Nya medlemmar till DK

Vi i DK söker efter 2 nya medlemmar.

Nu är vi 5 stycken som jobbar i DK, Melina Svensk Larm, Maria Ljung, Erica Svensson, Felicia Ragnarsson och Jennie Svensk. Men vi skulle vilja fylla på med fler personer som är intresserad av att arbeta för förbundets domarfrågor och söker två till deltagare.

Det DK bland annat gör är att vi diskuterar olika frågor som kommer in, har hand om uppdateringar av olika handböcker och dokument, har hand om planeringen inför domarlägret, driver distanskursen, jobbar för att stötta våra domare i landet mm.

Det som krävs av dig i DK är att du är utbildad domare och har tid, energi och vilja att jobba för förbundet.

Hör av dig till DK på dk.skhrf@gmail.com om du känner att detta skulle passa dig.

Inbjudan till Danish open

Danmark har bjudit in oss till deras tävling Danish open.

Tyvärr infaller det samtidigt som vi håller Svenska Mästerskapen i rak och längd, men är det någon som ändå är sugen på att åka dit finns det mer information på http://danishopen2018.kaninhop.dk/

Tänk på att pinnar och cert tagna i Danmark inte räknas hos oss.

Dokument till årsstämman

Nu ikväll har alla klubbar fått dokumenten till årsstämman utskickade för vidare distribution till ombud. I och med den analkande lagändringen med GDPR har vi valt att inte lägga ut dessa dokument på SKHRF online då de innehåller personuppgifter. Självklart kan dock alla medlemmar få dem genom att höra av sig antingen till sin klubb eller till styrelsen@skhrf.com. Av ovanstående anledning vill vi dock inte att de läggs ut för allmän nedladdning på öppna sidor. Det är naturligtvis okej att diskutera innehåll i tex motioner och stadgeändringar men undvik att lägga ut dem i sin helhet så kontaktuppgifter till motionsskrivarna kommer ut på sidor där vi inte har kontroll på dem.

Månadsbrev mars 2018

Hej!

Våren är förhoppningsvis kommen i åtminstone tanken och med lite värme även om snön ligger kvar på många ställen i Sverige. I och med våren, närmar sig årets flertal stora arrangemang.

 

SM i krok och höjd 2018

Västra Götalands kaninhoppare har blivit tilldelade arrangemanget av krok och höjd-SM 2018 i höst. SM:et planeras att hållas i Lysekil, i en beprövad inomhuslokal datumen 20-21 oktober (självklart med reservation för förändringar). Mer information kommer att komma ut när SM:et närmar sig. Vi hoppas på ännu ett SM med härlig stämning och många fina lopp även under hösten, och önskar även VÄSKH lycka till med arrangemanget.

 

10/4, sista dagen att anmäla sig till domarlägret

Den 10:de april är sista dagen att ansöka om att få vara med på domarlägret 2018. Protokoll för anmälan till detta finns att hitta under ”nedlaggningsbara filer” på skhrf.com och skickas till dk@skhrf.com. Alla förberedande aspirantuppgifter behöver inte vara klara till dess, men ska vara klara innan domarkursens start. Vid mer information hänvisar vi till domarkursens annons på SKHRF Online och vidare frågor till DK.

 

Två nya klubbar – RoKH och JKH

Som tidigare nämnt har vi fått två nya klubbar anslutna till förbundet för varsitt prövoår, Roslagens kaninhoppare (RoKH) och Jämtlands kaninhoppare (JKH). Vi är mycket glada över att förbundet växer och att vi får en större utsträckning för kaninhoppningen i Sverige. Stort lycka till! Mer information hittar ni i ett separat inlägg på SKHRF Online.

 

Reseersättning till stämman

Styrelsen har beslutat att förbundet betalar ut reseersättning för klubbarnas ombud, med kravet att dessa även då deltar på söndagens viktiga föreläsningar. Detaljer om detta finns i tidigare inlägg på SKHRF Online. Ersättningen kommer att betalas ut i efterskott.

 

Årets eldsjäl

Det går fortfarande att skicka in nomineringar till varför just den personen du tycker lyfter kaninhoppningen inom vårt förbund ska bli 2018:s eldsjäl. Skicka era nomineringar till skhrf.styrelsen@gmail.com. Mer information har även utkommit i tidigare månadsbrev.

 

SM i rak och längd

SM i rak och längd 2018 närmar sig med stormsteg och arrangeras av Kalmarortens kaninhoppare i Iffehallen, Kalmar. Sista anmälan går ut en månad innan SM, det vill säga 19/4.

 

Utom tävlan på grund av för ung ålder för ordinarie klass

Det inkom tidigare en fundering till styrelsen om en klubb som inte tillåter utom tävlan på en tävling, kan göra ett undantag för endast de kaniner som är för unga för sin ordinarie klass. Svaret på detta är nej, vid utom tävlan ska inte dessa undantag göras då ”för ung för sin ordinarie klass” inte kan klassas som det enda giltigs skälet till att få starta utom tävlan. Klubbar avgör själva vad de anser är giltiga skäl, men det blir mycket svårt att argumentera för att endast detta är ett giltigt skäl, och därmed blir det inte rättvist då motionerna som gått igenom gällande ålderbegränsningar inte har nämnt något om att alltid få starta utom tävlan.

 

Datum att hålla koll på:

10/4 Sista dag för ansökan till domarlägret 2018
21-22/4 Årsstämman och efterföljande föreläsningar, Landskrona Arrangör SKH
10-13/5 Domarläger, arrangör VÄSKH
19-20/5 SM i rak och längd, arrangör KoKH
16-17/6 Agriacup (Agria 19:e) Österjörn, arrangör ACKH
14-15/7 Agriacup (Agria 14:e) Falsterbo, arrangör SKH
28-29/7 Agriacup (Agria 28:e) Europride arrangör 08KT
20-21/10 SM i krok och höjd, arrangör VÄSKH

 

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Sammanställt av Sara Johansson

 

Vi sponsras av

agria_djurforsakring_800

Domarbrev

Hej på er!
Här kommer ett nytt månadsbrev från oss i DK med lite information.

2017 är slut, och det innebär att nya regler har tillkommit som gäller nu fr.o.m. 2018 som ni kan ta del av i slutet på detta brev.

Under hösten har vi planerat för en distansdomarutbildning som börjar nu i vår. Det har varit mycket förberedelser för hur denna utbildning ska gå till för att kunna få in alla moment som krävs, och för att även de som går utbildningen på distans skall få öva på allt det praktiska som kan låta svårt att få till när man inte går den vanliga utbildningen. Detta är även helt nytt för oss, och inget vi anordnat tidigare, men vi hoppas på att detta kommer att funka bra! Ett mail har under februari gått ut till de klubbar som har deltagare som ansökt till kursen, om de är antagna eller ej samt att vi har kontaktat de som blivit antagna för att samla ihop dem. Tyvärr har vi ett begränsat antal platser, eftersom detta är helt nytt för oss också kan vi inte ta in för många, och kan därför inte bevilja att alla som söker får gå kursen.

Snäva svängar i krokig bana

På senare tid har det uppkommit allt mer snäva svängar i krokiga banor. Det är både U-svängar, och svängar som är utformade för att bl.a slita i kaninerna. Att exempelvis styra sin kanin varsamt i en U-sväng utan att rycka eller slita i kopplet är i princip fysiskt omöjligt. Vi vill därför att ni tänker på hur ni placerar hindren för att kunna få så mjuka och logiska svängar som möjligt. Ett bra riktmärke är att inte ha större vinkel än 180 grader mellan två hinder (det vill säga att hindren står bredvid varandra som i slalombana) I domarhandboken finns det fler bra riktmärken att utgå från när man bygger en krokig bana. Läs gärna igenom detta.

Filmklipp efter lopp

Det har uppkommit en del frågor och funderingar kring hur man som domare ska agera om någon kommer med ett filmklipp efter ett lopp som föraren anser är felbedömt. Enligt §29 Deltagare som efter sitt eget eller någon annans lopp har synpunkter på domslutet ska omedelbart efter loppet, innan nästa ekipage startar, vända sig till aktuell domare för att reda ut problemet. Denna regel gäller fortfarande, men just vid filmklipp så tittar man oftast någon stund efter att man satt in kaninen och då har eventuellt någon hunnit hoppa emellan. Vi tycker därför att är det ett uppenbart fel som syns i filmen får man som domare ändra. Dock är det väldigt viktigt att man beaktar vilken synvinkel filmen är filmad ifrån, dvs snedhopp är svårt att ändra i efterhand beroende på vilken vinkel det är filmat från. Observera att korrigeringar INTE får ändras oavsett. Tänk på att man som domare inte behöver beakta de synpunkter som framkommer vid annan tidpunkt än direkt efter loppet, men man får i detta fall göra det om man vill. Tänk även på att det är du som domare som tar det slutgiltiga beslutet vid tveksamheter i bedömningen.

Stoppa tiden om kaninen tar skada

Idag finns det två paragrafer i reglementet;

§26) Sele eller koppel som halkar snett eller faller av under lopp behöver inte rättas till så länge kaninen inte tar skada. Om kaninen tar skada av selen ska detta genast rättas till utan att tiden stoppas.

§123) Aktuell domare kan välja att stoppa tiden och göra ett avbrott under pågående lopp om något hindrar att ekipaget fortsätter eller om det finns risk att kaninen tar skada. När problemet är löst fortsätter loppet. Förare äger då rätt att själv avgöra vart loppet ska påbörjas från platsen där loppet avbröts eller bakåt i banan. Om förare väljer att gå tillbaka i banan räknas endast rivningar, klarade hinder och korrigeringar som gjorts innan loppet stoppades. Rivningar, klarade hinder och korrigeringar börjar räknas och tiden återstartas när kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Tiden startas när kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Avbrott i pågående lopp bör i största möjliga mån undvikas.

Vi har diskuterat dessa paragrafer och kommit fram till att de motsäger varandra, vilket kan göra det oklart kring hur man ska bedöma detta. I den första paragrafen skall inte tiden stoppas ifall kaninen tar skada av selen, medan i den andra paragrafen är det tillåtet att stoppa tiden ifall kaninen tar skada.
Om man som domare hamnar i en situation där man har en förare på banan med en väldigt sprattlig kanin som fastnat i selen, och man ser att föraren har problem med att få lös kaninen kan man som domare döma det under §123, dock strider ju detta beslut mot §26. Vi i DK anser att man i detta fall måste tänka på kaninens bästa, och är det en kanin som har trasslat in sig såpass illa eller fastnat i selen på ett sådant sätt att föraren inte klarar av att lösa det själv så anser vi att det är okej att stanna tiden och hjälpa föraren att få lös kaninen.

Gå förbi rivet hinder

Det har varit en del osäkerheter kring hur man ska bedöma om en kanin springer förbi ett hinder som är rivet. Om kaninen exempelvis springer förbi ett hinder där föraren samtidigt river hindret med kopplet skall man plocka upp kaninen och sätta den bakom hindret där kaninen skulle ha landat. Ifall föraren väljer att inte lyfta upp kaninen och istället väljer att fortsätta i banan efter att kaninen sprungit förbi det rivna hindret räknas detta som fel väg då man ”sparar tid”. Kom därför ihåg att föraren måste vara tydlig med att denne väljer att lyfta över hindret genom att ta upp kaninen, annars ska fel väg bedömas.

Nya regler 2018 (Relevanta för bedömningsfrågor, full sammanställning och övriga nya regler finns i reglementet)

§82) Fysiska tävlingsböcker har tagits bort. Varje kanin ska ha en av SKHRF godkänd tävlingsbok. Om elektronisk tävlingsbok inte finns har arrangör rätt att stryka aktuell kanins resultat.

Förare som har svårt att föra kaninen själv eller som behöver assistans för att hantera kaninen kan söka dispens för att få ha hjälpförare

§6) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga på och transporteras till officiella arrangemang. Vid samtliga officiella arrangemang skall överträdelse rapporteras till förbundet.

§9) Hona som gått tom får ej deltaga på officiella arrangemang förrän tidigast 40 dagar efter datumet för sista parningen, såvida inte veterinärintyg kan uppvisas på att honan inte är dräktig.

  • Hona får deltaga på officiella arrangemang tidigast den dag ungarna fyller 8 veckor varav 2 veckor från det att hon skiljts från ungarna. Skiljs honan från ungarna tidigare än 6 veckor efter födseln ska honan vila i 4 veckor efter separationen.
  • Hona som bor tillsammans med unge/ungar får deltaga på officiella arrangemang utan att behöva säras från ungarna tidigast 12 veckor efter kullens födsel.
  • Vid dödfödda ungar eller tidig död kull, ska honan vila 4 veckor efter förlossningen.

§3) För att starta svårklass ska kaninen vara tio månader.

Godkänt koppel måste överstiga två meters längd.

§85) Vid flerdagarstävling kan klassen hållas någon av de andra dagarna efter ordinarie klasser, bedömningen kan ändras till en annan bedömningsform om det underlättar (detta gäller i undantagsfall och tillåts bryta mot §59 och §77

När domaren godkänt klassen via skuttli ska eventuella certifikat bli godkända direkt. Cert kan återtas/flyttas ner i efterhand inom 2 månader.

§50) Miniklassens maxhöjd ändras till 25 cm.
Miniklass – 6 hinder, maxhöjd 25 cm, maxlängd 30 cm

§108) Samtliga bommar/plank ska kunna falla fritt, såväl bakåt som framåt, ända ner till marken/golvet, med undantag för bommar/plank på hinder som placerats över vattengrav. Bommar ska ha en tjocklek på minst 18mm och merparten av varje plank måste ha en höjd på minst 18 mm.

§65 Utom tävlan är ej tillåtet i längdhopp och höjdhopp med undantag för aktuell domare och tidtagare.

 

Detta meddelande har även gått ut till alla domare via mail. Har du som domare inte fått något mail så kontakta dk@skhrf.com med din nuvarande mailadress så ser vi till att uppdatera vår lista.

Två nya klubbar

I dagarna har förbundet godkänt två nya klubbar för klubbintroduktion och prövoår i förbundet

Jämtlands Kaninhoppare (JKH) som tillhör Jämtlands län och har Jämtland som upptagningsområde.

Roslagens Kaninhoppare (RoKH) som tillhör Uppsala län och har Norrtälje kommun med omnejd som upptagningsområde.

Välkomna!

Sista dag för motioner och årsrapporter samt resersättning till stämman

Nu på onsdag 21/3 är sista dagen att skicka in motioner till stämman och lämna in årsrapporter för klubbarna.

Motioner skickas till motioner.skhrf@gmail.com. Årsrapporter skrivs in direkt på Skuttli under Ändra klubbuppgifter. Se till att rapporten fylls i helt och att det blir sparat. Stöter ni på problem så hör av er direkt till styrelsen så det inte blir några frågetecken om att det gjorts i tid.

Då stämman är årets viktigaste händelse och vi gärna vill se alla klubbar representerade har styrelsen beslutat följande: Förbundet betalar reseersättning för de klubbar som skickar ombud förutsatt att dessa även deltar på söndagens föreläsningar. Ersättningen 18,50kr/mil betalas ut i efterhand mot inskickad reseräkning och räknas 1-5 ombud – resersättning för en bil 6-10 ombud – resersättning för 2 bilar (Är det så att ombuden färdas på ett sätt som är billigare än bilen, tex tåg så betalar förbundet kostnaden för dessa biljetter). Vår förhoppning är att detta ska leda att även icke ombud kan följa med och delta på föreläsningarna tex om det finns platser kvar i bilarna.

Schema för söndagen (22 april), stämmanhelgen 2018

Datumen 21-22 april är det dags för stämman i Landskrona (arrangör: Skånes kaninhoppare). Under lördagen pågår självaste stämman, medan på söndagen kommer det hållas lärorika föreläsningar och annan nyttig information för kaninhoppare och kaninägare. Nedan kan du se och ladda ner schemat för söndagen (22 april). Hoppas vi träffar många av förbundets medlemmar där!

 

Månadsbrev februari 2018


Hej!

Nu är vi en bit in på det nya året och blickar mot vårens större arrangemang och några påminnelser.

 

Påminnelse om att ansöka om SM i krok och höjd

Den första mars (1/3) är sista ansökningsdagen för att få arrangera SM i krok och höjd till hösten 2018. Ansökan skickas till styrelsen och blanketter finns att hämta på SKHRFs hemsida under ”nedladdningsbara filer”. Mer information finns i ett separat inlägg här på SKHRF Online. Ett tips är att gå ihop med närliggande klubbar för att göra en ansökan tillsammans om resurserna i egna klubben känns som att det inte kommer att räcka till. Vi hoppas på många intresserade och på ett fint SM till hösten. Separat inlägg om detta finns här på SKHRF Online.

 

Förbundet söker ny kaninregistreringsansvarig

Då vår tappra person som fyllt denna post under flera års tid skulle vilja ge ansvaret till någon annan, söker förbundet en ny kaninregistreringsansvarig. Detta ansvar innebär att se över bland annat just registreringar av kaniner via Skuttli, vilket har en rad arbetsuppgifter. Några exempel skulle vara godkännande av kaninnamn, registreringsbetalning. Separat inlägg om detta finns redan på SKHRF Online. Om du är intresserad, mejla oss gärna på styrelsen.skhrf@gmail.com

 

21/3, ett viktigt slutdatum

Den 21 mars är en ”deadline” för många händelser för året. Bland annat är detta sista datumet för klubbar att hålla sitt årsmöte, liksom sista dagen för rapportering i Skuttli. Utöver detta är det även sista dagen att skicka in motioner inför stämman, som infaller den 21-22/4. Motionerna skickas in till motioner@skhrf.com och kan skickas från dig som enskild medlem inom SKHRF-ansluten klubb eller som en motion från hela klubben. Skriv upp detta datum i era kalendrar så att ni inte missar det allra viktigaste.

 

22/4, föreläsningar efter stämman

Detta år är det ingen jubileumstävling dagen efter stämman, utan istället en rad olika typer av föreläsningar som relevanta till både kaninägare och kaninhoppare. Ett separat inlägg om detta kommer vid senare tillfälle genom bland annat utskick till klubbarna. Vi hoppas på att se många även på söndagen då det kommer att delges mycket nyttig information även från förbundets utskott.

 

Domarläger 2018

Domarlägret som arrangeras av VÄSKH har sista ansökan den 10 april, och själva lägret är den 10-13 maj. Mer information finns i ett separat inlägg på SKHRF Online. Ansökan skickas till DK på dk@skhrf.com

 

Årets eldsjäl

Ännu en gång vill vi påminna om att skicka in era nomineringar till årets eldsjäl. Tidigare information har utkommit i tidigare numret av månadsbrevet.

 

Datum att hålla koll på:

1/3 Sista ansökningsdag för SM i krok och höjd
21/3 Sista dag för klubbarnas årsmöte och rapportering i Skuttli
10/4 Sista dag för ansökan till domarlägret 2018
21-22/4 Årsstämman och efterföljande föreläsningar, Landskrona Arrangör SKH
10-13/5 Domarläger, arrangör VÄSKH
19-20/5 SM i rak och längd, arrangör KoKH
16-17/6 Agriacup (Agria 19:e) Österjörn, arrangör ACKH
14-15/7 Agriacup (Agria 14:e) Falsterbo, arrangör SKH
28-29/7 Agriacup (Agria 28:e) Europride arrangör 08KT

 

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com

Sammanställt av Sara Johansson

 

Vi sponsras av

agria_djurforsakring_800

Förbundet söker ny kaninregistrator

Vid årsstämman kommer vår registrator Anna tacka för sig och lämna över ansvaret för kaninregistret till någon annan. Vi tackar Anna för det stora jobb hon har lagt ner i flera år!

 

I och med det söker vi en ny registrator, tror du att det vore något för dig? Tveka inte att höra av dig till styrelsen@skhrf.com. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt men senast 15/3. Vår förhoppning är att den nya registratorn ska tillsättas så fort som möjligt för att kunna gå lite parallellt med Anna.