Förbundsarrangemang 2018

Det två sista arrangemangen är nu fördelade.

 

SM kommer att hållas 19-20/5 Kalmar arr: Kokh

Sista deltävlingen av Agria kommer att hållas 28-29/7 i Stockholm i samband med Europride. Arr: 08KT

Styrelsen fick in flera bra ansökningar och har verkligen haft svårt att välja.


Vi hoppas ni som inte fick arrangemangen denna gång söker till nästa gång. Ansökan för SM i krok och höjd går ut 1/3 2018

 

Redan utdelade arrangemang är:

21/4 Årsstämman i Landskrona, Arrangör: Skånes KH

16-17/6 Agria cup (16/6) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 Agria cup (14/6) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret.

Alltså Kärna Sundhammar samt en mil i karantän till 5/10

Sammanställning över karantän. Det är alltid nämnd plats samt en mil fågelvägen som är i karantän.

Väte (Gotland) – 4/11

Barlingsbo (Gotland) – 4/10

Viklau (Gotland) –  4/10

Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg

Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktigthet i området

SM, stämman och Agria cup

Sista ansökan till 2018 års arrangemang har passerat och det saknas fortfarande arrangörer till en av deltävlingarna i Agria samt SM i rak och längd. Styrelsen hoppas dock att det finns hugade klubbar som vill arrangera detta ändå. Senast 1/10 vill vi i så fall ha er intresseanmälan för ovanstående arrangemang. En intresseanmälan innebär att ni inte behöver ha klart med bokad lokal och datum men ha en tänkt plan för hur/när/vart ni vill arrangera på ett ungefär. Styrelsen ställer gärna upp och bollar ideer om ni vill arrangera men inte riktigt vet hur ni ska lägga upp det.

Arrangör av en deltävling i Agria får 1300 kr i sponsring från Agria (betalas ut av förbundet)

Arrangör av SM får 5000 kr i bidrag från förbundet samt 1500 kr i sponsring från Agria (betalas ut av förbundet). Finns det behov kan förbundet gå in och betala ytterligare del av lokalhyran, detta måste då anges som en parameter i ansökan/intresseanmälan.

Ansökan skickas till styrelsen@skhrf.com

Redan utdelade arrangemang är:

(preliminärt) 21/4 Årsstämman i Landskrona, Arrangör: SKH

16-17/6 Agria cup (16/6) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 Agria cup (14/6) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

Till domarkursen har det kommit in ansökningar som just nu behandlas av DK.

Information gällande utländska gårdsnamn i Skuttli

Under sommaren fick alla klubbar ut ett mail om att det inte går att dölja gårdsnamn från NKHLF i Skuttli trots att de egentligen inte får användas enligt stämmobeslut.

 

Nu har Daniel hittat en lösning som gör att det trots allt går och under september kommer dessa namn försvinna och inte längre synas i Skuttli i Sverige.

 

Vi tackar alla klubbar som tog sig tid att svara och lämna viktiga input i frågan!

Dags att söka om förbundsarrangemang 2018

1/9 är sista ansökningsdag för förbundsarrangemangen 2018. De arrangemang som ska fördelas är

* Årsstämman

* SM i rak och längd

* Agriacup (tre deltävlingar)

* Domarkurs

Är just er klubb sugen på att arrangera något? Tveka inte att skicka iväg en ansökan. Många klubbar vittnar om att ett stort arrangemang kan sammansvetsat klubben och öka gemenskapen. Kanske kan två närliggande klubbar öka sitt samarbete genom ett samarrangemang? Mer information om vad varje arrangemang innebär går att hitta i Förbundshandboken på hemsidan. Det går också bra att ställa frågor eller funderingar direkt till styrelsen.

Samtliga ansökningar utom domarkursen skickas till styrelsen@skhrf.com Ansökningar till domarkursen skickas till dk@skhrf.com.

 

Misstänkt RVHD i Väte Gotland

Tyvärr misstänker en av våra medlemmar i Väte på Gotland att dennes gård drabbats av RVHD. Förbundet kommer stå för obduktion av en kanin.

Då Gotland redan är i karantän hoppas vi att svar på obduktionen kommer innan den går ut, men i annat fall kommer karantän för gården (samt eventuellt ytterligare områden) gälla tills svar kommit.

Inga andra medlemmar än den drabbade gården samt boende på Gotland är berörda av karantän i dagsläget. Vi återkommer när vi har mer information.

Vi sänder våra varmaste tankar till de drabbade!


 

Månadsbrev juni/juli

Hej!

Här kommer ett oturligt nog försenat månadsbrev för juni/juli.

 

Värdet på prisborden

Styrelsen vill påminna alla klubbar att alltid försöka att se över värdet på era prisbord runt om i landet. Prisbordet ska uppstiga till ett värde av 40% av intäkterna från tävlingen. Ett tips är att ha en prisansvarig som håller koll på värde och standard på priserna. Tänk på att ett rykte om bra prisbord kan dra till sig fler tävlande! Tänk gärna även lite på att låta era deltagare ha lite valmöjligheter så att man inte lägger upp priser så att det blir exakt lika många som placeringar. Detta kan resultera i ett ”tvunget” pris till de sista placerande vilket inte alltid är så kul för eventuella deltagande. Variation så att det finns något som passar alla är också något som är viktigt att ha med när man gör prisbord.

 

Både för- och efternamn på tidtagare

När man som domare fyller i vem som är tidtagare i en eventuell klass på Skuttli eller på fysiska protokoll ska man använda sig att fullständigt namn med för- och efternamn. Det är ej tillåtet att använda sig av smeknamn eller ofullständiga titlar.

 

Tävling utanför klubbens län

Det har uppkommit en fråga om hur man ska ställning till att hålla tävlingar utanför klubbens egna län. I fall där man vill hålla eventuella tävlingar utanför länet är det helt okej, men man ska understryka i tävlingsannonsen att certifikatet ändå infaller under klubbens län oavsett om tävlingsplatsen är utanför detta län.

 

Byte från Sveland Cup till Agria Cup

Som många av er säkert redan har märkt så har vi bytt sponsor för dessa deltävlingar och därför har även cupen bytt namn från Sveland Cup till Agria Cup då vi nu har avtal med Agria istället.

 

Förkortningar av orden Champion, Great, Super och Grand i namn

Dessa ord får inte användas i tävlingsnamn, men även förkortade versioner som kan tolkas som det fullständiga ordet är inte tillåtet. Ett exempel på detta skulle vara att döpa sin kanin till ”Champ” är inte tillåtet då det är en förkortning av ordet ”champion”.

 

Admin på Skuttli

Om man får problem med Skuttli och behöver en person med behörigheten att hjälpa till kan man höra av sig till Liv Hagman (WKH), Jennie Svensk (HäKH) och Erika Djerf (ÖKH) som är admin och har extra behörigheter.

 

 

 

Datum att hålla koll på:

29-30/7 Agriacup (Agria 29:e) Hudiksvall arrangör HäKH

1/9 Sista ansökningsdag för SM i rak och längd, Agria Cup, Årsstämman och domarkursen 2018

30/9-1/10 SM i krok och höjd, Skåre, arr Värmlands Kaninhoppare

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Sammanställt av Sara Johansson

 

Vi sponsras av

agria_djurforsakring_800

Utbrott av RVHD och Myxomatos

Misstänkta utbrott där styrelsen beslutat om karantän:

Österlen/Kivik (Skåne)  – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Gothem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7. Tidigare rapporterat fall i Slite har efter obduktion visat att det inte rörde sig om RVHD vilket gör att karantänområdet är minskat.

Dalhem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Rone (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Burgsvik (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Karantän satt vid myxomatos tillåter medlemmar boende i området att tävla vid uppvisande av vaccinationsintyg. Detta gäller inte vid RVHD, då tillåts inte boende i området att tävla. Klubbar får inte arrangera i misstänkt område. Observera att karantän omfattar omnämnd ort plus en mil fågelvägen. Mer om karantän går att läsa i sjukdomshandboken.

 

Styrelsen får in mycket rapporter om misstänkta utbrott av RVHD och myxomatos. Ovanstående områden är de som vi bedömer att vi har tillräckligt säkra källor på att det rör sig om myx eller RVHD. Det förekommer dock fler oklara dödsfall där vi inte bedömt det vara tydligt att det med stor sannolikhet rör sig om RVHD/myx. Varje enskild medlem behöver där göra sin egen bedömning om vad som känns säkert. Observera dock att så länge ingen karantän är satt har alla rätt att delta på arrangemang i SKHRF.

Misstänkt RVHD på Gotland

Tyvärr är det ett misstänkt RVHD-utbrott på Gotland. Drabbat område som sätts i karantän är från Slite och längs kusten ner till Gothem samt en mil runt detta område.

Det verkar finnas fler dödsfall på Gotland så karantän kan eventuellt utökas och gälla fler orter/större yta om styrelsen får in mer information som tyder på RVHD. Ni som befinner er på Gotland bör vara uppmärksamma på eventuella döda kaniner och försiktiga även om ni inte är just i karantänsområdet.

Karantän gäller i 2 veckor till och med 5/7. Mer om vad som gäller vid karantän kan ni läsa i sjukdomshandboken som finns att ladda ned på hemsidan.