Utbrott av RVHD och Myxomatos

Misstänkta utbrott där styrelsen beslutat om karantän:

Österlen/Kivik (Skåne)  – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Gothem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7. Tidigare rapporterat fall i Slite har efter obduktion visat att det inte rörde sig om RVHD vilket gör att karantänområdet är minskat.

Dalhem (Gotland) – misstänkt RVHD. Två veckors karantän till och med 25/7

Rone (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Burgsvik (Gotland) – misstänkt myxomatos. En månads karantän till och med 11/8

Karantän satt vid myxomatos tillåter medlemmar boende i området att tävla vid uppvisande av vaccinationsintyg. Detta gäller inte vid RVHD, då tillåts inte boende i området att tävla. Klubbar får inte arrangera i misstänkt område. Observera att karantän omfattar omnämnd ort plus en mil fågelvägen. Mer om karantän går att läsa i sjukdomshandboken.

 

Styrelsen får in mycket rapporter om misstänkta utbrott av RVHD och myxomatos. Ovanstående områden är de som vi bedömer att vi har tillräckligt säkra källor på att det rör sig om myx eller RVHD. Det förekommer dock fler oklara dödsfall där vi inte bedömt det vara tydligt att det med stor sannolikhet rör sig om RVHD/myx. Varje enskild medlem behöver där göra sin egen bedömning om vad som känns säkert. Observera dock att så länge ingen karantän är satt har alla rätt att delta på arrangemang i SKHRF.

Misstänkt RVHD på Gotland

Tyvärr är det ett misstänkt RVHD-utbrott på Gotland. Drabbat område som sätts i karantän är från Slite och längs kusten ner till Gothem samt en mil runt detta område.

Det verkar finnas fler dödsfall på Gotland så karantän kan eventuellt utökas och gälla fler orter/större yta om styrelsen får in mer information som tyder på RVHD. Ni som befinner er på Gotland bör vara uppmärksamma på eventuella döda kaniner och försiktiga även om ni inte är just i karantänsområdet.

Karantän gäller i 2 veckor till och med 5/7. Mer om vad som gäller vid karantän kan ni läsa i sjukdomshandboken som finns att ladda ned på hemsidan.

 

Ang misstänkt RVHD i Danmark

Styrelsen vill nu meddela att de starkt misstänkta fallen av RVHD i Danmark nämnda i tidigare inlägg har blivit bekräftade som RVHD2. På grund av detta vill vi åter igen påminna er att inte tävla i Sverige om ni bor 1 mil ifrån där fallen har varit fågelvägen (Janderup i Vestjylland och Herrested på Östfyn), heller inte åka och tävla i dessa områden om SKHRF-medlem och var gärna uppmärksamma så eventuella kaniner ni köper från Danmark inte kommer från dessa områden då dessa i nuläget är i karantän enligt SKHRFs regler. Även Danmarks kaninavelsförening har gått ut med mer information om detta. Vi hänvisar vidare dit för mer specifik information.

Vill du sitta med i ett arrangemangsutskott?

Styrelsen har på förslag att skapa ett arrangemangsutskott utifrån att det uppkom som förslag på årets stämma. Nu söker vi medlemmar som vill vara med i gruppen.

Tanken är att gruppen ska bestå av 4-5 personer och arbeta med följande uppgifter

* Se till att det finns tydliga instruktioner för varje arrangemang som delas ut när en klubb får ett arrangemang.

* Kallar representanter från klubbarna till möte för att diskutera kommande arrangemang och vilken klubb som vill ha vilket arrangemang

* Hjälpa de klubbar som ska arrangera att skriva en beskrivning av arrangemanget till styrelsen som godkänner den.

* Hantera om flera klubbar vill ha samma arrangemang och dessa av någon anledning inte kan få till ett samarbete.

* Hjälpa och stötta klubbarna inför arrangemanget. Tex vara med på deras planeringsmöte, påminna om sånt som är lätt att glömma och vara ett stöd för klubbarna rent allmänt. Tipsa om bidrag att söka, ge en fingervisning om hur man ska beräkna tiden osv.  

* samla ihop till ett erfarenhetsåterföringsmöte efter arrangemanget, för att lyfta sånt som fungerade bra och sånt som kanske kan förbättras. Utifrån det uppdatera den dokumentation som finns gällande respektive arrangemang.

Styrelsen ser gärna att gruppen består av medlemmar spridda över landet. Minst en person ur styrelsen kommer alltid ingå i gruppen.

Tycker du att detta låter roligt? Skicka i så fall iväg en ansökan till styrelsen@skhrf.com men en kort beskrivning av dig och varför du vill sitta med i utskottet. Vi vill ha din ansökan senast 24/6

Stark misstanke om RVHD i Danmark

Det har kommit in information till styrelsen att det för tillfället är stark misstanke om stort antal RVHD-dödfall på två ställen på Danmark. 25 kaniner har rapporterats döda i området Ørbæk/Herrested på Fyn och även en okänd specifik plats på Jylland där 70 kaniner dött. Man spekulerar kring om att smittan kan ha förts vidare från Skærbæk. Danmarks kaninavelsförening råder att inte hålla några arrangemang där många kaniner samlas på platserna och att man undviker att resa iväg på t.ex tävling med kaninerna. Från båda platserna har har man skickat prover till veterinär för vidare undersökning för bekräftelse om fallen. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att:

  • Om du som dansk ska tävla inom SKHRF förväntas du följa våra regler, vilket innebär att du inte kommer över och tävlar i Sverige om du bor inom en mils avstånd från dessa fall. Detta gäller oavsett om era kaniner är vaccinerade eller inte.
  • Om du som SKHRF-medlem planerar att ta hem en kanin från dessa områden i Danmark bör du vara försiktig och rekommenderas att hålla kaninen i enskild karantän i minst 2 veckor.

Ang misstänkt RVHD-fall i Klippan kommun

I helgen uppdagades ett misstänkt RVHD-fall på en enskild gård i närheten av Håledammen i Klippan kommun. Gårdens innehavare är inte medlemmar i förbundet. En eloge till Skånes KH som var rådiga och lyckades flytta sin inplanerade tävling trots den korta varseln. Nu har styrelsen fått in mer information och även om det är ett flertal kaniner som har dött så tyder symptomen på att det inte rör sig om RVHD. Vi har därför valt att inte sätta karantän i området, men eftersom exakt dödsorsak inte är fastställd rekommenderar vi ändå att man är försiktig och undviker att vistas i närheten av gården.

Månadsbrev april/maj


Hej alla!

Domarkursen är precis avklarad och vi hoppas alla aspiranter hade en rolig och lärorik tid på lägret. Grattis alla som fick med sig en aspirantlicens. Tiden har flugit iväg och i och med att nya styrelsen har haft mycket jobb att göra blir detta ett sammanfattande månadsbrev för både april och maj månad.

 

Nytt år, nya tag

Hem från Stämman i april fick förbundet med sig en ny förbundsstyrelse som denna gången bestod av en ny ordförande. De som nu sitter i styrelsen är följande personer:

 

Ordförande: Liv Hagman, WKH (2 år)
Kassör: Maria Elgström, KOKH (1 år kvar)
Vice ordförande: Linda Arvidsson, ACKH (Fyllnadsval, 1 år kvar)
Sekreterare: Sara Johansson, SKH (Ledamot 1 år)
Vice sekreterare: Erika Djerf, ÖKH (Ledamot 2 år)
Ledamot 2 år: Michaela Glansk, 08KT
Ledamot 2 år: Alecsandra Ladås, ACKH
Ledamot 1 år: Tobias Ståhl, WKH
Ledamot 1 år: Magdalena Åhsblom, GKHT
Suppleant 2 år: Jennie Svensk, HäKH
Suppleant: Karin Roth, KOKH (Fyllnadsval 1 år kvar)
Suppleant 1 år: Ida Johansson, MKH
Vi har även en domarkommitté med nya medlemmar, som i nuläget består av:

 

Melina Svensk, HäKH (Sammankallande)
Maria Ljung, GKHT
Jessica Gustafsson, StKH
Erica Svensson, VKH
Jessica Linnell, ÖKH
Felicia Ragnarsson, ACKH
Jennie Svensk, HäKH (Styrelsekontakt)

Avelsgruppen ser ut som följande:

 

Michelle Elofsson, SKH (Sammankallande)
Johanna Härsjö, VÄSKH (Gårdsnamnsansvarig)
Sandra Magnusson, ULKH
Cecilia Lindgren, HäKH
Michaela Glansk, 08KT (Styrelserepresentant)

 

Och även stor eloge till dessa eldsjälar som arbetar vidare på Rikshoppet under 2017:

 

Redaktör: Tina Nylund, WKH
Materialsamlare: Olivia Jobs, StKH

Materialsamlare: Lovisa Arvidsson, WKH

 

SM i rak och längd 2017

Detta årets rak- och längd-SM avgjordes hos Mälardalens kaninhoppare i Hallstahammar där vi såg många fina lopp och sammansvetsade ekipage. De tappra domarna som kämpade väl genom helgen var Karin Molin (huvuddomare i både rakbana och längdhopp), Erica Svensson (rakbana) och Malin Lüning (längdhopp).

 

Pallplatserna i de två grenarna såg ut såhär:

 

Svensk Mästare i rakbana 2017: Michelle Elofsson, SKH med Flamencos Champion Guldstjärna
2:a i rakbana: Julia Samson, 08KT med Miss Pinky’s Grand Champion Harajuku
3:a i rakbana: Thea Gustafsson, ÖLKH med Great Champion Miraculix

 

Svensk Mästare i längdhopp 2017: Saga Larsson, WKH med Grenens Echo Point
2:a i längdhopp: Julia Samson, 08KT med Miss Pinky’s Grand Champion Harajuku
3:a i längdhopp: Marica Andersson, BDKH med Friscos Glöm Min Dröm

 

Stort grattis till er alla!

 

Arrangörsgrupp

Styrelsen har beslutat genom förslag från stämman att försöka skapa arrangörsgrupper för större arrangemang inom förbundet. Några detaljer är ännu inte bestämda, utan detta är ett fortsatt arbete som förhoppningsvis kan ge större samarbete mellan klubbar och förbund.

 

Handbok för Skuttli

I och med att Skuttli har blivit ett av våra främsta verktyg inom SKHRF för både tävling och kaninregistrering så håller man nu på att arbeta fram en handbok för att man ska kunna få svar på sina frågor så fort som möjligt genom att leta i handboken.

 

Inskick av varningar

I samband med att Skuttli än en gång blivit det verktyg vi använder mest, så verkar frågan kring hur eventuella utdelade varningar ska hanteras. Styrelsen vill förtydliga att det är viktigt att man mejlar in dessa varningar och inte skriver dem som kommentarer på en tilltänkt klass i Skuttli. Dock arbetar vi för att detta ska slippas mejlas in i framtiden och bli en dold funktion på Skuttli som domare har tillgång till.

 

Avsluta klasser

Med risk för att låta något tjatig vill vi påminna alla klubbar och domare om att se över sina klasser och komma ihåg att det är viktigt att avsluta dem. Har ni inte avslutat klassen vid tävlingsdagens slut ska egentligen detta protokollföras på papper. Vi är självklart ändå flexibla med detta, men det kräver att domaren i en icke avslutad klass rapporterar in till oss via mejl eller skriver en kommentar till klassen om varför en klass inte blivit avslutad. Stöter ni på problem vid avslutandet av en klass eller om ni behöver öppna en klass för korrigering, tveka inte att höra av er exempelvis på Skuttlis Facebook-sida.

 

Tävlan utomlands

Än en gång växer intresset för att tävla utomlands och styrelsen har fått flera frågor om vad det är som gäller kring tävlan utomlands. Som nämnt i tidigare månadsbrev så har styrelsen beslutat att man inte kan ta pinnar eller certifikat i andra länder i dagsläget på grund av att reglementena i de olika länderna i nuläget ser väldigt annorlunda ut och det blir svårt att hålla koll på om eventuella pinnar/certifikat skulle vara likvärdiga de som blir tagna i SKHRF. Vi vill självklart ändå uppmuntra er till att tävla utomlands oavsett och ni får gärna skapa en diskussion för att föra oss ibland annat Norden närmare för att kunna i framtiden åka och tävla i andra länder som det vore inom SKHRF.

 

 

 

 

 

 

Datum att hålla koll på:

17-18/6 Agriacup (Agria 17:e). Österjörn, arrangör ACKH

15-16/7 Agriacup (Agria 15:e) Falsterbo, arrangör SKH

29-30/7 Agriacup (Agria 29:e) Hudiksvall arrangör HäKH

1/9 Sista ansökningsdag för SM i rak och längd, Agria Cup, Årsstämman och domarkursen 2018

30/9-1/10 SM i krok och höjd, Skåre, arr Värmlands Kaninhoppare

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Sammanställt av Sara Johansson

 

Vi sponsras av

 

 

agria_djurforsakring_800

 

 

 

 

 

 

Avsluta klasser på Skuttli

Styrelsen vill påminna om att ifall dömning sker enbart på Skuttli måste klasserna avslutas när klassen är färdigdömd. Avslutas inte klassen direkt ska det finnas ett underskrivet pappersprotokoll.

Tänk också på klubben ansvarar för att arkivera protokollen från tävlingarna. Antingen ett underskrivet pappersprotokoll eller det godkända protokollet på Skuttli.

Ang Myxomatos

Styrelsen har nu fått uppgifter som klarlagt att det inte är ett utbrott av myxomatos på Eslöv 4H-gård. All form av karantän är därför hävd omgående.

Styrelsen ber om ursäkt för de felaktiga uppgifter och hoppas det inte ställt till det för någon. Vid frågor går det bra att kontakta styrelsen på styrelsen@skhrf.com