Månadsbrev Augusti


Hej på er!

Här har ni augustis månadsbrev

 

RVHD

Tyvärr går det inte att skriva ett månadsbrev den här sommaren utan att ta upp RVHD. Utbrottet har varit många och det än så länge verkar det inte lugna ner sig. När det gäller åtgärder hänvisar vi till de separata utskick som gjorts. Vi tar gärna emot information om bekräftade eller misstänkta fall. Dock vill vi ha all information till vår styrelsemail och inte via sociala medier eller till enskilda styrelsemedlemmar. Detta för att inte missa något och lättare få en samlad bild. Vi förstår att det är frustrerande när man plötsligt inte får tävla men vi hoppas att ni förstår att vi försöker balansera på gränsen mellan att försöka hindra ytterligare smittspridning via tävlingar och samtidigt inte införa åtgärder som känns alltför hårda för den enskilda personen. Att kommuner sätts i karantän är något som vi inte behövt göra tidigare och förhoppningen är att när utbrotten lugnar ner sig och vaccin finns tillgängligt så ska inte hela kommuner behöva sättas i karantän längre utan vi kan enbart följa ordinarie åtgärdsplan.

 

Vi skulle dock vilja be er att tänka på hur ni beter er mot varandra. Tyvärr upplever vi mycket frustration bland medlemmar som yttrar sig i påhopp på andra. Ingen vill ha den här situationen men nu får vi försöka göra det bästa av den!

 

Sista ansökningsdagar

1/9 är sista ansökningsdagen för SM i rak och längd, årsstämman, Sveland-deltävlingarna samt domarkursen. Än så länge har vi inte fått in några ansökningar så är just er klubb sugen hoppas vi att ni gör slag i saken!

 

Styrelsens fysiska möte

1/10 har förbundsstyrelsen ett fysiskt möte. Har ni något ni vill att vi ska diskutera då så skicka gärna ett mail till styrelsen.

 

Medicinering

Vi vill förtydliga att om en kanin äter medicin så räcker det inte med att en veterinär intygar att den är fullt frisk för att starta. Det måste också säkerställas att medicinen inte påverkar kaninen prestation på något sätt eftersom det bryter mot djurskyddslagen. Är man osäker är det bäst att fråga styrelsen.

 

Avsluta klasser på Skuttli

På stämman 2015 beslutades att resultaten skulle finnas tillgängliga senast 2 veckor efter tävlingen. Styrelsen har kommit fram till att tillgänglig betyder att domaren har avslutat klassen vilket gör att man som klubb måste räkna in tid för att domaren ska hinna avsluta klassen också i dessa två veckor. Viktigt alltså att ni inte väntar till sista dagen med att lägga in resultaten. Sedan några veckor tillbaka har Daniel ordnat så att när man loggar in på klubbens adminkonto på Skuttli får man upp en påminnelse om det finns oavslutade klasser så att man påminna domarna om det drar ut på tiden

 

Täckta burar

Enligt JBV ska burar på tävlingarna vara täckta så att det inte går att se in i dem. Det innebär att även om man har kaninerna i ett tält så behöver de täckas över med tex ett tyg. Det är alltså inte tillräckligt att ställa in dem i tältet. Hjälp till att påminna varandra om att täcka över burarna.

 

Döma direkt i Skuttli

Nu finns det möjlighet att döma direkt i Skuttli utan att behöva dubbelföra resultaten för hand också. Tanken är alla resultat sparas upp hela tiden till en dropbox så skulle något hända kan man gå dit och hämta ut resultaten för de som redan hoppat och döma resten på papper. Dock krävs att klubben alltid har med sig protokoll till tävlingen så att man kan föra över resultaten dit och döma färdigt klassen för hand om oturen skulle vara framme. Det är viktigt att klassen alltid avslutas på tävlingsdagen, antingen direkt på Skuttli eller via ett underskrivet pappersprotokoll. Exakt hur detta fungerar och vad som krävs av klubbarna finns i ett separat utskick. Glöm inte att även om klassen avslutas direkt på Skuttli måste protokollet arkiveras av klubben!

 

Månadsbetalning Skuttli

För att underlätta kring betalning av avgifter till SKHRF(kaninregistreringar, medlemsavgifter och två-kronan) har det gjorts en del justeringar på Skuttli. Det har tagits fram en rapport som enkelt visar klubben vad som ska betalas varje månad. För att den skall fungera måste man dock se till att hantera starter, kaninregistreringar och medlemskap i Skuttli korrekt. Ett separat utskick om detta har gjorts till klubbarna och finns även att läsa på SKHRFonline.

 

Datum att hålla koll på:

1/9 Sista ansökningsdag till SM i rak och längd 2017, Årsstämman 2017, Sveland-deltävlingar 2017 samt Domarkursen 2017

10-11 september SM i Krok- och Höjd Guldsmedshyttan ÖLKH

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

 

 

Misstänkt fall RVHD

Styrelsen har tyvärr fått informationen om att det finns ett misstänkt fall av RVHD hos en av våra medlemmar boende i Örgryte, Göteborg.

I nuläget väntar vi svar på obduktionen och håller våra tummar att det inte är RVHD.

Tills vidare gäller åtgärdsplanen och samtliga medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) sätts i karantän i två veckor, räknat från 22 augusti.
Förhoppningsvis har vi fått resultatet inom dess och därefter kan meddela vad som händer med karantänområdet.

Ur åtgärdsplanen angående karantän

Karantän
Karantän är en typ av isolering.
En medlem som är satt i karantän får inte besöka eller delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar. Den får heller inte besöka andra medlemmars kaningårdar. Desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården. Under tiden för karantän får medlem heller inte ta emot nya kaniner eller utrustning som rör kaniner så som selar, hinder, burar eller liknande.
Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren från datumet för mottagandet och två veckor framåt.

Att bli satt i karantän avser inte att man inte får gå till skolan, jobbet eller mataffären. Utan avser just den biten som rör kaniner eller deras utrustning. Sedan om man jobbar med en medlem som inte är i karantän får man självklart gå till jobbet, men man kanske ska tänka både en och två gånger vad man väljer för kläder och skor innan man lämnat hemmet för att minimera eventuell smittspridning – som just är avseendet med karantän.

 

Vi i styrelsen sänder våra tankar till den drabbade medlemmen i denna svåra tid.

 

Döma enbart i Skuttli

Från och med imorgon, 2016-08-21, är det möjligt att döma enbart på Skuttli utan att samtidigt skriva på ett protokoll/kladdpapper om klubben ser till att det finns tomma eller vanliga officiella protokoll utskrivna från Skuttli.Anledningen till att detta nu är tillåtet är att när man dömer via Skuttli så sparas en kopia av resultaten till en Dropbox-mapp. Denna uppdateras varje gång ett resultat matas in på Skuttli. Tanken är att om dömningen har påbörjats i Skuttli men inte kan slutföras så kan man använda kopian för att fortsätta dömning på ett officiella protokoll. Man laddar då ner resultaten och skriver ner dessa på de utskriva protokollen och fortsätter att döma som vanligt. Klassen avslutas på Skuttli som vanligt efter avslutad klass, medan om problem uppstått så signeras det fysiska protokollet och efterinmatas därefter på Skuttli inom de vanliga 14 dagarna och arkiveras som vanligt.
Det viktiga är att komma ihåg att arkivera de protokoll som helt döms via Skuttli.

Kopiorna av resultaten hittar ni på någon av adresserna nedan:
* backup.skuttli.se
* www.dropbox.com/sh/in0h8eza1tf0z8a/AACQLxqblUvIxEkv6PYHSJAXa?dl=0
OBS! Viktigt att ni sparar adresserna ovan så att ni ha dessa tillgängliga. T.ex. som bokmärken, mail, papper eller annan lämplig lagring.

Åtgärdsplan RVHD/RVHD 2 – uppd. 13/8-16

ÅTGÄRDSPLAN RVHD & RVHD 2
Senast Uppdaterad: 2016-08-13, förtydligad 2016-08-15

 1. Misstanke av RVHD/RVHD2 hos våra medlemmar
  Om en medlem inom förbundet har misstankar om RVHD eller RVHD 2 i sin besättning kan förbundet betala en obduktion eller mikroskopisk vävnadsundersökning av lever, det som är det billigaste alternativet.
  Om förbundet ska stå för kostnaden ska förbundet kontaktas innan kaninen skickas in samt så ska förbundet stå som uppdragsgivare på remissen, detta för att resultatet skall tillfalla förbundet, för så effektiv handläggning som möjligt. Förbundet bekostar eventuellt bekräftande av RVHD, ej undersökning för att bekräfta om det är RVHD eller RVHD 2. För vidare undersökning för att särskilja typ (RVHD eller RVHD 2) bekostas detta av enskild medlem.
  Kanin ska skickas in så fort som möjligt för obduktion och ska under hela tiden förvaras kyld (ej fryst). Mer information om vad som gäller vid inskickande av djur för obduktion finns på SVAs hemsida: http://www.sva.se/Från dagen med första dödsfallet inträffade hos medlemmen tills att obduktionsresultatet har kommit, sätts aktuell medlem och dess gård i karantän*. (Läs vad som gäller för gård i karantän nedan)
  Annan medlem som inom två veckor innan dödsfallet (personligen och/eller vars kanin) varit i kontakt med den drabbade medlemmens kaniner eller kaningård sätts även de i karantän i två veckor räknat från dagen där smittospridning kan ha skett.
  Om drabbad medlem varit i kontakt med annan medlems kanin/kaniner sätts även den/de kaninen/kaninerna samt de medlemmar som varit i kontakt med den/de kaninen/kaninerna efteråt i karantän i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.
  Medlem och dess kaniner som bor inom en mils radie (fågelvägen) från utbrottsplatsen sätts i karantän i två veckor.

  Vi kontaktar även närliggande klubb/ar och meddelar att de inte får lägga tävlingar inom en mils radie från utbrottsplatsen (fågelvägen). Information till samtliga medlemmar ska även gå ut via förbundets webbsida SKHRFonline om misstänkt utbrott av RVHD/RVHD2 samt vart i landet utbrottet gäller.

  Misstanke av RVHD/RVHD2 hos andra än våra medlemmar
  Vid misstänkta fall hos andra än våra medlemmar gäller karantän för samtliga medlemmar inom kommunen i två veckor från senaste kända dödsfallet. I de fall vi inte vet vilken kommun det gäller kommer karantän gälla för hela länet i två veckor. Förutom själva kommunen eller länet som är i karantän räknas även en mils gräns runt om aktuell kommun eller län. Samma regler gäller för klubb som är aktiv i området. Klubben har arrangemangsförbud i två veckor samt en rekommendation att inte arrangera arrangemang i kommunen (länet om kommunen saknas) under en månad. Om arrangemang anordnas efter karantänen men innan rekommendationstiden passerat ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Särskilda fall
  Vid oklara, särskilda fall eller i fall där stark misstanke finns beslutar förbundet från fall till fall. Vid stark misstanke kan förbundet besluta att hantera det som ett bekräftat fall för att minska eventuell smittospridning.

   

  2. Om obduktionen visar RVHD: 
  Förbundet går direkt ut till alla medlemmar innehållande informationen och åtgärdsplanen via webbsidan SKHRFonline.

  Drabbad medlem:
  Karantän kvarstår för drabbad medlem.
  Gården skall saneras dvs. burar och samtliga saker som varit i kontakt med djuren (ex hinder, selar, mockspade osv.), ska först skuras med vatten och diskmedel för att rensa bort organiska rester (blod, avföring, kroppsväskor, etc). Sedan desinfekterar man med klorinlösning (0.5%), Virkon, formalin (1%), eller annan lämplig medel av den typ som används för desinfektion av stallar eller dyl. Även en blåslampa kan användas, om möjligt. Avlidna kaniner skall brännas eller grävas ned där man kan garantera att djuret inte kan grävas upp av andra djur. Karantän kvarstår till tre månader efter sista symptom eller dödsfall, samt att tre månader ska ha passerat sedan saneringen.

  Klubbar och övriga medlemmar
  Klubbar får inte ha några arrangemang inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen förrän minst en månad från det sista dödsfallet. Klubbar har även en rekommendation att inte arrangera arrangemang inom en mil från den drabbade platsen (fågelvägen) på tre månader, väljer klubben att bryta detta ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen sätts i karantän i minst en månad.

  Bekräftat fall hos annan än medlem
  Vid bekräftade fall hos andra än våra medlemmar kommer medlemmar som bor inom samma kommun bli satta i karantän i en månads tid räknat från sista kända dödsfallet. Vid avsaknad av kommun gäller det hela länet. Förutom själva kommunen eller länet som är i karantän räknas även en mils gräns runt om aktuell kommun eller län.
  I de fall då plats är bekräftad gäller att medlemmar boende inom 1 mils radie (fågelvägen) sätts i karantän.
  Klubb som är aktiv i området får inte arrangera arrangemang i kommunen på minst en månad, vid avsaknad av kommun gäller det hela länet. Klubbar har även en rekommendation att inte arrangera arrangemang inom kommunen (eller länet vid avsaknad av kommun) på tre månader, väljer klubben att bryta detta ska det tydligt framgå i arrangemangsannonsen att det finns en förhöjd risk i området så att samtliga medlemmar vet om risken med att delta.

  Särskilda fall
  Förbundet kan i enskilda fall där smittorisken anses extra hög utöka området med tävlingsförbud samt förlänga karantän för både klubbar och medlemmar. 

   

  3. Om obduktionen inte visar RVHD eller RVHD 2
  Om resultatet från obduktionen inte visar RVHD så ska detta omedelbart gå ut till samtliga av förbundets medlemmar via webbsidan SKHRFonline. Gårdens tävlingsförbud hävs efter beslut från styrelsen baserat på vad obduktionssvaret visat.

  Karantän
  Karantän är en typ av isolering.
  En medlem som är satt i karantän får inte besöka eller delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar. Den får heller inte besöka andra medlemmars kaningårdar. Desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården. Under tiden för karantän får medlem heller inte ta emot nya kaniner eller utrustning som rör kaniner så som selar, hinder, burar eller liknande.
  Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren från datumet för mottagandet och två veckor framåt.

  Att bli satt i karantän avser inte att man inte får gå till skolan, jobbet eller mataffären. Utan avser just den biten som rör kaniner eller deras utrustning. Sedan om man jobbar med en medlem som inte är i karantän får man självklart gå till jobbet, men man kanske ska tänka både en och två gånger vad man väljer för kläder och skor innan man lämnat hemmet för att minimera eventuell smittspridning – som just är avseendet med karantän.

  Arrangemang utan kaniner
  Klubbar kommer vara tillåtna att arrangera aktiviteter utan kaniner dit både medlemmar i och utan karantän får delta. På dessa arrangemang är kaniner strikt förbjudna samt utrustning som har eller kommer ha kontakt med kaniner (ex hinder, selar, transportburar osv). I inbjudan till arrangemanget ska även klubben tydligt skriva om läget, så att samtliga medlemmar vet att det är en förhöjd risk för smitta i samband med träffen.
  Dessutom gäller att på dessa arrangemang är tredje part inte tillåtna, alltså kan man inte ha en informationsträff på en djuraffär, då besökare kan vara omedvetna om sjukdomen. Utan endast träffar för klubbens inbjudna, sedan får de så klart äga rum på ex en restaurang där det finns andra människor, men syftet får inte vara att göra reklam eller informera om sporten.


  Hur räknar jag ut om jag bor för nära en kommun i karantän?

  Om ex. Örebro kommun(A) är i karantän på grund av ett misstänkt eller bekräftat fall, räknas hela Örebro kommun, men eftersom vi inte vet vart i Örebro fallet är kommer även en mil runt om hela Örebro kommun också hamna i karantän, vilket leder till att flera andra kommuner delvis kan bli drabbade (som kommun B)

  mäta

  Om vi istället har ett fall där vi vet platsen som ex är i Järle (pricken i kommun A) som ligger utanför Örebro väldigt nära andra kommungränser, då gäller det karantän från orten för utbrottet samt en mils radie runt orten, vilket gör att delar av andra kommuner kan bli drabbade av karantän (som delar av kommun B)

  mäta2

 

Betalning av avgifter till SKHRF med hjälp av Skuttli

För att underlätta kring betalning av avgifter till SKHRF(kaninregistreringar, medlemsavgifter och två-kronan) har det gjorts en del justeringar på Skuttli.
Det har tagits fram en rapport som enkelt visar klubben vad som ska betalas varje månad. För att den skall fungera måste man dock se till att hantera starter, kaninregistreringar och medlemskap i Skuttli korrekt.
I stort blir arbetsgången att man en gång i månaden gör en avstämning att datat i Skuttli är korrekt och tar fram en rapport och betalar det som visas på denna. Det är viktigt att man enbart betalar en gång per månad så att det blir enkelt för Liv, Anna, Emma och Melina att stämma av vad som inkommit. Förhoppningsvis kommer det bli enklare för er också :)
Nedan följer en punktlista på hur man går tillväga. Steg 1-5 kan göras oftare en en gång i månaden om man vill. Det viktiga är att det är gjort innan man tar fram rapporten och ska göra en betalning.
1. Gå igenom förgående månads alla tävlingar för klubben och kontrollera att det är rätt antal starter.
2. Gå till kaninregistreringar och välj alla obetalda.
3. Godkänn de kaninregistreringar som betalats under månaden och notera datumet då betalningen inkom.
4. Gå till medlemskap och välj alla obetalda.
5. Godkänn de medlemskap som betalats under månaden och notera datumet då betalningen inkom.
6. Gå in på admin och välj ”Betala till förbundet” och välj månaden och skapa underlag
7. Gör TRE separata betalningar till SKHRFs plusgiro och använd meddelandena i rapporten för respektive avgift.
8. Vänta på nästa månad :)
OBS! När det gäller medlemsavgifter och kaninregistreringar så skall dessa betalas in den månad då medlemmen betalat till klubben. T.ex. om Liv betalar för sitt medlemskap i Juni och hennes medlemskap löper Augusti till Augusti så kommer avgiften för hennes medlemskap till förbundet att hamna på rapporten för Juni.
Dessa rutiner och denna rapport skall användas när ni betalar in för det som skett i augusti. Alltså måste ni kontrollera att datat för augusti i Skuttli stämmer. Skulle det vara fel betaldatum på en kaninregistrering eller ett medlemskap så kan ni bara ångra godkänd av klubb och godkänna på nytt så får ni mata in datumet igen.
Har ni några frågor så är det bara att ni hör av er.

 

Godkända cert juli 2016

Rak
2016-07-02 GKHT – Snöflingans Filippa K, godkänt 12/8
2016-07-02 GKHT – Friscos Passionate Kiss, godkänt 12/8
2016-07-03 GKHT – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 12/8
2016-07-03 GKHT – Regnbågens Shadow Memories, godkänt 12/8
2016-07-03 GKHT – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 12/8
2016-07-03 GKHT – Sbnöflingans Copacabanana, godkänt 12/8
2016-07-05 MKH – Starlights Snake Eyes, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Miss Pinky’s Harajuku, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Midgårdsolens Raavi, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Grenens Driven By Stardom, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Runaways Rubella, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Lilla Lycka, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Friscos Naja Nivea, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Miss Pinky’s Harajuku, godkänt 12/8
2016-07-10 SKH – Runaways Rubella, godkänt 12/8
2016-07-10 VKH – Flammans Black Magic, godkänt 12/8
2016-07-10 VKH – Midnattsol, godkänt 12/8
2016-07-10 ACKH – Snöflingans Getaway Rock, godkänt 12/8
2016-07-10 ULKH – Glädjens Mystisk, godkänt 12/8
2016-07-11 ÅKH – Kings Young Guns, godkänt 12/8
2016-07-11 ÅKH – Kings Young Guns, godkänt 12/8
2016-07-14 WKH – Friscos Naja Nivea, godkänt 12/8
2016-07-14 WKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-17 VKH – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8
2016-07-17 VKH – Regnbågens Fiffghetsfantomen, godkänt 12/8
2016-07-17 VKH – Flammans Black Magic, godkänt 12/8
2016-07-17 VKH – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8
2016-07-17 ACKH – Sunlights Famous Stars & Straps, godkänt 12/8
2016-07-17 ACKH – Sunlights Famous Stars & Straps, godkänt 12/8
2016-07-23 ACKH – Mellangårdens Echo of Success, godkänt 12/8
2016-07-23 ACKH – Snöflingans Getaway Rock, godkänt 12/8
2016-07-23 ÖKH – Miraculix, godkänt 12/8
2016-07-23 08KT – Forjoy’s Upsy Daisy, godkänt 12/8
2016-07-23 08KT – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8
2016-07-23 08KT – Runaways Rubella, godkänt 12/8
2016-07-23 08KT – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8
2016-07-24 HÄKH – Lövets Stay With Me, godkänt 12/8
2016-07-24 HÄKH – Snöflingans Copacabanana, godkänt 12/8
2016-07-24 HÄKH – Sävast Taj Mahal, godkänt 12/8
2016-07-24 HÄKH – Volantos (NO) Edge of Sanity, godkänt 12/8
2016-07-30 ÅKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-30 ÅKH – Lövets Stay With Me, godkänt 12/8
2016-07-31 MKH – Elans Fifty Shades of Grey, godkänt 12/8
2016-07-31 MKH – Regnbågens Shadow Memories, godkänt 12/8
2016-07-31 MKH – Regnbågens Shadow Memories, godkänt 12/8
2016-07-31 MKH – Regnbågens Pure Poision, godkänt 12/8

Krok
2016-07-01 GKHT – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-01 GKHT – Regnbågens Fiffighetsfantomen, godkänt 12/8
2016-07-03 VÄSKH – Lilla Lycka, godkänt 12/8
2016-07-06 WKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Lilla Lycka, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Frisscos Enter The Dragonfly, godkänt 12/8
2016-07-09 SKH – Friscos Passionate Kiss, godkänt 12/8
2016-07-10 ACKH – Snöflingans Getaway Rock, godkänt 12/8
2016-07-10 HÄKH – Kings Obsession, godkänt 12/8
2016-07-10 HÄKH – Mangolds Love On Line, godkänt 12/8
2016-07-16 VKH – Flammans Black Magic, godkänt 12/8
2016-07-16 VKH – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8
2016-07-16 VKH – Shadow Force, godkänt 12/8
2016-07-16 VKH – Chrystal Sahara, godkänt 12/8
2016-07-21 MKH – Maxim’s Absolut Rasberry Blimey, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH – Lövets Stay With Me, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH – Friscos Naja Oxiana, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH – Khaos Jade Dragon, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH -Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 12/8
2016-07-24 WKH – Friscos Passionate Kiss, godkänt 12/8
2016-07-24 WKH – Grenens Key To Stardom, godkänt 12/8
2016-07-24 WKH – Friscos Naja Nivea, godkänt 12/8
2016-07-24 WKH – Grenens Stardom And Glory, godkänt 12/8
2016-07-28 ACKH – Lövets Heavenly Junkies, godkänt 12/8
2016-07-30 ÅKH – Regnbågens Shere Khan, godkänt 12/8
2016-07-30 ÅKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 12/8
2016-07-31 STKH – Miss Pinkyk’s Cornish Cross, godkänt 12/8
2016-07-31 VKH – Avalons Russian Roulette, godkänt 12/8
2016-07-31 VKH – Flammans Black Magic, godkänt 12/8

Höjd
2016-07-01 GKHT – Grenens Starlit Appearance, godkänt 12/8
2016-07-13 HÄKH – Silverados Brave Try, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH – Lövets Stay With Me, godkänt 12/8
2016-07-23 HÄKH – Khaos Blackhawk, godkänt 12/8
2016-07-31 VKH – Fortunas Amalthea, godkänt 12/8

Längd
2016-07-02 GKHT – Grenens Starlit Appearance, godkänt 12/8
2016-07-10 VKH – Emerald Pearl, godkänt 12/8
2016-07-10 ACKH – Sunlights Famous Stars & Straps, godkänt 12/8
2016-07-24 HÄKH – Lövets Stay With Me, godkänt 12/8

Inkomna protokoll juli 2016

2016-07-01 GKHT – krok, höjd, inkom 3/7 o 11/7
2016-07-02 GKHT – rak, längd, inkom 2/7
2016-07-03 GKHT – rak x2, inkom 3/7
2016-07-03 VÄSKH – krok, inkom 16/7
2016-07-05 MKH – rak, inkom 5/7
2016-07-06 WKH – krok, inkom 6/7
2016-07-09 SKH – krok, rak, inkom 10/7
2016-07-10 SKH – rak x2, inkom 10/7
2016-07-10 ACKH – krok, rak, längd, inkom 10/7
2016-07-10 HÄKH – krok x2, inkom 10/7
2016-07-10 VKH – rak x2, längd, inkom 10/7
2016-07-10 ULKH – rak, inkom 11/7
2016-07-11 ÅKH – rak x2, inkom 11/7
2016-07-13 HÄKH – höjd, inkom 21/7
2016-07-14 WKH – rak, inkom 14/7
2016-07-16 VKH – krok x2, inkom 16/7
2016-07-17 VKH – rak x2, inkom 17/7
2016-07-17 ACKH – rak x2, inkom 17/7
2016-07-21 MKH – krok, inkom 21/7
2016-07-23 HÄKH – krok x2, höjd, inkom 23/7
2016-07-23 ACKH – rak x2, inkom 23/7
2016-07-23 08KT – rak x2, inkom 30/7
2016-07-23 ÖKH – rak, inkom 24/7
2016-07-24 WKH – krok x2, inkom 26/7 o 30/7
2016-07-24 HÄKH – rak x2, längd, inkom 24/7
2016-07-28 ACKH – krok, inkom 28/7
2016-07-30 ÅKH – rak, krok, inkom 30/7
2016-07-31 VKH – krok, höjd, inkom 31/7 o 1/8
2016-07-31 STKH – krok, inkom 31/7
2016-07-31 MKH – rak x2, inkom 31/7

Komplettering ang åtgärdsplanen om RVHD och RVHD 2

Vi får in många frågor vilket är bra då vi inte själva kan tänka på alla tänkbara scenarion i förväg. Lite förtydliganden efter gårdagens publicering av den uppdaterade åtgärdsplanen.
Den nya åtgärdsplanen gäller även på tidigare fall då vi i styrelsen vill göra allt vi kan för att undvika att sprida smittan vidare via våra arrangemang.
Tyvärr kommer det bli vissa medlemmar som känner sig lite orättvist behandlade då de har kunnat tävla enligt den gamla åtgärdsplanen men inte enligt den nya. I sådana här fall är det svårt för oss i styrelsen att säga att vissa misstänka fall eller utbrott skulle vara värre än andra och därför väljer vi att köra den nya åtgärdsplanen direkt. Förhoppningsvis fårstår ni hur vi tänker och det är kaninernas välbefinnande som måste få gå först.

Tyvärr har vi en del medlemmar som bor inom en-milsradien från utbrott som har tävlat trots sin rekommendation att inte göra detta, med den nya åtgärdsplanen får de inte längre tävla– trots att det tidigare gjort det utan några smittspridningar. Anledningen är helt enkelt att den nya åtgärdsplanen säger att det är tävlingsförbud och vi kan inte sitta och säga att medlem X som tävlat flera gånger uppenbarligen inte har smittan medan person Y som har samma förutsättningar men valt att följa den tidigare rekommendationen att inte tävla varken ska kunna tävla eller ej. Så för de medlemmarna kommer det säkert kännas orättvist, men det är så det kommer få bli under själva övergångsperioden.

Enligt den nya åtgärdsplanen ska ju samtliga kaniner och medlemmar som varit i kontakt med medlem som varit i karantän (ex. bor inom en mil från utbrott, har ett utbrott bland sina kaniner, eller träffat person med utbrott) också hamna i karantän. Detta kommer vara väldigt svårt att reglera på de redan befintliga fallen då de medlemmar som bor inom riskområdena tävlat på flertalet tävlingar över landet och vi i styrelsen inte vet exakt vilka medlemmar det ens rör sig om.
Det vi valt att göra är att låta den nya delen om karantän för de som varit i kontakt med medlem i karantän endast gälla på nya fall från vi gick ut med åtgärdsplanen.
Vi vet även här att det kan kännas orättvist, men det är den bästa lösningen vi har i nuläget då läget är extremt.

Vid misstänkta fall gäller även karantän i två veckor för de som är boende inom en mils radie (fågelvägen) från utbrottsplatsen. Den raden hoppade ur åtgärdsplanen igår (skyller på för sen tidpunkt på dygnet).
Sedan kommer det till funderingen vad ett misstänkt fall är. Först och främst är ett misstänkt fall en medlem vars kaniner dör där det finns misstanke att det är RVHD som ligger bakom och det skickas in till SVA för obduktion.
Sedan har vi ju fall som uppkommer via sociala medier där personer går ut med att de har misstankar och själva skickat in vilket då ändå är en trolig källa. Sedan har vi de fall där person X har hört person Y som hört att person Z sett sjuka vildkaniner, när det inte går att spåra källan kommer det bli svårt.
Därför kommer vi i styrelsen få bedöma delvis från fall till fall vid misstänkta fall där det inte är någon av våra medlemmar som blivit drabbad.
Vi har även väldigt svårt att hinna med att själva leta reda på samtliga fall, vilket leder till att vi väldigt gärna vill bli upplysta med alla fall oavsett om de är bekräftade eller bara misstankar.

 

Styrelsen jobbar vidare med att utveckla åtgärdsplanen och förtydliga i olika scenarion så snart som möjligt för att kunna svara på alla frågor som inkommer till oss.

 

Fortsätt maila oss om ni har frågor, men ha överseende med att vi inte kan svara på alla frågor rakt av, utan vissa måste vi få diskutera igenom och jobba med innan vi kan ge ett slutgiltigt svar.

Uppdaterad åtgärdsplan angående RVHD och RVHD 2

Styrelsen har efter den senaste tidens utbrott av RVHD 2 valt att uppdatera och skärpa åtgärdsplanen för RVHD och RVHD 2.

Den uppdaterade åtgärdsplanen ser ut som följande:

Åtgärdsplan – RVHD och RVHD 2

 1. Vid misstanke om RVHD eller RVHD 2
  Om en medlem har misstankar om RVHD eller RVHD 2 i sin besättning kan förbundet betala en obduktion eller mikroskopisk vävnadsundersökning av lever, det som är det billigaste alternativet.
  Om förbundet ska stå för kostnaden ska förbundet kontaktas innan kaninen skickas in samt så ska förbundet stå som uppdragsgivare på remissen, detta för att resultatet skall tillfalla förbundet, för så effektiv handläggning som möjligt. Förbundet bekostar eventuellt bekräftande av RVHD, ej undersökning för att bekräfta om det är RVHD eller RVHD 2. För vidare undersökning för att särskilja typ (RVHD eller RVHD 2) bekostas detta av enskild medlem.
  Från dagen med första dödsfallet inträffade tills att obduktionsresultatet har kommit, sätts aktuell medlem och dess gård i karantän*.
  Annan medlem som inom en vecka innan dödsfallet (personligen och/eller vars kanin) varit i kontakt med den drabbade medlemmens kaniner eller kaningård sätts även de i karantän* i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.
  Om drabbad medlem varit i kontakt med annan medlems kanin/kaniner sätts även den/de kaninen/kaninerna samt de medlemmar som varit i kontakt med den/de kaninen/kaninerna efteråt i karantän* i två veckor räknat från dagen för första dödsfallet.

  Kanin ska skickas in så fort som möjligt för obduktion och ska under hela tiden förvaras kyld (ej fryst). Mer information om vad som gäller vid inskickande av djur för obduktion finns på SVAs hemsida: http://www.sva.se/

  Vi kontaktar även närliggande klubb/ar och meddelar att de inte får lägga tävlingar inom en mils radie från utbrottsplatsen (fågelvägen). Information till samtliga medlemmar ska även gå ut via förbundets webbsida SKHRFonline om misstänkt utbrott av RVHD/RVHD2 samt vart i landet utbrottet gäller.

  Vid oklara fall beslutar förbundet från fall till fall.

 1. Om obduktionen visar RVHD eller RVHD 2:

  Förbundet går direkt ut till alla medlemmar innehållande informationen och åtgärdsplanen via webbsidan SKHRFonline.
  Karantän* kvarstår för drabbad medlem.
  Gården skall saneras dvs. burar och samtliga saker som varit i kontakt med djuren (ex hinder eller annan utrustning), först skuras med vatten och diskmedel för att rensa bort organiska rester (blod, avföring, kroppsväskor, etc). Sedan desinfekterar man med klorinlösning (0.5%), Virkon, formalin (1%), eller annan lämplig medel av den typ som används för desinfektion av stallar eller dyl. Även en blåslampa kan användas, om möjligt. Avlidna kaniner skall brännas eller grävas ned där man kan garantera att djuret inte kan grävas upp av andra djur.

  Klubbar får inte arrangera tävlingar inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen förrän efter tre månader från det sista dödsfallet.

  Medlemmar som bor inom en mils radie (fågelvägen) från den drabbade platsen får ej tävla eller besöka några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar på tre månader från det sista dödsfallet. Det gäller både att som medlem delta på arrangemang, eller låta sina kaniner delta eller ta emot eller lämna kaniner eller annan utrustning på olika typer av arrangemang

  Förbundet kan i enskilda fall där smittorisken anses extra hög utöka området med tävlingsförbud för både klubbar och medlemmar.

 

 1. Om obduktionen inte visar RVHD eller RVHD 2

  Om resultatet från obduktionen inte visar RVHD så ska detta omedelbart gå ut till samtliga av förbundets medlemmar via webbsidan SKHRFonline. Gårdens karantän* hävs efter beslut från styrelsen baserat på vad obduktionssvaret visat, detsamma gäller när klubbar får arrangera tävlingar i området.

Karantän
Karantän är en typ av isolering.
En medlem som är satt i karantän får inte delta på några arrangemang anordnade av SKHRF:s anslutna klubbar, desamma gäller för dennes kaniner, samt andras kaniner eller medlemmar som befunnit sig på gården under karantänstiden. I övrigt gäller även att material som ex burar, hinder, selar osv även det är satt i karantän och ej får lämna gården.
Om medlemmen väljer att gå emot reglerna för karantän och lämna iväg en kanin, ett hinder eller liknande kommer en ny karantänstid skapas för mottagaren.

 

Lite mer information om RVHD finns i Sjukdomshandboken som finns att ladda ner från skhrf.com

Vid frågor kring åtgärdsplanen är ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@skhrf.com