtgärdsplan angående RVHD och RVHD 2

Styrelsen har efter den senaste tidens utbrott av RVHD 2 valt att uppdatera och skärpa åtgärdsplanen för RVHD och RVHD 2.

Den uppdaterade åtgärdsplanen ser ut som följande:

Åtgärdsplan – RVHD och RVHD 2

 1. Vid misstanke om RVHD eller RVHD 2
  Om en medlem har misstankar om RVHD eller RVHD 2 i sin besättning kan förbundet betala en obduktion eller mikroskopisk vävnadsundersökning av lever, det som är det billigaste alternativet.
  Om förbundet ska stå för kostnaden ska förbundet kontaktas innan kaninen skickas in samt så ska förbundet stå som uppdragsgivare på remissen, detta för att resultatet skall tillfalla förbundet, för så effektiv handläggning som möjligt. Förbundet bekostar eventuellt bekräftande av RVHD, ej undersökning för att bekräfta om det är RVHD eller RVHD 2. För vidare undersökning för att särskilja typ (RVHD eller RVHD 2) bekostas detta av enskild medlem.
  Från dagen med första dödsfallet inträffade tills att obduktionsresultatet har kommit, sätts aktuell medlem och dess gård i karantän*.
  Annan medlem som inom en vecka innan dödsfallet (personligen och/eller vars kanin) varit i kontakt med den drabbade medlemmens kaniner eller kaningård sätts även de i karantän* i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.
  Om drabbad medlem varit i kontakt med annan medlems kanin/kaniner sätts även den/de kaninen/kaninerna samt de medlemmar som varit i kontakt med den/de kaninen/kaninerna efteråt i karantän* i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.

  Kanin ska skickas in så fort som möjligt för obduktion och ska under hela tiden förvaras kyld (ej fryst). Mer information om vad som gäller vid inskickande av djur för obduktion finns på SVAs hemsida: http://www.sva.se/

  Vi kontaktar även närliggande klubb/ar och meddelar att de inte får lägga tävlingar inom en mils radie från utbrottsplatsen (fågelvägen). Information till samtliga medlemmar ska även gå ut via förbundets webbsida SKHRFonline om misstänkt utbrott av RVHD/RVHD2 samt vart i landet utbrottet gäller.

  Vid oklara fall beslutar förbundet från fall till fall.

 1. Om obduktionen visar RVHD eller RVHD 2:

  Förbundet går direkt ut till alla medlemmar innehållande informationen och åtgärdsplanen via webbsidan SKHRFonline.
  Karantän* kvarstår för drabbad medlem.
  Gården skall saneras dvs. burar och samtliga saker som varit i kontakt med djuren (ex hinder eller annan utrustning), först skuras med vatten och diskmedel för att rensa bort organiska rester (blod, avföring, kroppsväskor, etc). Sedan desinfekterar man med klorinlösning (0.5%), Virkon, formalin (1%), eller annan lämplig medel av den typ som används för desinfektion av stallar eller dyl. Även en blåslampa kan användas, om möjligt. Avlidna kaniner skall brännas eller grävas ned där man kan garantera att djuret inte kan grävas upp av andra djur.

  Klubbar får inte arrangera tävlingar inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen förrän efter tre månader från det sista dödsfallet.

  Medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen får ej tävla eller besöka några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar på tre månader från det sista dödsfallet. Det gäller både att som medlem delta på arrangemang, eller låta sina kaniner delta eller ta emot eller lämna kaniner eller annan utrustning på olika typer av arrangemang

  Förbundet kan i enskilda fall där smittorisken anses extra hög utöka området med tävlingsförbud för både klubbar och medlemmar.

 

 1. Om obduktionen inte visar RVHD eller RVHD 2

  Om resultatet från obduktionen inte visar RVHD så ska detta omedelbart gå ut till samtliga av förbundets medlemmar via webbsidan SKHRFonline. Gårdens karantän* hävs efter beslut från styrelsen baserat på vad obduktionssvaret visat, detsamma gäller när klubbar får arrangera tävlingar i området.

Karantän
Karantän är en typ av isolering.
En medlem som är satt i karantän får inte delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar, desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården.
Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren.

 

Lite mer information om RVHD finns i Sjukdomshandboken som finns att ladda ner från skhrf.com

Vid frågor kring åtgärdsplanen är ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@skhrf.com

Drabbade områden 2016

Här samlar vi inkommen information ang. smittsamma sjukdomar och vilka områden som är drabbade. Listan nedan är bekräftade fall av SVA och där SVA delgivit oss informationen. Fler fall finns!

Inkom Sjukdom/Info Län Kommun
2016-04-06 RVHD2 Uppsala Örsundsbro
2016-05-18 RVHD2 Stockholm Solna
2016-05-18 RVHD2 Gotland
2016-05-18 RVHD2 Västa Götaland
2016-05-18 RVHD2 Kalmar
2016-05-18 RVHD2 Skåne
2016-06 RVHD2 Stockholm Nacka
2016-07- RVHD2 Gävleborg Gävle

Saknar du information?

Vet du om sjukdomsutbrott som inte står med ovan, kontakta då gärna styrelsen på styrelsen@skhrf.com .

 

Mer information om sjukdomen

Här hittar du information om RVHD2 från SVA

 

Ytterligare fall?

I facebookgruppen ”Smittsamma kaninsjukdomar” finns nu en karta över misstänkta och bekräftade fall av både myxomatos (kaninpest) och RVHD2 (kaningulsot). OBS! att kartan som sagt innehåller ej bekräftade fall också, men kan ge en bra överblick för den som vill ha information:

Här hittar ni kartan:
https://drive.google.com/open?id=17zkiz2TEvYYaZSIdK71fM3hWHOc&usp=sharing