Månadsbrev oktober

Hej på er!

Här kommer äntligen ett nytt månadsbrev. Förhoppningsvis ska vi få ordning och få ut dessa månadsvis framöver.

 

Stämman

Stämman kommer att hållas 21/4 i Landskrona. På söndagen efter kommer det hållas föreläsningar med olika inriktningar. Mer information om det kommer. I och med att stämmans datum är bestämt så innebär det att klubbarna måste hålla sina egna årsmöten och rapportera in dem senast 21/3. En nyhet för i år är att vi skrotar rapporteringsblanketten helt och all rapportering sker direkt på Skuttli. Rapportering görs under Adminfliken under knappen Ändra klubbuppgifter. Observera att alla uppgifter som rapporteras in där inte syns för alla användare utan bara för superadmins och den inloggade klubben.

I och med stämman börjar det bli dags att fundera både på motioner ni vill skicka och förslag till kommande styrelsen. Kontaktuppgifter för dessa hittar ni längst ner i månadsbrevet.

 

SM i rak och längd

SM i rak och längd är klart  och det kommer att hållas 19-20/5 i Kalmar. Arrangör är Kalmars Kaninhoppare

 

Agriacup

De tre deltävlingarna i Agria kommer att hållas följande datum

16-17/6 (16/6 Agria) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 (14/6 Agria) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

28-29/7 (28/7 Agria) Europride Arrangör 08 KaninhopparTeam

 

Domarkurs

Domarkurs kommer att hållas 10-13/5, arrangör VäSKH. Mer information både om den här domarkursen och eventuella andra möjligheter att gå kurs kommer inom kort från DK.

 

Ordförande SKHRF

Liv har mycket privat och därför kommer Linda som är vice gå in och stötta upp henne fram till årsstämman.

 

Avhopp i Domarkommittén

Jessica Gustafsson har valt att hoppa av DK.

 

RVHD

Tyvärr är ju RVHD något ständigt förekommande som vi måste förhålla oss till. I år verkar Göteborgstrakten och Gotland vara de värst drabbade områdena. Vi vill uppmana alla att hålla sig uppdaterade på SKHRF online om vart det är karantän. Vi vill även att ni klubbar som skriver om RVHD/Myx i era tävlingsannonser säkerställer att den stämmer överens med gällande regler. Idag förekommer en del information i dessa som inte stämmer.

 

En sista uppmaning gällande RVHD är att ni alla tänker på att det är en tragedi att drabbas av sjukdomen och det är enbart otur om man drabbas. Även om alla såklart är rädda för sjukdomen så är det viktigt att tänka på hur man beter sig mot varandra.

 

Betalning/anmälningar till tävlingar

Vi har fått in en del frågor från klubbar som har problem med anmälningar till tävlingar som inte betalas. Det som gäller är att klubben har rätt att tex neka start eller ta ut efteranmälningsavgift om pengarna inte finns insatta på utsatt tid så länge det tydligt framgår i annonsen. Var noga med att inte låta folk starta om betalning inte är gjord eftersom det är mycket svårare att få in pengar i efterhand. Har en person obetalda starter till klubben har klubben rätt att neka personen att starta tills dessa är betalda. Observera att man inte får skriva att klubben ska ha pengarna tillhanda samma dag som sista anmälningsdag eftersom man ska ha möjlighet att anmäla sig just sista dagen. Däremot är det helt okej att kräva att pengarna ska sättas in den dagen.

 

Tävlingsprogrammet på Skuttli

Styrelsen har uppmärksammat att det förekommer att en hel del tävlingar flyttas inom två veckor från tävlingen. Vi vill uppmana klubbarna att ha bättre framförhållning när ni planerar och bokar platser för tävlingarna. Det är okej att flytta tävlingarna inom kommunen eller inom 3 mil från ursprunglig plats men detta är inget som ska sättas i system utan medlemmar ska ha möjlighet att veta var tävlingarna hålls. Det är också viktigt att ni kontaktar någon av dem som är administratörer om ni måste flytta en tävling och tiden för att ni själva ska kunna ändra plats på Skuttli har passerats. Skuttlis plats och tävlingsannonsen får inte visa olika platser eftersom man då kan missa en tävling som man tänkt åka till eftersom man tror den är någonannanstans.

 

Rikshoppet

Som ni säkert märkt har det inte kommit något Rikshopp på ett tag. Vi har en redaktör i Tina Nylund men tyvärr inget material att sätta in i tidningen. Tina har lovat att sätta ihop tidningen när det finns tillräckligt material men som det är nu tyvärr så kommer det dröja. Styrelsen diskuterar olika lösningar för detta men har du material du anser passar i tidningen, skicka in det till Tina snarast.

 

Datum att hålla koll på:

1/3 Sista ansökningsdag för SM i krok och höjd

21/3 Sista dag för klubbarnas årsmöte och rapportering i Skuttli

21-22/4 Årsstämman och efterföljande föreläsningar, Landskrona Arrangör SKH

10-13/5 Domarläger, arrangör VÄSKH

19-20/5 SM i rak och längd, arrangör KoKH

16-17/6 Agriacup (Agria 19:e). Österjörn, arrangör ACKH

14-15/7 Agriacup (Agria 14:e) Falsterbo, arrangör SKH

28-29/7 Agriacup (Agria 28:e) Europride arrangör 08KT

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com