Domare till SM

Det är nu beslutat vilka som kommer vara domare på höjd och krok SM i Älvenäs 30/9-1/10.

Domare i krokbanan är Cecilia Vikström och Hendrike Palm, i höjdhoppet Cecilia Vikström och Tobias Ståhl.

Vid frågor, kontakta styrelsen.