Protokollgranskning via Skuttli

Från och med 1/7 kommer vi öppna upp möjligheterna för att använda Skuttli till protokollgranskning med viss begränsning.

 

Vi börjar med att de klasserna som döms på plats i Skuttli kommer att kunna granskas via Skuttli för att se att allt fungerar som vi vill innan vi öppnar för fler möjligheter.

 

Det kommer gå till så att domaren som dömer klassen måste vara inloggad på sitt konto, därefter döma klassen och till sist avsluta klassen. När klassen avslutas ses det som signering av domaren och klassen kan först då anses som klar.
Ändringar i protokollet efter klassen är avslutad ses som ändringar på ett signerat protokoll, alltså att man får bifoga en kommentar om något upptäckts efter signeringen.

 

När klassen är avslutad så kommer den upp som granskningsbar för protokollgranskaren som därefter kan granska den och på så sätt godkänna/underkänna klassen.

Observera att det endast är de klasser som döms via Skuttli direkt på plats och från domarens inloggning som kommer kunna granskas via Skuttli. Övriga protokoll måste skickas in som vanligt.

 

Det är fortfarande ett krav att ha ett separat papper/protokoll att skriva ner fel och tid på, även om det är ”Skuttliprotokollet” som kommer att granskas av protokollgranskaren.
Tänk på att protokollen även ska arkiveras. Om ni väljer att ha ett protokoll på plats som skrivs under och arkiverar detta är det helt okej, även om det är Skuttliprotokollet som skickas in för granskning.
Väljer ni att inte ha ett fullständigt protokoll som backup måste ni på något sätt själva arkivera Skuttliprotokollet. I Skuttli finns det en funktion där ni ska maila protokollen till er själva för arkivering, ex. skicka det till klubbmailen. Samtliga klasser och inte bara elitklasserna skall arkiveras. Ni måste själva ansvara för arkiveringen av era protokoll, det räcker inte att de finns i Skuttli, utan varje klubb måste själva se till att ni arkiverar dem ex. på er mail, nån USB-sticka eller som utskrivna pappersprotokoll. Tänk på att ni antingen måste ha utskrivna protokoll från Skuttli från avslutade klasser eller underskrivna vanliga protokoll. Ett vanligt protokoll som är osignerat räknas alltså inte.

Har ni frågor angående protokollgranskningen via Skuttli, arkiveringen av protokoll eller något annat så är det bara att ni hör av er till förbundsstyrelsen.