SKHRFonline

SKHRFonline är SKHRF:s informationssida. SKHRF_flagga_förminskadHär samlas all information från styrelsen och dess utskott, protokollgranskaren, kaninregistratorn, ja all information från förbundet hittar du fr.o.m. januari 2016 just här!

Följande publiceras på SKHRFonline:

  • Information från förbundsstyrelsen och dess utskott
  • Månadsbrev
  • Godkända cert
  • Nya gårdsnamn
  • Skuttli – aktuella och nya funktioner
  • Smittoläget – aktuell information om drabbade regioner