TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

Red.anm
Tänk på att regler i denna artikel kan ha blivit uppdaterade. Aktuellt års reglemente finns att ladda ner från www.skhrf.com

tbt_banner

Ur Rikshoppet nr 4 augusti 2008

Varför ska man följa reglerna?

Ingen skulle väl komma på tanken att starta en kanin som ännu inte fyllt fyra månader, eller att starta svårklass med en lättklassad kanin? Jag tror inte heller att någon domare skulle tillåta att en kanin springer in och hoppar banan när det är någon annans tur, eller att förarna får knyta fast sina kaniner i staketet och sedan gå därifrån. Ovanstående är visserligen exempel på regler som kan vara skadliga för kaninen om de inte följs, men alla regler i reglementet ska vara i princip lika viktiga att följa.

Att tumma på reglerna börjar bli mer och mer vanligt ute i klubbarna. När det nya reglementet kom till trodde man kanske att det skulle bli ändring, då många oskrivna regler äntligen kom på pränt, men icke, det har bara gjort att klubbarna nu bryter mot regler som faktiskt finns nedskrivna.

Här följer några olika paragrafer som klubbar allt för ofta slarvar med att följa:

”Tävlingsbanan skall vara inhägnad/markerat på lämpligt sätt, detta gäller även framhoppningen. Avståndet mellan hindren på banan och inhägnaden måste vara minst två meter. Det är tillåtet att dra in avståndet lite vid trånga tävlingsplatser, det är dock inte tillåtet när man har dubbla banor”.
Man ska ALLTID ha någon typ av inhägnad/markering runt banan, inga undantag, och det gäller även framhoppningen. Det som dock är vanligast att man slarvar med är att det ska vara två meter mellan banan och inhägnaden, visserligen är det tillåtet att dra ner på detta vid trånga tävlingsplatser, men man ska alltid sträva efter att hålla avståndet. Dessutom är det ett måste vid dubbla banor, och självklart också vid större tävlingar (som SM eller Sveland Cup)!

”Tävlingsbanan skall vara uppställd på lämpligt, halkfritt underlag. Hålls tävlingen på en gräsmatta ska den vara så plan och kortklippt som möjligt och utan större gropar”.
Detta är visserligen en tolkningsfråga, vad är egentligen så plan och kortklippt som möjligt? Dock är det ju absolut så att en gräsmatta som inte är plan eller kortklippt alls helt klart bryter mot denna regel.

”Framhoppning skall alltid finnas och bestå av minst tre hinder vid banhoppning och minst ett hinder vid höjd- och längdhopp. I övrigt gäller samma regler som för aktuell tävlingsbana. Avståndet mellan hindren ska vara samma som på aktuell tävlingsbana.”
Här är det framförallt meningen i mitten som det slarvas med. För framhoppningen gäller samma regler som för banan, den ska alltid även den vara två meter från staketet, gräsmattan ska vara kortklippt och så vidare!

”Bommar och plank ska kunna flyttas i sidled på upplaget/märlan utan att ramla ner.”
Det är detta som brukar kallas för att bommar ”hänger i luften”, här är det framförallt viktigt att klubbar visar nya medlemmar hur det ska vara så att de kan hjälpa till att sätta upp hinder korrekt (det gälelr såklart även att hinderstöd flyttas tillbaka till ursprungligt läge och liknande).

En sista grej r mått på hinder, det är skrämmande ofta som banbyggarna/domarna slarvar med att mäta hindren på banan, och då menar jag inte höjden. Tänk på att längden på hinder inte får överskrida 80cm (45cm för lättklass, red.anm. 65cm för medelsvårklass och 30 cm för miniklass) och att det inte får vara mer än 8cm på höjden mellan bommarna på något ställe (lätt hänt om man till exempel sätter ”fel” plan längst ner och en bom ovanför).

Tänk även på att det ska vara minst 3 cm vatten i vattengraven, och att den ska vara så gott som fylld. Man får helt enkelt ta till måttstocken även här.

Det finns många andra regler som lätt missas eller tas alltför lättvindigt, men jag har försökt hitta de jag upplever att det slarvas med allra mest.

Jag är inte ute efter att leka besserwisser eller paragrafryttare, jag försöker inte få klubbarna att bygga banor där just mina kaniner ska gå bättre, eller djävlas för att tävlingsdagen ska dra ut på tiden med allt som behöver dubbelkollas.

Sanningen är den att dessa regler varken är styrelsens påhitt eller till för att sätta dit någon. Dessa regler är, precis som alla andra i reglementet, hela förbundets gemensamma beslut på vad som SKA gälla på en tävling.

Alla regler har kommit till genom motioner som gått igenom på en stämma där majoriteten av kaninhoppar-Sverige röstat för, och där alla som velat vara med och tycka till har fått gjort det. Det är alltså så här vi tillsammans bestämt att det ska gå till på våra tävlingar.

Så nästa gång en ”petig” förare påpekar regelbrott på tävlingsplatsen, ta det som konstruktiv kritik och tacka för hjälpen – det är väl bra att vi hjälps åt att följa reglementet?!


/Tina Larsson

 

Inkomna protokoll april 2016

2016-04-02 MKH – rak, inkom 9/4
2016-04-09 VÄSKH – krok x2, inkom 9/4
2016-04-09 VKH – krok, inkom 9/4
2016-04-09 08KT – rak, inkom 9/4
2016-04-09 SKH – rak, längd, inkom 9/4
2016-04-09 GKHT – rak, inkom 9/4
2016-04-10 KOKH – krok, rak, inkom 10/4
2016-04-10 ACKH – krok x2, inkom 10/4
2016-04-10 StKH – krok, rak, inkom 10/4
2016-04-16 GOKH – krok x2, höjd, inkom 16/4
2016-04-16 HäKH – rak, inkom 16/4
2016-04-16 HäKH – längd, inkom 18/4
2016-04-16 WKH – rak, inkom 16/4
2016-04-16 WKH – rak, inkom 21/4
2016-04-16 StKH – rak, inkom 16/4
2016-04-16 ACKH – rak, inkom 16/4
2016-04-16 MKH – rak, längd inkom 17/4
2016-04-17 GOKH – rak x2, längd, inkom 17/4
2016-04-19 KoKH – rak, inkom 25/4
2016-04-23 SKH – krok, inkom 23/4
2016-04-23 08KT – rak x2, inkom 23/4 o 3/5
2016-04-23 VÄSKH – rak, inkom 25/4
2016-04-23 ÖLKH – rak, inkom 23/4
2016-04-24 GKHT – rak x2, längd, inkom 24/4 o 27/4
2016-04-24 ÅKH – rak x2, längd inkom 24/4
2016-04-24 VKH – rak, inkom 27/4

Godkända cert april 2016

Rak
2016-04-02 MKH – Friscos Passionate Kiss, godkänt 10/4
2016-04-09 08KT – Lövets Sundance Kid, godkänt 10/4
2016-04-09 08KT – Runaways Prince of Persia, godkänt 10/4
2016-04-09 SKH – Lilla Lycka, godkänt 10/4
2016-04-09 SKH – Grenens Pepper Panic, godkänt 10/4
2016-04-09 GKHT – Friscos Enter the Dragon, godkänt 10/4
2016-04-10 STKH – Mellangårdens Echo of a Fighter, godkänt 10/4
2016-04-10 STKH – Grenens Starlit Appearance, godkänt 10/4
2016-04-10 KOKH – Chrystal Sahara, godkänt 10/4
2016-04-16 HäKH – Grenens Destined For Stardom, godkänt 17/4
2016-04-16 HäKH – Liljebackens An Unexpected Journey, godkänt 17/4
2016-04-16 WKH – Grenens Wings of Remembrance, godkänt 17/4
2016-04-16 WKH – Regnbågens We Are One, godkänt 17/4
2016-04-16 StKH – Grenens Starlit Appearance, godkänt 17/4
2016-04-16 ACKH – Lövets Heavenly Junkies, godkänt 17/4
2016-04-16 WKH – Grenens Wings of Rememberance, godkänt 25/4
2016-04-16 WKH – Eternal’s Rävunge, godkänt 25/4
2016-04-16 MKH – Nordic Sunset, godkänt 25/4
2016-04-16 MKH – Regnbågens Fiffighetsfantomen, godkänt 25/4
2016-04-17 GOKH – Miss Pinky’s Slow Step, godkänt 25/4
2016-04-17 GOKH – Runaways Rubella, godkänt 25/4
2016-04-19 KoKH – Regnbågens Fiffighetsfantomen, godkänt 17/5
2016-04-23 08KT – Runaways Rubella, godkänt 17/5
2016-04-23 08KT – Miss Pinky’s Wyandotte, godkänt 17/5
2016-04-23 VÄSKH – Regnbågens Fiffighetsfantomen, godkänt 17/5
2016-04-23 ÖLKH – Pralinens Ett Litet Leende & Kärlekshopp, godkänt 17/5
2016-04-23 GKHT – Starlight Snake Eyes, godkänt 17/5
2016-04-23 GKHT – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 17/5
2016-04-23 GKHT – Friscos Naja Oxiana, godkänt 17/5
2016-04-23 GKHT – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 17/5
2016-04-24 VKH – Snöflingans Spirit, godkänt 17/5
2016-04-24 ÅKH – Grenens Destined For Stardom, godkänt 17/5
2016-04-24 ÅKH – Grenens Destined For Stardom, godkänt 17/5

Krok
2016-04-09 VÄSKH – Nordic Sunset, godkänt 10/4
2016-04-09 VÄSKH – Regnbågens I Belong To You, godkänt 10/4
2016-04-09 VKH – Flammans Black Magic, godkänt 10/4
2016-04-10 KOKH – Chrystal Sahara, godkänt 10/4
2016-04-10 ACKH – Honeybuzz, godkänt 10/4
2016-04-10 ACKH – Mellangårdens Echo of a Winner, godkänt 10/4
2016-04-10 STKH – Shadow Force, godkänt 10/4
2016-04-16 GOKH – Pussels Someone Like You, godkänt 17/4
2016-04-16 GOKH – Pussels Someone Like You, godkänt 17/4
2016-04-23 SKH – Lilla Lycka, godkänt 17/5

Höjd
2016-04-16 GOKH – Miss Pinky’s Harajuku, godkänt 17/4

Längd
2016-04-09 SKH – Mangolds Cute Overload, godkänt 10/4
2016-04-16 HäKH – Kings Obsession, godkänt 25/4
2016-04-16 GOKH – Miss Pinky’s Harajuku, godkänt 25/4
2016-04-16 MKH – Snöflingans Spirit, godkänt 17/5
2016-04-16 MKH – Toffife, godkänt 17/5
2016-04-24 GKHT – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 17/5
2016-04-24 ÅKH – Runaways Darkfire Soldier, godkänt 17/5

TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

tbt_banner

Ur Rikshoppet nr 4 oktober 2007

Våra kaniner – idrottsmän

För en tid sedan kunde man läsa en tråd på anlagstavlan som bland annat handlade om kaniner som fått förslitningsskador, något man tror kan vara kopplat till hoppningen. Själv hade jag aldrig tidigare hört talas om detta innan, men som det verkar så händer det att även kaniner blir utslitna.

Jag vill inte med den här artikeln anklaga någon för att tävla sina kaniner för mycket, eller ens påstå att någons kanins problem beror på för mycket hoppning och för lite vila. Det, precis som allt annat, kan ju ha väldigt många olika orsaker, som genetiska defekter eller… ja, vad som helst. Fenomenet kan man också se hos människor, en del har trots idel vila och vila och åter vila alltid problem med någon del av kroppen.

Personligen kommer jag aldrig sluta med kaninhoppning, för mig är det något av det bästa som finns. De små fyrtassade krabaterna skänker så otroligt mycket glädje och bjuder på en hel del skratt utan att de ens är medvetna om att de charmar en till fullo, och jag är övertygad om att även om hoppningen kan innebära risker så är det överhängande bra och positivt för kaninen att regelbundet få komma ut och röra sig. Jag tycker dock det är viktigt att vi tänker på att det är precis det de gör när vi hoppar med dem – rör sig.

starkkaninAtt gå ett lopp på en hoppbana är kanske inte så speciellt ansträngande för oss förare (om man inte är som jag och håller andan genom hela loppet vill säga…) men för kaninen, som är den som gör grovjobbet, kan det säkert vara ganska slitsamt. Jag är inte direkt någon stjärna på vare sig människans eller kaninens fysiologi men så mycket vet jag att musklerna fungerar som ett skydd för leder och skelett, och att musklerna hos alla varelser behöver vila mellan varven för att kunna växa och återhämta sig.

Just det är något som jag tror ibland kan vara bra att tänka på – att med jämna mellanrum faktiskt ge kaninen ett litet tävlingsuppehåll, och inte heller träna den alldeles för mycket – om ens något – under högtävlingssäsongen.

Se bara på våra idrottsstjärnor, det finns inte en enda framgångsrik sådan som inte tar en ordentligt tränings- och tävlingspaus någon gång varje år, just för att ge kroppen en chans att återhämta sig. Ofta är det också efter en sådan vila som de kommer tillbaka och är i absolut toppform, kanske just av den anledningen att musklerna hunnit vila upp sig och bygga ordentligt. Trots allt så är det ju faktiskt det våra kaniner är – idrottsmän, och därför måste vi också komma ihåg att ta hand om dem som sådana.

 

/Malin Berglund

Godkända cert mars 2016

Rak
2016-03-06 STKH – Fortunas Morgonfågel, godkänt 21/3
2016-03-13 ACKH – Khaos Gazelle, godkänt 17/4
2016-03-19 HäKH – Khaos Fallen From Grace, godkänt 17/4
2016-03-19 HäKH – Eternal’s Höstmörker, godkänt 17/4
2016-03-19 HäKH – Lövets Sundance Kid, godkänt 17/4
2016-03-19 HäKH – Friscos Enter The Dragonfly, godkänt 17/4
2016-03-19 VKH – Regnbågens Eldvävare, godkänt 17/4
2016-03-19 MKH – Fortunas Amalthea, godkänt 17/4
2016-03-20 ACKH – Kings Le Mat, godkänt 17/4
2016-03-20 ACKH – Sunlights Famous Stars & Straps, godkänt 17/4
2016-03-25 ULKH – Starlights Snake Eyes, godkänt 17/4
2016-03-25 ULKH – Pussels First Love, godkänt 17/4
2016-03-26 SKH – Lövets Sundance Kid, godkänt 17/4
2016-03-26 SKH – Grenens Destined For Stardom, godkänt 17/4
2016-03-27 SKH – Grenens Destined For Stardom, godkänt 17/4
2016-03-27 SKH – Grenens Key To Stardom, godkänt 17/4
2016-03-27 VÄSKH – Avalons Russian Roulette, godkänt 17/4

Krok
2016-03-05 VKH – Friscos Passionate Kiss, godkänt 21/3
2016-03-05 VKH – Lövets Sundance Kid, godkänt 21/3
2016-03-06 MKH – Vinterstorm, godkänt 21/3
2016-03-12 SKH – Lilla Lycka, godkänt 17/4
2016-03-12 WKH – Lövets Sundance Kid, godkänt 17/4
2016-03-12 WKH – Regnbågens We Are One, godkänt 17/4
2016-03-12 08KT – Sunlights Truly Treasured, godkänt 17/4
2016-03-13 ACKH – Solrosgårdens Bergtroll, godkänt 17/4
2016-03-28 SKH – Lilla Lycka, godkänt 17/4
2016-03-28 SKH – Grenens Wings Of Remembrance, godkänt 17/4

Höjd
2016-03-19 MKH – Fortunas Amalthea, godkänt 17/4

Längd
2016-03-06 MKH – Toffifee, godkänt 21/3
2016-03-12 VÄSKH – Chrystal Sahara, godkänt 17/4
2016-03-12 WKH – Sparfs Liss-Kulla, godkänt 17/4
2016-03-19 HäKH – Kings Obsession, godkänt 17/4

Inkomna protokoll mars 2016

2016-03-05 VKH – krok x2, inkom 8/3
2016-03-06 MKH – krok, längd, inkom 6/3
2016-03-06 StKH – rak, inkom 6/3
2016-03-12 SKH – krok, inkom 12/3
2016-03-12 WKH – krok, längd, inkom 17/3
2016-03-12 08KT – krok, inkom 13/3
2016-03-12 VÄSKH – längd, inkom 14/3
2016-03-13 ACKH – krok, rak, inkom 13/3
2016-03-19 HäKH – rak x2, längd, inkom 19/3
2016-03-19 VKH – rak, inkom 22/3
2016-03-19 MKH – rak, höjd, inkom 19/3
2016-03-20 ACKH – rak x2, inkom 20/3
2016-03-25 ULKH – rak, inkom 25/3
2016-03-26 SKH – rak, inkom 28/3
2016-03-27 SKH – rak, inkom 27/3
2016-03-27 VÄSKH – rak, inkom 28/3
2016-03-28 SKH – krok, inkom 28/3

TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

Otto
Ur Rikshoppet nr 3 juni 2005

Hej! Jag heter Otto och tål inte kritik!

Så nu vet ni det. Jag ville bara ha det sagt och det är absolut ingen pik. Som ni kanske vet har jag varit på SM i Morgonen. Jag förstår inte varför folk gnäller så på att det är såå långt. Det är väl inte långt! Det är exakt lika långt på andra hållet, varifrån man nu kommer.
Jag själv tar ju himlaexpressen så att jag är på plats i en grisblink!
Alla var där!
Jag tyckte ni var förvånansvärt snälla mot era kaniner denna gången. Är det så att ni har lärt er eller var det så att ni var rädda för att de elaka tanterna som satt framme vid domarbordet? Egentligen bryr jag mig inte om vilket, men man blir allt nyfiken. Tänk nu på vad jag sa förra gången! Behandla inte era kaniner annorlunda hemma än på banan. Det förvirrar kaninerna.

Nu förstår jag att det börjar titta fram en hel del kaninungar hos er. Har ni funderat på vilka som ska köpa alla dessa små bäbisar? Det är oroväckande att se eftersom vi vet att många av dem kommer att hamna här uppe… Det trodde ni inte va?
Jo så är det. Många av de ungar som inte finner nya hem innan sommarens slut hamnar här uppe. det är ju juste varken mot dem eller mot oss. Vi klarar snart inte av att ta emot alla kaniner som ska hut, men de flesta har vi ju någon nytta av.
Förra sommaren fick vi bugga ut en el avdelning och fick sätta Lowa till att passa dem. Hon är duktig men hon kan ju inte orka med hur mycket som helst.
Så i år går vi ut med en bön till er där nere… Ta inte för många kullar! Tänk på oss här uppe om inget annat!

Det är också dags att vaccinera kaninerna mot sjukdomar. Jag gjorde själv det när jag bodde på jorden och det gör inte alls ont som man kan tro. Det enda vi kaniner vill ha är några dagars vila efteråt i fall att vi mår dåligt.
Och jag kan lova er att alla kaniner vill bli vaccinerade. Det är ingen soom vill dö i någon av de plågsamma sjukdomarna som finns och det lilla sticket vi får varje år är helt ok om man jämför.

För ett tag sedan fick jag ett mail där det stod att jag inte skulle vara så elak mot Lännart. Om det vill jag bara säga, att jag är hur elak jag vill mot honom, eftersom han är elak tillbaka. Jag har pratat med Zoogin som bodde med honom tidigare och han har allt berättat ett och annat för mig.
Just nu är det lugnt, han har blivit omvänd och är världens snällaste kanin. Han jobbar i morotslandet varje dag och har till och med träffat en söt liten kanintjej här uppe. Jag litar inte riktigt på honom, men så länge han är ihop med kanintjejen är det nog ok. Hon gillar inte elaka kaniner så han får allt hålla sig i skinnet.
Jag vet saker som ni inte vet! haha…

Eran Otto

tbt_banner

Årsstämma 2016 – Dokument

Nedan följer dokumenten till stämman i Umeå, 30 april 2016.
Det saknas fortfarande valberedningens förslag och vi vill än en gång påminna om att är man intresserad av att sitta i förbundsstyrelsen, eller vet någon som skulle passa där – kontakta då valberedningen på valberedningen.skhrf@gmail.com

Motionerna får gärna diskuteras men som tidigare år vill vi att ni håller er till sakfrågan och att inga personangrepp sker.

Dokument Stämman 2016

SAKNAS

 • Valberedningens förslag

 

Frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@skhrf.com

Mer information ang. RVHD-utbrottet

Det har idag utkommit information på sociala medier om att det rör sig om RVHD typ II. Förbundet har därför varit i samtal med SVA idag igen för att få mer information om situationen.

Förbundet har  pratat med Leg. Vet. Aleksija Neimane, den veterinär som gjort den mikroskopiska undersökningen av den kanin som inkommit från den drabbade gården. Prover från denna undersökning måste sedan skickas till annat labb där man kan bekräfta vilken typ, typ I eller typ II av RVHD som det rör sig om. Aleksija säger därför att de i nuläget inte kan bekräfta att det är typ II. Leg. Vet. A. Neimane menar att det finns saker som tyder på att det är typ II, men kan i nuläget inte säga mer än så och ber oss invänta vidare information när provsvaren kommer. SVA kommer då gå ut i ett pressmeddelande om detta. Att få provsvaren kan ta upp till ett par veckor.

Fråga har inkommit om nya typen även smittar via harar?
Ang. detta har vi fått följande information: Gällande harar så har man sett att nya typen av RVHD, typ II, smittar två arter av harar som lever i södra Europa. Men än har man inte kunnat påvisa smittan hos Fälthare eller Skogshare som är de arter av harar vi har i Sverige. RVHD typ II är dock väldigt lik en virustyp som ger Fältharesjukan, men detta virus har visat sig vara väldigt artspecifikt och smittar endast harar.

Vaccin
Gällande vaccin så säger SVA att Nobivac Myxo-RHD  tror man ger ett 50-60% skydd mot RVHD typ II. Det finns idag ett vaccin Cunivac RHD som skyddar mot nya typen av RVHD. Detta finns inte i Sverige men vid kontakt med Marianne Tornvall, Mälaren Smådjursklinik så finns en svensk distributör av vaccinet. Detta vaccin skyddar enbart mot RVHD och inte myxomatos ska man veta. Kontakta din veterinär för mer information.

Återigen, har ni frågor så är det bara att kontakta oss. I Sjukdomshandbolen finns också beskrivning av RVHD samt åtgärdsplanen som redan nämnts. Sjukdomshandboken hittar ni på hemsidan under ”Ladda ner” eller som bifogad fil till föregående mail.

Referenser
Telefonsamtal med Aleksija Neimane, ansvarig veterinär vid SVA (2016-04-07)
Telefonsamtal med Leg.Vet. Marianne Tornvall, Mälaren Smådjursklinik (2016-04-07)

 

TBT – Tillbakablick i Rikshoppet

tbt_banner

Ur Rikshoppet Nr 4 oktober 2007

Kaninhoppartest

Hittade detta testet när jag satt och läste igenom några av våra gamla medlemsblad från 2003. Har för mig att det från början var någon som lagt ut det på forumet. Ju fler ”ja” man har, desto mer ”Kaninhoppningsbiten” är man…

 1. Du har fler selar, hinder, tasportburar, koppel och andra prylar än vad du har kaniner…
 2. Du tycker det är helt okej med nerhårade tröjor, byxor, kjolar, finkläder, händer…
 3. Du har gjort dig känd i kvarteret med en enda fras: ”ursäkta, har ni sett en liten kanin?”
 4. Att hosta upp några tusen för en timmes väntetid och tre minuters behandling och sedan ytterligare 500 för medicin till din kanin är helt okej, men att betala för en timmes massage av din trötta rygg är uteslutet.
 5. Du betalar gärna några hundralappar till för ett specialdesignat hinder och en ny sele med matchande koppel men har inte köpt nya kläder sen midsommar… Förra året.
 6. Du tycker dig märka ett mönster hos människor du träffar. De ställer mest frågor som ”Hur många kaniner har du nu?”
 7. Du behöver inte skaffa några barn. Du har ju 15 kaniner.
 8. Du har lagt ner planerna på en snygg Firebird, Camaro eller liknande. Nu trånar du istället efter en tjusig Volvo Kombi.
 9. Du har tagit ledigt från jobbet/skolan för att åka tåg till en tävling. Och du kan tänka dig att göra om det.
 10. Din hälsa är en aning sviktande efter den där tvådagarstävlingen i blåst och ösregn.
 11. Din mamma hoppar högt när du säger i förtroende ”Vi ska ha barn!” men lugnar sig snart då hon förstår att det är du som ska bli mormor.

 

//Caroline Ohlsson, KoKH