Funktioner i Skuttli – Översikt

Idag har Skuttli krav för ett flertal funktioner.  Nedan finns en lathund som hjälp för att veta vad som idag är godkänt att använda i Skuttli (Krav eller valbart).

Skuttli har stöd för följande
Funktion Krav Valbart
Elektronisk tävlingsbok 1 januari 2016
Elitregistrering 1 januari 2016 1 augusti 2015
Kullregistrering 1 juni 2015
Protokollgranskning av dömda klasser 1 juli 2015
Protokollgranskning av efterinmatade klasser 1 augusti 2015
Skicka in tävlingsprogram 1 januari 2016 1 augusti 2015
Tvåkronanrapportering 1 januari 2016 1 augusti 2015
Tävlingsresultat – Placeringar 1 januari 2016
Championregistrering 1 mars 2016
Förarbyte 18 mars 2016
Kaninregistrering 1 mars 2016
Veteranregistrering 1 mars 2016

 

Tabellen nedan är en lista över funktioner som inte (ännu inte) är godkända satt köra genom Skuttli. Observera att 2015 års domarrapport skall skickas in på blanketten som finns på hemsidan.

Skuttli har inte stöd för följande
Funktion Planer för stöd finns Planer finns ej
Arkivering av protokoll Klubbens egna ansvar
Domarrapport Planer finns för 2016
Medlemsrapportering Planer finns för framtiden