Månadsbrev Augusti


Hej på er!

Här har ni augustis månadsbrev

 

RVHD

Tyvärr går det inte att skriva ett månadsbrev den här sommaren utan att ta upp RVHD. Utbrottet har varit många och det än så länge verkar det inte lugna ner sig. När det gäller åtgärder hänvisar vi till de separata utskick som gjorts. Vi tar gärna emot information om bekräftade eller misstänkta fall. Dock vill vi ha all information till vår styrelsemail och inte via sociala medier eller till enskilda styrelsemedlemmar. Detta för att inte missa något och lättare få en samlad bild. Vi förstår att det är frustrerande när man plötsligt inte får tävla men vi hoppas att ni förstår att vi försöker balansera på gränsen mellan att försöka hindra ytterligare smittspridning via tävlingar och samtidigt inte införa åtgärder som känns alltför hårda för den enskilda personen. Att kommuner sätts i karantän är något som vi inte behövt göra tidigare och förhoppningen är att när utbrotten lugnar ner sig och vaccin finns tillgängligt så ska inte hela kommuner behöva sättas i karantän längre utan vi kan enbart följa ordinarie åtgärdsplan.

 

Vi skulle dock vilja be er att tänka på hur ni beter er mot varandra. Tyvärr upplever vi mycket frustration bland medlemmar som yttrar sig i påhopp på andra. Ingen vill ha den här situationen men nu får vi försöka göra det bästa av den!

 

Sista ansökningsdagar

1/9 är sista ansökningsdagen för SM i rak och längd, årsstämman, Sveland-deltävlingarna samt domarkursen. Än så länge har vi inte fått in några ansökningar så är just er klubb sugen hoppas vi att ni gör slag i saken!

 

Styrelsens fysiska möte

1/10 har förbundsstyrelsen ett fysiskt möte. Har ni något ni vill att vi ska diskutera då så skicka gärna ett mail till styrelsen.

 

Medicinering

Vi vill förtydliga att om en kanin äter medicin så räcker det inte med att en veterinär intygar att den är fullt frisk för att starta. Det måste också säkerställas att medicinen inte påverkar kaninen prestation på något sätt eftersom det bryter mot djurskyddslagen. Är man osäker är det bäst att fråga styrelsen.

 

Avsluta klasser på Skuttli

På stämman 2015 beslutades att resultaten skulle finnas tillgängliga senast 2 veckor efter tävlingen. Styrelsen har kommit fram till att tillgänglig betyder att domaren har avslutat klassen vilket gör att man som klubb måste räkna in tid för att domaren ska hinna avsluta klassen också i dessa två veckor. Viktigt alltså att ni inte väntar till sista dagen med att lägga in resultaten. Sedan några veckor tillbaka har Daniel ordnat så att när man loggar in på klubbens adminkonto på Skuttli får man upp en påminnelse om det finns oavslutade klasser så att man påminna domarna om det drar ut på tiden

 

Täckta burar

Enligt JBV ska burar på tävlingarna vara täckta så att det inte går att se in i dem. Det innebär att även om man har kaninerna i ett tält så behöver de täckas över med tex ett tyg. Det är alltså inte tillräckligt att ställa in dem i tältet. Hjälp till att påminna varandra om att täcka över burarna.

 

Döma direkt i Skuttli

Nu finns det möjlighet att döma direkt i Skuttli utan att behöva dubbelföra resultaten för hand också. Tanken är alla resultat sparas upp hela tiden till en dropbox så skulle något hända kan man gå dit och hämta ut resultaten för de som redan hoppat och döma resten på papper. Dock krävs att klubben alltid har med sig protokoll till tävlingen så att man kan föra över resultaten dit och döma färdigt klassen för hand om oturen skulle vara framme. Det är viktigt att klassen alltid avslutas på tävlingsdagen, antingen direkt på Skuttli eller via ett underskrivet pappersprotokoll. Exakt hur detta fungerar och vad som krävs av klubbarna finns i ett separat utskick. Glöm inte att även om klassen avslutas direkt på Skuttli måste protokollet arkiveras av klubben!

 

Månadsbetalning Skuttli

För att underlätta kring betalning av avgifter till SKHRF(kaninregistreringar, medlemsavgifter och två-kronan) har det gjorts en del justeringar på Skuttli. Det har tagits fram en rapport som enkelt visar klubben vad som ska betalas varje månad. För att den skall fungera måste man dock se till att hantera starter, kaninregistreringar och medlemskap i Skuttli korrekt. Ett separat utskick om detta har gjorts till klubbarna och finns även att läsa på SKHRFonline.

 

Datum att hålla koll på:

1/9 Sista ansökningsdag till SM i rak och längd 2017, Årsstämman 2017, Sveland-deltävlingar 2017 samt Domarkursen 2017

10-11 september SM i Krok- och Höjd Guldsmedshyttan ÖLKH

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com