Ny funktion i Skuttli

Ny funktion på Skuttli

 

Som ni kanske har sett har det kommit en ny funktion på Skuttli där man kan markera kaniner som har respektive har lämnat defekter/bettfel samt om kaninen är kastrerad. Tanken är att det ska underlätta för att få en samlad översikt och indikation på djur som har lämnat defekter. När man kryssar i att en kanin har/har lämnat defekt/bettfel så syns det i som en varningstriangel på kaninen i stamträden. Mer djupgående  information om exakta förhållanden kommer fortfarande behövas inhämtas direkt från uppfödare/ägare.

Gul – kaninen har lämnat avkommor med defekt/bettfel

Röd – kaninen själv har defekt/bettfel.

 

Markering för har lämnat defekt/bettfel ska endast användas på de föräldradjur som har en avkomma med konstaterad defekt/bettfel, inte på djur där detta förkommer i släkten.

 

Det är endast uppfödare/ägare som kan sätta information om ett djur har/har lämnat defekt. AG kan vara behjälpliga med att göra detta efter information vid kullregistrering eller på begäran av uppfödare/ägare. Det här innebär såklart att registret kommer halta lite framförallt bakåt i tiden men vi anser att det måste vara så för att undvika att trianglar sätts utifrån spekulationer och rykten.

Information gällande utländska gårdsnamn i Skuttli

Under sommaren fick alla klubbar ut ett mail om att det inte går att dölja gårdsnamn från NKHLF i Skuttli trots att de egentligen inte får användas enligt stämmobeslut.

 

Nu har Daniel hittat en lösning som gör att det trots allt går och under september kommer dessa namn försvinna och inte längre synas i Skuttli i Sverige.

 

Vi tackar alla klubbar som tog sig tid att svara och lämna viktiga input i frågan!

Avsluta klasser på Skuttli

Styrelsen vill påminna om att ifall dömning sker enbart på Skuttli måste klasserna avslutas när klassen är färdigdömd. Avslutas inte klassen direkt ska det finnas ett underskrivet pappersprotokoll.

Tänk också på klubben ansvarar för att arkivera protokollen från tävlingarna. Antingen ett underskrivet pappersprotokoll eller det godkända protokollet på Skuttli.

Döma enbart i Skuttli

Från och med imorgon, 2016-08-21, är det möjligt att döma enbart på Skuttli utan att samtidigt skriva på ett protokoll/kladdpapper om klubben ser till att det finns tomma eller vanliga officiella protokoll utskrivna från Skuttli.Anledningen till att detta nu är tillåtet är att när man dömer via Skuttli så sparas en kopia av resultaten till en Dropbox-mapp. Denna uppdateras varje gång ett resultat matas in på Skuttli. Tanken är att om dömningen har påbörjats i Skuttli men inte kan slutföras så kan man använda kopian för att fortsätta dömning på ett officiella protokoll. Man laddar då ner resultaten och skriver ner dessa på de utskriva protokollen och fortsätter att döma som vanligt. Klassen avslutas på Skuttli som vanligt efter avslutad klass, medan om problem uppstått så signeras det fysiska protokollet och efterinmatas därefter på Skuttli inom de vanliga 14 dagarna och arkiveras som vanligt.
Det viktiga är att komma ihåg att arkivera de protokoll som helt döms via Skuttli.

Kopiorna av resultaten hittar ni på någon av adresserna nedan:
* backup.skuttli.se
* www.dropbox.com/sh/in0h8eza1tf0z8a/AACQLxqblUvIxEkv6PYHSJAXa?dl=0
OBS! Viktigt att ni sparar adresserna ovan så att ni ha dessa tillgängliga. T.ex. som bokmärken, mail, papper eller annan lämplig lagring.

Betalning av avgifter till SKHRF med hjälp av Skuttli

För att underlätta kring betalning av avgifter till SKHRF(kaninregistreringar, medlemsavgifter och två-kronan) har det gjorts en del justeringar på Skuttli.
Det har tagits fram en rapport som enkelt visar klubben vad som ska betalas varje månad. För att den skall fungera måste man dock se till att hantera starter, kaninregistreringar och medlemskap i Skuttli korrekt.
I stort blir arbetsgången att man en gång i månaden gör en avstämning att datat i Skuttli är korrekt och tar fram en rapport och betalar det som visas på denna. Det är viktigt att man enbart betalar en gång per månad så att det blir enkelt för Liv, Anna, Emma och Melina att stämma av vad som inkommit. Förhoppningsvis kommer det bli enklare för er också :)
Nedan följer en punktlista på hur man går tillväga. Steg 1-5 kan göras oftare en en gång i månaden om man vill. Det viktiga är att det är gjort innan man tar fram rapporten och ska göra en betalning.
1. Gå igenom förgående månads alla tävlingar för klubben och kontrollera att det är rätt antal starter.
2. Gå till kaninregistreringar och välj alla obetalda.
3. Godkänn de kaninregistreringar som betalats under månaden och notera datumet då betalningen inkom.
4. Gå till medlemskap och välj alla obetalda.
5. Godkänn de medlemskap som betalats under månaden och notera datumet då betalningen inkom.
6. Gå in på admin och välj ”Betala till förbundet” och välj månaden och skapa underlag
7. Gör TRE separata betalningar till SKHRFs plusgiro och använd meddelandena i rapporten för respektive avgift.
8. Vänta på nästa månad :)
OBS! När det gäller medlemsavgifter och kaninregistreringar så skall dessa betalas in den månad då medlemmen betalat till klubben. T.ex. om Liv betalar för sitt medlemskap i Juni och hennes medlemskap löper Augusti till Augusti så kommer avgiften för hennes medlemskap till förbundet att hamna på rapporten för Juni.
Dessa rutiner och denna rapport skall användas när ni betalar in för det som skett i augusti. Alltså måste ni kontrollera att datat för augusti i Skuttli stämmer. Skulle det vara fel betaldatum på en kaninregistrering eller ett medlemskap så kan ni bara ångra godkänd av klubb och godkänna på nytt så får ni mata in datumet igen.
Har ni några frågor så är det bara att ni hör av er.

 

Medlemsregistret via Skuttli från och med 1 juli 2016.

Från och med 1 juli sköts medlemsregistret enbart via Skuttli. Det innebär att endast medlemmar med betalt medlemskap kan anmäla sig till tävlingar (undantaget miniklass) på Skuttli. Alla medlemskap som sträcker sig till och med 30 april 2017 är inlagda i Skuttli så dessa medlemmar behöver inte förnya sitt medlemskap i år. De som inte har ett giltigt medlemskap i Skuttli ser detta på ”min sida” och ska själv förnya/skapa nytt medlemskap när det blir aktuellt.

 

Medlemmarna får påminnelse om att förnya sitt medlemskap 2 månader innan medlemskapet upphör. Detta för att de ska hinna betala in och få sin betalning godkänd av klubben och förbundet. Vårt mål är att problemet med medlemmar som av misstag råkar starta på tävling utan att vara medlem och på så sätt förlorar pinnar och resultat försvinner helt.

 

Saker som kan vara bra att känna till:

 • Familjemedlemmar måste bo på samma adress som huvudmedlemmen. Kontrollera att ni angivit samma adress på Skuttli. Är inte adresserna identiska så kommer inte familjemedlemmarna upp vid skapande av familjemedlemskap.
 • Medlemmar utan konto på Skuttli som ska ingå i familjemedlemskapet, måste läggas till av huvudmedlemmen via min sida.
 • Medlemmar utan konto på Skuttli, som inte ingår i något familjemedlemskap, läggs till av klubbens medlemsansvariga.
 • Alla medlemmar som finns i registret nu (2016-06-23) finns inlagda i skuttli, även de som saknar konto. Skulle en medlem som saknar konto, registrera sig på Skuttli, kommer Skuttli känna av att denna person redan finns inlagd och då kan medlemmen välja att koppla sina medlemsuppgifter till kontot som håller på att skapas.
 • OBS! För att kunna anmäla sig till tävlingar, måste betalningen av medlemskapet vara godkänt av klubben.

 

Vad behöver jag som medlem göra?

 • Gå in på ”min sida” och kontrollera om ditt medlemskap är inlagt på Skuttli. Om det inte finns inlagt; klicka på ”Förnya medlemskap” eller ”Bli medlem” och välj vilken typ av medlemskap du vill ha. När du har skapat medlemskapet, glöm inte att betala in summan till din klubb. Klubben måste godkänna betalningen för ditt medlemskap innan du kan anmäla dig till tävlingar igen, om medlemskapet har hunnit gå ut vid den aktuella tävlingen. Kontakta din klubbs medlemsansvarige om du får problem vid anmälan, så att denne kan godkänna din betalning.

 

 • Kontrollera även att din adress och övriga uppgifter stämmer, eftersom Rikshoppet kommer att skickas till den adress som finns angiven i Skuttli.

 

Vad behöver jag som medlemsansvarig i min klubb göra?

 • Logga in med klubbens adminkonto.
 • Välj ”medlemskap” för att se vilka medlemmar som registrerat medlemskap och godkänn de som har betalt in sin medlemsavgift, genom att klicka på ”Godkänd av klubb”.
 • OBS! Det är viktigt att godkänna medlemskap så snabbt som möjligt, hinner ett medlemskap gå ut så kan inte medlemmen anmäla sig till tävlingar.
 • Lägga in nya medlemmar från 1 juli om dessa inte har ett konto på Skuttli. Detta görs via medlemmar. OBS! Viktigt att kontrollera att medlemen inte redan finns inlagd!
 • Om du inte har skickat in medlemsrapporten/erna t.o.m. juni 2016, skicka då dessa till skhrf@gmail.com så snart som möjligt. Skicka därefter inga fler medlemsrapporter till kansliet. Medlemskap fr.o.m. 1 juli 2016 skall hanteras via Skuttli.

Vid frågor runt detta så kan ni hör av er till Liv Hagman, liv.hagman87@gmail.com, som från och med 2016-07-01 är medlemsansvarig för SKHRF.

Funktioner i Skuttli – Översikt

Idag har Skuttli krav för ett flertal funktioner.  Nedan finns en lathund som hjälp för att veta vad som idag är godkänt att använda i Skuttli (Krav eller valbart).

Skuttli har stöd för följande
Funktion Krav Valbart
Elektronisk tävlingsbok 1 januari 2016
Elitregistrering 1 januari 2016 1 augusti 2015
Kullregistrering 1 juni 2015
Protokollgranskning av dömda klasser 1 juli 2015
Protokollgranskning av efterinmatade klasser 1 augusti 2015
Skicka in tävlingsprogram 1 januari 2016 1 augusti 2015
Tvåkronanrapportering 1 januari 2016 1 augusti 2015
Tävlingsresultat – Placeringar 1 januari 2016
Championregistrering 1 mars 2016
Förarbyte 18 mars 2016
Kaninregistrering 1 mars 2016
Veteranregistrering 1 mars 2016

 

Tabellen nedan är en lista över funktioner som inte (ännu inte) är godkända satt köra genom Skuttli. Observera att 2015 års domarrapport skall skickas in på blanketten som finns på hemsidan.

Skuttli har inte stöd för följande
Funktion Planer för stöd finns Planer finns ej
Arkivering av protokoll Klubbens egna ansvar
Domarrapport Planer finns för 2016
Medlemsrapportering Planer finns för framtiden

Ang Skuttli

Protokollgranskning, Elitregistrering, Tävlingsprogram och Tvåkronerapportering via Skuttli 1/8

Protokollgranskning via Skuttli
Nu kan elitprotokollen granskas direkt i Skuttli, oavsett om de döms i Skuttli eller blir inmatade i efterhand.

Om klassen döms via Skuttli på tävlingen
Den aktuella domaren måste vara inloggad på sitt konto, döma klassen och även avsluta klassen. Att avsluta klassen anses som signering och därefter kan inga ändringar göras i protokollet utan upptäcks något fel efter klassen är avslutad måste det bifogas en kommentar till protokollet.

Om klassens resultat matas in i efterhand
Klubbadmin kan i efterhand mata in resultatet, för att klassen då ska anses som avslutad måste domaren som dömt klassen godkänna inmatningen. När resultatet är inmatat kan man via Skuttli skicka ett mail till domaren som därefter får godkänna klassen.
Ni som domare ska inte avsluta en klass om ni är osäkra på något. Antingen kräver ni att få en bild på protokollet eller om ni själva tar en mobilbild på protokollet direkt när ni dömt klassen. Observera att klubben måste skicka en kopia på protokollet om domaren är osäker på något.

Att tänka på
Det är fortfarande ett krav att ha ett separat papper/protokoll att skriva ner fel och tid på, även om det är ”Skuttliprotokollet” som kommer att granskas av protokollgranskaren.
Om en klubb inte använder någon form av protokoll eller annan papperslösning kommer de att tilldelas en prick per klass som läggs till övriga prickar i pricksystemet. Domaren som dömer klassen kommer bli belastad med en varning.
Om du som domaren inte erbjuds protokoll/annat stödpapper så ska du påpeka det för klubben och i värsta fall avstå att döma klassen. Samma sak blir det för klubben om domaren vägrar att skriva parallellt, då måste ni påpeka detta för domaren eller byta ut domaren. Det är dock inte krav på att just domaren måste fylla i stödprotokollet/pappret utan det kan skötas av annan funktionär, som tex tidtagaren, aspirant eller en annan bisittare vid domarbordet. Det behöver dock föras i anslutning till domaren.

Stödprotokollet/backupen behöver sparas tills klassen är avslutad i Skuttli.

Tänk på att protokollen även ska arkiveras.
Om ni väljer att ha ett protokoll på plats som skrivs under och arkiverar detta är det helt okej, även om det är Skuttliprotokollet som skickas in för granskning.
Väljer ni att inte ha ett fullständigt protokoll som backup måste ni på något sätt själva arkivera Skuttliprotokollet. I Skuttli finns det en funktion där ni ska maila protokollen till er själva för arkivering, ex. skicka det till klubbmailen.
Samtliga klasser och inte bara elitklasserna skall arkiveras. Ni måste själva ansvara för arkiveringen av era protokoll, det räcker inte att de finns i Skuttli, utan varje klubb måste själva se till att ni arkiverar dem ex. på er mail, nån USB-sticka eller som utskrivna pappersprotokoll.

Tänk på att ni antingen måste ha sparade protokoll från Skuttli från avslutade klasser eller underskrivna vanliga protokoll. Ett vanligt protokoll som är osignerat räknas alltså inte, inte heller ett protokoll i Skuttli där klassen inte är avslutad.

Tävlingsprogram via Skuttli
Från och med 1/8 så öppnar vi upp möjligheten att direkt lägga in tävlingsprogrammet samt eventuella ändringar direkt i Skuttli.

För uppläggning utav nya tävlingar, och ändringar av datum/plats etc. gäller samma regler som tidigare, se informationen nedan.

 • Självklart går det precis som tidigare att mejla in tävlingar och ändringar, men det smidigaste för er är att sköta allt direkt i Skuttli.Viktigt att tänka på!
  Om Skuttli skulle ligga nere när ni ska lägga till tävlingar eller ändra något, (framförallt om ni är ute i sista stund)! mejla tävlingsprogrammet omedelbart, så hjälper jag er att lägga in i efterhand.Kontaktuppgifter för Tävlingsprogrammet är som tidigare:
  Ansvarig: Maria Lööf
  Mailadress: TP@skhrf.com
  Telefonnummer: 073-777 51 55

Detta gäller för klubbarna när ni lägger in era tävlingar samt vid byte av datum/plats:

 • Skicka in tre månader innan om det gäller samtliga klasser (från och med 1 januari 2016 är tiden 2 månader för samtliga klasser)
 • Skicka in två månader innan om det gäller mini-msv + ej elit
 • Skicka in två veckor innan om det gäller byte av tävlingsdatum eller plats. Det ska alltså vara minst två veckor kvar till det nya datumet när du skickar in
 • En tävling kan endast kan flyttas sju dagar bakåt från det inskickade datumet, men fritt längre fram i tiden. Ett datum som passerat kan inte ändras utan anses inställd.
 • Inställda tävlingar markeras på Skuttli genom att klicka i ”Inställd”
 • Vid inskickande av tävling ska det stå med datum, ort, län och klubb. Är ni osäkra vilken plats ni ska vara på skriv ex vilken kommun ni ska tävla inom istället.
 • Klasser utannonseras senast 7 dagar innan sista anmälningsdag för respektive tävling.
 • För tävlingar inplanerade under SM, helgen för Stämman eller elitklasser under Sveland kommer klubben att få ett mail om de vill flytta, ställa in tävlingen eller arrangera tävlingen utan elit när det gäller Sveland. Klubben har 14 dagar på sig att svara hur de vill göra och därefter blir tävlingarna planerade på SM, helgen för Stämman inställda och tävlingarna planerade på Sveland utan elit.
 • Helgen för Jubileumstävlingen är även den tävlingsfri.

Tvåkronerapportering via Skuttli
Från och med 1/8 kommer de klubbar som vill kunna använda sig av Skuttlis automatiska tvåkronerapportering.

Från och med 1/1-16 ska alla klubbar sköta sin tvåkronerapportering via Skuttli. Vi hoppas att detta ska underlätta både för er klubbar och för förbundets tvåkroneansvarige. Det är alltså januaris tävlingar 2016 som är första månaden som ska skötas via Skuttli och de kommer rapporteras automatiskt 29 februari 2016.

Viktigt med korrekta startantal
Det är väldigt viktigt att ni går in och kollar så startantalen är korrekta. Tvåkronan baseras på anmälda via Skuttli, så får ni efteranmälningar eller strykningar på plats måste dessa föras in manuellt i efterhand om ni inte dömer på plats i Skuttli. Se till att ni lägger till ekipagen som efteranmälts och att ni tar bort de ekipagen som inte startat på rätt sätt.

Klubbarna måste se till att senast den sista i månaden efteråt måste startantalet vara korrekt för att tvåkronerapporten ska stämma.

Alla månader från 2015 är det dock fortfarande okej att skicka in via den gamla rapporten, men vi ser gärna att ni testar att göra det via Skuttli från första augusti så att ni får en liten testperiod innan det blir ett krav.

Elitregistrering via Skuttli
Från och med 1/8 kommer det vara möjligt att elitregistrera sin kanin direkt i Skuttli.

Skuttli kommer automatiskt skicka iväg ett elitregistreringsmail om du ändrar klassningen på en kanin till elit. En ruta kommer upp där info står om det saknas pinnar i någon gren och att ett mail kommer skickas till kaninregistratorn.

 

Ang. Skuttli

Protokollgranskning via Skuttli

Nu kan elitprotokollen granskas direkt i Skuttli, oavsett om de döms i Skuttli eller blir inmatade i efterhand.

Om klassen döms via Skuttli på tävlingen
Den aktuella domaren måste vara inloggad på sitt konto, döma klassen och även avsluta klassen. Att avsluta klassen anses som signering och därefter kan inga ändringar göras i protokollet utan upptäcks något fel efter klassen är avslutad måste det bifogas en kommentar till protokollet.

Om klassens resultat matas in i efterhand
Klubbadmin kan i efterhand mata in resultatet, för att klassen då ska anses som avslutad måste domaren som dömt klassen godkänna inmatningen. När resultatet är inmatat kan man via Skuttli skicka ett mail till domaren som därefter får godkänna klassen.
Ni som domare ska inte avsluta en klass om ni är osäkra på något. Antingen kräver ni att få en bild på protokollet eller om ni själva tar en mobilbild på protokollet direkt när ni dömt klassen. Observera att klubben måste skicka en kopia på protokollet om domaren är osäker på något.

Att tänka på
Det är fortfarande ett krav att ha ett separat papper/protokoll att skriva ner fel och tid på, även om det är ”Skuttliprotokollet” som kommer att granskas av protokollgranskaren.
Om en klubb inte använder någon form av protokoll eller annan papperslösning kommer de att tilldelas en prick per klass som läggs till övriga prickar i pricksystemet. Domaren som dömer klassen kommer bli belastad med en varning.
Om du som domaren inte erbjuds protokoll/annat stödpapper så ska du påpeka det för klubben och i värsta fall avstå att döma klassen. Samma sak blir det för klubben om domaren vägrar att skriva parallellt, då måste ni påpeka detta för domaren eller byta ut domaren. Det är dock inte krav på att just domaren måste fylla i stödprotokollet/pappret utan det kan skötas av annan funktionär, som tex tidtagaren, aspirant eller en annan bisittare vid domarbordet. Det behöver dock föras i anslutning till domaren.

Stödprotokollet/backupen behöver sparas tills klassen är avslutad i Skuttli.

Tänk på att protokollen även ska arkiveras.
Om ni väljer att ha ett protokoll på plats som skrivs under och arkiverar detta är det helt okej, även om det är Skuttliprotokollet som skickas in för granskning.
Väljer ni att inte ha ett fullständigt protokoll som backup måste ni på något sätt själva arkivera Skuttliprotokollet. I Skuttli finns det en funktion där ni ska maila protokollen till er själva för arkivering, ex. skicka det till klubbmailen.
Samtliga klasser och inte bara elitklasserna skall arkiveras. Ni måste själva ansvara för arkiveringen av era protokoll, det räcker inte att de finns i Skuttli, utan varje klubb måste själva se till att ni arkiverar dem ex. på er mail, nån USB-sticka eller som utskrivna pappersprotokoll.

Tänk på att ni antingen måste ha sparade protokoll från Skuttli från avslutade klasser eller underskrivna vanliga protokoll. Ett vanligt protokoll som är osignerat räknas alltså inte, inte heller ett protokoll i Skuttli där klassen inte är avslutad.

Tävlingsprogram via Skuttli

Från och med 1/8 så öppnar vi upp möjligheten att direkt lägga in tävlingsprogrammet samt eventuella ändringar direkt i Skuttli.

För uppläggning utav nya tävlingar, och ändringar av datum/plats etc. gäller samma regler som tidigare, se informationen nedan.

 • Självklart går det precis som tidigare att mejla in tävlingar och ändringar, men det smidigaste för er är att sköta allt direkt i Skuttli.Viktigt att tänka på!
  Om Skuttli skulle ligga nere när ni ska lägga till tävlingar eller ändra något, (framförallt om ni är ute i sista stund)! mejla tävlingsprogrammet omedelbart, så hjälper jag er att lägga in i efterhand.

  Kontaktuppgifter för Tävlingsprogrammet är som tidigare:
  Ansvarig: Maria Lööf
  Mailadress: TP@skhrf.com
  Telefonnummer: 073-777 51 55

  Detta gäller för klubbarna när ni lägger in era tävlingar samt vid byte av datum/plats:

 • Skicka in tre månader innan om det gäller samtliga klasser (från och med 1 januari 2016 är tiden 2 månader för samtliga klasser)
 • Skicka in två månader innan om det gäller mini-msv + ej elit
 • Skicka in två veckor innan om det gäller byte av tävlingsdatum eller plats. Det ska alltså vara minst två veckor kvar till det nya datumet när du skickar in
 • En tävling kan endast kan flyttas sju dagar bakåt från det inskickade datumet, men fritt längre fram i tiden. Ett datum som passerat kan inte ändras utan anses inställd.
 • Inställda tävlingar markeras på Skuttli genom att klicka i ”Inställd”
 • Vid inskickande av tävling ska det stå med datum, ort, län och klubb. Är ni osäkra vilken plats ni ska vara på skriv ex vilken kommun ni ska tävla inom istället.
 • Klasser utannonseras senast 7 dagar innan sista anmälningsdag för respektive tävling.
 • För tävlingar inplanerade under SM, helgen för Stämman eller elitklasser under Sveland kommer klubben att få ett mail om de vill flytta, ställa in tävlingen eller arrangera tävlingen utan elit när det gäller Sveland. Klubben har 14 dagar på sig att svara hur de vill göra och därefter blir tävlingarna planerade på SM, helgen för Stämman inställda och tävlingarna planerade på Sveland utan elit.
 • Helgen för Jubileumstävlingen är även den tävlingsfri.

Tvåkronerapportering via Skuttli

Från och med 1/8 kommer de klubbar som vill kunna använda sig av Skuttlis automatiska tvåkronerapportering.

Från och med 1/1-16 ska alla klubbar sköta sin tvåkronerapportering via Skuttli. Vi hoppas att detta ska underlätta både för er klubbar och för förbundets tvåkroneansvarige. Det är alltså januaris tävlingar 2016 som är första månaden som ska skötas via Skuttli och de kommer rapporteras automatiskt 29 februari 2016.

Viktigt med korrekta startantal
Det är väldigt viktigt att ni går in och kollar så startantalen är korrekta. Tvåkronan baseras på anmälda via Skuttli, så får ni efteranmälningar eller strykningar på plats måste dessa föras in manuellt i efterhand om ni inte dömer på plats i Skuttli. Se till att ni lägger till ekipagen som efteranmälts och att ni tar bort de ekipagen som inte startat på rätt sätt.

Klubbarna måste se till att senast den sista i månaden efteråt måste startantalet vara korrekt för att tvåkronerapporten ska stämma.

Alla månader från 2015 är det dock fortfarande okej att skicka in via den gamla rapporten, men vi ser gärna att ni testar att göra det via Skuttli från första augusti så att ni får en liten testperiod innan det blir ett krav.

Elitregistrering via Skuttli

Från och med 1/8 kommer det vara möjligt att elitregistrera sin kanin direkt i Skuttli.

Skuttli kommer automatiskt skicka iväg ett elitregistreringsmail om du ändrar klassningen på en kanin till elit. En ruta kommer upp där info står om det saknas pinnar i någon gren och att ett mail kommer skickas till kaninregistratorn.

Protokollgranskning via Skuttli

Från och med 1/7 kommer vi öppna upp möjligheterna för att använda Skuttli till protokollgranskning med viss begränsning.

 

Vi börjar med att de klasserna som döms på plats i Skuttli kommer att kunna granskas via Skuttli för att se att allt fungerar som vi vill innan vi öppnar för fler möjligheter.

 

Det kommer gå till så att domaren som dömer klassen måste vara inloggad på sitt konto, därefter döma klassen och till sist avsluta klassen. När klassen avslutas ses det som signering av domaren och klassen kan först då anses som klar.
Ändringar i protokollet efter klassen är avslutad ses som ändringar på ett signerat protokoll, alltså att man får bifoga en kommentar om något upptäckts efter signeringen.

 

När klassen är avslutad så kommer den upp som granskningsbar för protokollgranskaren som därefter kan granska den och på så sätt godkänna/underkänna klassen.

Observera att det endast är de klasser som döms via Skuttli direkt på plats och från domarens inloggning som kommer kunna granskas via Skuttli. Övriga protokoll måste skickas in som vanligt.

 

Det är fortfarande ett krav att ha ett separat papper/protokoll att skriva ner fel och tid på, även om det är ”Skuttliprotokollet” som kommer att granskas av protokollgranskaren.
Tänk på att protokollen även ska arkiveras. Om ni väljer att ha ett protokoll på plats som skrivs under och arkiverar detta är det helt okej, även om det är Skuttliprotokollet som skickas in för granskning.
Väljer ni att inte ha ett fullständigt protokoll som backup måste ni på något sätt själva arkivera Skuttliprotokollet. I Skuttli finns det en funktion där ni ska maila protokollen till er själva för arkivering, ex. skicka det till klubbmailen. Samtliga klasser och inte bara elitklasserna skall arkiveras. Ni måste själva ansvara för arkiveringen av era protokoll, det räcker inte att de finns i Skuttli, utan varje klubb måste själva se till att ni arkiverar dem ex. på er mail, nån USB-sticka eller som utskrivna pappersprotokoll. Tänk på att ni antingen måste ha utskrivna protokoll från Skuttli från avslutade klasser eller underskrivna vanliga protokoll. Ett vanligt protokoll som är osignerat räknas alltså inte.

Har ni frågor angående protokollgranskningen via Skuttli, arkiveringen av protokoll eller något annat så är det bara att ni hör av er till förbundsstyrelsen.