Karantän i Romelanda, Ström, Kärna och Kungälv

Preliminärt svar från SVA visar på RVHD vilket gör att följande områden är satta i karantän i en månad (tom 22/10)

 

Ström, Lilla Edet

Bäck, Romelanda

Kärna Sundhammar

 

Då det även förekommit mistänkta dödsfall i Kungälv är det även karantän i två veckor (tom 6/10)

Karantän är alltid aktuellt område plus en mil.

Karantän sedan innan:

 

  • Väte (Gotland) – 4/11
  • Barlingsbo (Gotland) – 4/10
  • Viklau (Gotland) –  4/10
  • Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg
  • Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktighet i området

Misstanke om RVHD Kärna, Kungälv

Styrelsen har fått in ett fall med stark misstanke om RVHD i Kärna Sundhammar utanför Kungälv. Kaniner är skickade på obduktion och styrelsen har valt att sätta två veckors karantän på grund av den starka misstanken i väntan på obduktionsvaret.

Alltså Kärna Sundhammar samt en mil i karantän till 5/10

Sammanställning över karantän. Det är alltid nämnd plats samt en mil fågelvägen som är i karantän.

Väte (Gotland) – 4/11

Barlingsbo (Gotland) – 4/10

Viklau (Gotland) –  4/10

Almvik (Malmö) 7/10 Myx, dvs karantän gäller om man inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg

Blentarp (Sjöbo) ingen karantän satt men någon smitta förekommer så styrelsen uppmanar till försiktigthet i området

RVHD Gotland

Karantänen för hela Gotland har nu gått ut. Styrelsen har valt att förlänga på karantänen på nedstående platser utifrån att det där förekommit bekräftade eller starka misstankar om smitta. Karantänen är nämnd plats samt en mil i vanlig ordning.

Väte – 4 november (Konstaterad, tre månader från senaste dödsfallet)
Barlingsbo – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)
Viklau – tom 4 oktober ( stark misstanke karantän förlängd i två veckor)

Misstänkt smittsam sjukdom i Blentarp (Sjöbo kommun)

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av smittsam sjukdom i Blentarp i Sjöbo kommun.

Den inkomna informationen är att ett flertal vildkaniner har dött inom några dagar, även tamkaniner i området har dött. Vi valt att inte sätta karantän i området, men eftersom exakt dödsorsak inte är fastställd rekommenderar vi ändå att man är försiktig tills dödsorsak är fastställd.

I nuläget väntar vi svar på obduktionen och håller våra tummar att det inte är något allvarligt.

 

 

Myxomatos/kaninpest (Malmö)

Då flertalet pestkaniner har synts till kring Almviks 4h-gård i Malmö kommun så har styrelsen valt att sätta området 1 milsradie fågelvägen runt 4h-gården fram tills 7/10. Regler gällande karantän vid myxomatos/kaninpest är att man endast sätts i karantän om man inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationskort mot detta som är minst 3 veckor gammalt och max 12 månader gammalt. Övriga punkter gällande myxomatos/kaninpest hänvisar vi till förbundets sjukdomshandbok.

SM, stämman och Agria cup

Sista ansökan till 2018 års arrangemang har passerat och det saknas fortfarande arrangörer till en av deltävlingarna i Agria samt SM i rak och längd. Styrelsen hoppas dock att det finns hugade klubbar som vill arrangera detta ändå. Senast 1/10 vill vi i så fall ha er intresseanmälan för ovanstående arrangemang. En intresseanmälan innebär att ni inte behöver ha klart med bokad lokal och datum men ha en tänkt plan för hur/när/vart ni vill arrangera på ett ungefär. Styrelsen ställer gärna upp och bollar ideer om ni vill arrangera men inte riktigt vet hur ni ska lägga upp det.

Arrangör av en deltävling i Agria får 1300 kr i sponsring från Agria (betalas ut av förbundet)

Arrangör av SM får 5000 kr i bidrag från förbundet samt 1500 kr i sponsring från Agria (betalas ut av förbundet). Finns det behov kan förbundet gå in och betala ytterligare del av lokalhyran, detta måste då anges som en parameter i ansökan/intresseanmälan.

Ansökan skickas till styrelsen@skhrf.com

Redan utdelade arrangemang är:

(preliminärt) 21/4 Årsstämman i Landskrona, Arrangör: SKH

16-17/6 Agria cup (16/6) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 Agria cup (14/6) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

Till domarkursen har det kommit in ansökningar som just nu behandlas av DK.

Information gällande utländska gårdsnamn i Skuttli

Under sommaren fick alla klubbar ut ett mail om att det inte går att dölja gårdsnamn från NKHLF i Skuttli trots att de egentligen inte får användas enligt stämmobeslut.

 

Nu har Daniel hittat en lösning som gör att det trots allt går och under september kommer dessa namn försvinna och inte längre synas i Skuttli i Sverige.

 

Vi tackar alla klubbar som tog sig tid att svara och lämna viktiga input i frågan!

Förlängd karantän på Gotland till och med 18/9

Karantänen på Gotland går ut imorgon 4/9. Efter inrådan från länsveterinär kommer hela Gotland vara i fortsatt karantän i ytterligare två veckor dvs till och med 18/9. Förhoppningen är att efter detta kunna släppa i alla fall delar av Gotland från karantän. Vi tar gärna emot information från säkra källor om pågående utbrott för att ha som underlag vid en eventuell uppdelning av karantänen.

 

Den medlem som dessvärre drabbats av RVHD är i fortsatt karantän i tre månader efter sista dödsfallet oavsett om övrig karantän