Ang. Skuttli

Protokollgranskning via Skuttli

Nu kan elitprotokollen granskas direkt i Skuttli, oavsett om de döms i Skuttli eller blir inmatade i efterhand.

Om klassen döms via Skuttli på tävlingen
Den aktuella domaren måste vara inloggad på sitt konto, döma klassen och även avsluta klassen. Att avsluta klassen anses som signering och därefter kan inga ändringar göras i protokollet utan upptäcks något fel efter klassen är avslutad måste det bifogas en kommentar till protokollet.

Om klassens resultat matas in i efterhand
Klubbadmin kan i efterhand mata in resultatet, för att klassen då ska anses som avslutad måste domaren som dömt klassen godkänna inmatningen. När resultatet är inmatat kan man via Skuttli skicka ett mail till domaren som därefter får godkänna klassen.
Ni som domare ska inte avsluta en klass om ni är osäkra på något. Antingen kräver ni att få en bild på protokollet eller om ni själva tar en mobilbild på protokollet direkt när ni dömt klassen. Observera att klubben måste skicka en kopia på protokollet om domaren är osäker på något.

Att tänka på
Det är fortfarande ett krav att ha ett separat papper/protokoll att skriva ner fel och tid på, även om det är ”Skuttliprotokollet” som kommer att granskas av protokollgranskaren.
Om en klubb inte använder någon form av protokoll eller annan papperslösning kommer de att tilldelas en prick per klass som läggs till övriga prickar i pricksystemet. Domaren som dömer klassen kommer bli belastad med en varning.
Om du som domaren inte erbjuds protokoll/annat stödpapper så ska du påpeka det för klubben och i värsta fall avstå att döma klassen. Samma sak blir det för klubben om domaren vägrar att skriva parallellt, då måste ni påpeka detta för domaren eller byta ut domaren. Det är dock inte krav på att just domaren måste fylla i stödprotokollet/pappret utan det kan skötas av annan funktionär, som tex tidtagaren, aspirant eller en annan bisittare vid domarbordet. Det behöver dock föras i anslutning till domaren.

Stödprotokollet/backupen behöver sparas tills klassen är avslutad i Skuttli.

Tänk på att protokollen även ska arkiveras.
Om ni väljer att ha ett protokoll på plats som skrivs under och arkiverar detta är det helt okej, även om det är Skuttliprotokollet som skickas in för granskning.
Väljer ni att inte ha ett fullständigt protokoll som backup måste ni på något sätt själva arkivera Skuttliprotokollet. I Skuttli finns det en funktion där ni ska maila protokollen till er själva för arkivering, ex. skicka det till klubbmailen.
Samtliga klasser och inte bara elitklasserna skall arkiveras. Ni måste själva ansvara för arkiveringen av era protokoll, det räcker inte att de finns i Skuttli, utan varje klubb måste själva se till att ni arkiverar dem ex. på er mail, nån USB-sticka eller som utskrivna pappersprotokoll.

Tänk på att ni antingen måste ha sparade protokoll från Skuttli från avslutade klasser eller underskrivna vanliga protokoll. Ett vanligt protokoll som är osignerat räknas alltså inte, inte heller ett protokoll i Skuttli där klassen inte är avslutad.

Tävlingsprogram via Skuttli

Från och med 1/8 så öppnar vi upp möjligheten att direkt lägga in tävlingsprogrammet samt eventuella ändringar direkt i Skuttli.

För uppläggning utav nya tävlingar, och ändringar av datum/plats etc. gäller samma regler som tidigare, se informationen nedan.

 • Självklart går det precis som tidigare att mejla in tävlingar och ändringar, men det smidigaste för er är att sköta allt direkt i Skuttli.Viktigt att tänka på!
  Om Skuttli skulle ligga nere när ni ska lägga till tävlingar eller ändra något, (framförallt om ni är ute i sista stund)! mejla tävlingsprogrammet omedelbart, så hjälper jag er att lägga in i efterhand.

  Kontaktuppgifter för Tävlingsprogrammet är som tidigare:
  Ansvarig: Maria Lööf
  Mailadress: TP@skhrf.com
  Telefonnummer: 073-777 51 55

  Detta gäller för klubbarna när ni lägger in era tävlingar samt vid byte av datum/plats:

 • Skicka in tre månader innan om det gäller samtliga klasser (från och med 1 januari 2016 är tiden 2 månader för samtliga klasser)
 • Skicka in två månader innan om det gäller mini-msv + ej elit
 • Skicka in två veckor innan om det gäller byte av tävlingsdatum eller plats. Det ska alltså vara minst två veckor kvar till det nya datumet när du skickar in
 • En tävling kan endast kan flyttas sju dagar bakåt från det inskickade datumet, men fritt längre fram i tiden. Ett datum som passerat kan inte ändras utan anses inställd.
 • Inställda tävlingar markeras på Skuttli genom att klicka i ”Inställd”
 • Vid inskickande av tävling ska det stå med datum, ort, län och klubb. Är ni osäkra vilken plats ni ska vara på skriv ex vilken kommun ni ska tävla inom istället.
 • Klasser utannonseras senast 7 dagar innan sista anmälningsdag för respektive tävling.
 • För tävlingar inplanerade under SM, helgen för Stämman eller elitklasser under Sveland kommer klubben att få ett mail om de vill flytta, ställa in tävlingen eller arrangera tävlingen utan elit när det gäller Sveland. Klubben har 14 dagar på sig att svara hur de vill göra och därefter blir tävlingarna planerade på SM, helgen för Stämman inställda och tävlingarna planerade på Sveland utan elit.
 • Helgen för Jubileumstävlingen är även den tävlingsfri.

Tvåkronerapportering via Skuttli

Från och med 1/8 kommer de klubbar som vill kunna använda sig av Skuttlis automatiska tvåkronerapportering.

Från och med 1/1-16 ska alla klubbar sköta sin tvåkronerapportering via Skuttli. Vi hoppas att detta ska underlätta både för er klubbar och för förbundets tvåkroneansvarige. Det är alltså januaris tävlingar 2016 som är första månaden som ska skötas via Skuttli och de kommer rapporteras automatiskt 29 februari 2016.

Viktigt med korrekta startantal
Det är väldigt viktigt att ni går in och kollar så startantalen är korrekta. Tvåkronan baseras på anmälda via Skuttli, så får ni efteranmälningar eller strykningar på plats måste dessa föras in manuellt i efterhand om ni inte dömer på plats i Skuttli. Se till att ni lägger till ekipagen som efteranmälts och att ni tar bort de ekipagen som inte startat på rätt sätt.

Klubbarna måste se till att senast den sista i månaden efteråt måste startantalet vara korrekt för att tvåkronerapporten ska stämma.

Alla månader från 2015 är det dock fortfarande okej att skicka in via den gamla rapporten, men vi ser gärna att ni testar att göra det via Skuttli från första augusti så att ni får en liten testperiod innan det blir ett krav.

Elitregistrering via Skuttli

Från och med 1/8 kommer det vara möjligt att elitregistrera sin kanin direkt i Skuttli.

Skuttli kommer automatiskt skicka iväg ett elitregistreringsmail om du ändrar klassningen på en kanin till elit. En ruta kommer upp där info står om det saknas pinnar i någon gren och att ett mail kommer skickas till kaninregistratorn.