Information om den ordinarie domarkursen kommer

Styrelsen har fått in frågor om vad som råder gällande den ordinarie domarkursen, då distansdomarkursen redan haft ett slutdatum för anmälan. Är man rädd att man missat detta behöver ni vara rädda, utan det kommer att komma mer information inom en snar framtid. Sista anmälningsdag är inte satt ännu, liksom mycket andra detaljer som man arbetar med för tillfället. Hoppas att ni har överseende med detta och håller utkik på SKHRF Online om uppdateringar!

 

Allmänna frågor och funderingar angående detta skickas främst till DK (domarkommittén) på dk.skhrf@gmail.com

Ny funktion i Skuttli

Ny funktion på Skuttli

 

Som ni kanske har sett har det kommit en ny funktion på Skuttli där man kan markera kaniner som har respektive har lämnat defekter/bettfel samt om kaninen är kastrerad. Tanken är att det ska underlätta för att få en samlad översikt och indikation på djur som har lämnat defekter. När man kryssar i att en kanin har/har lämnat defekt/bettfel så syns det i som en varningstriangel på kaninen i stamträden. Mer djupgående  information om exakta förhållanden kommer fortfarande behövas inhämtas direkt från uppfödare/ägare.

Gul – kaninen har lämnat avkommor med defekt/bettfel

Röd – kaninen själv har defekt/bettfel.

 

Markering för har lämnat defekt/bettfel ska endast användas på de föräldradjur som har en avkomma med konstaterad defekt/bettfel, inte på djur där detta förkommer i släkten.

 

Det är endast uppfödare/ägare som kan sätta information om ett djur har/har lämnat defekt. AG kan vara behjälpliga med att göra detta efter information vid kullregistrering eller på begäran av uppfödare/ägare. Det här innebär såklart att registret kommer halta lite framförallt bakåt i tiden men vi anser att det måste vara så för att undvika att trianglar sätts utifrån spekulationer och rykten.

Verksamhetsbidrag till alla klubbar

Eftersom förbundet är till klubbarna och vi gärna vill stödja den digitala utvecklingen med mindre administration för klubbarna så kommer alla klubbar få ett verksamhetsbidrag på 2500 kr lagom till jul.

 

Vår grundtanke ät att dessa pengar ska användas för inköp av tex en platta till klubben för att underlätta dömning/administration för klubbarna. Men i och med att en del klubbar redan har detta sedan tidigare så får pengarna användas för valfri investering. Dock vill förbundet att respektive klubb redovisar både för oss och sina medlemmar vad pengarna används till.


 

Karantän i Stallarholmen

Styrelsen har fått in misstänkta fall av RVHD i Stallarholmen, Strängnäs. Kanin är inskickad för obduktion och i väntan på svar har vi satt Selaön samt Stallarholmen i karantän i två veckor, dvs fram till och med 2017-12-08. Som vanligt är det berört område plus 1 mil som är satt i karantän.

Distansdomarutbildning

Distansdomarutbildning

 

Utbildningen sker under våren 2018 med start i maj

Avgiften för distanskursen är 1000kr som betalas av klubben via faktura som kommer från förbundet.

För att gå distanskursen gäller samma krav som för den ordinarie domarkursen samt följande:

  • Dator med webbkamera och internetanslutning där det fungerar att köra videosamtal.
  • Motivering och anledningen till varför just ni ska gå distanskursen och inte den ordinarie.
  • Teknikkunnig

 

Domarproven kommer att skrivas digitalt i er hemmamiljö med videoövervakning från ledare. De teoretiska övningarna kommer att ske via gruppsamtal, videochatt samt eventuellt vissa övningar med ledare vid tillfälle.

Kursen kommer att pågå under en längre tid och inför varje moment så ska uppgifterna som hör till det momentet vara utförda.

 

Aspirantuppgifterna finns att ladda hem ifrån skhrf.com och skickas till DK när de är utförda.

 

Då distanskursen har ett begränsat antal platser och DK kommer att välja ut de som vi anser är mest lämpad att gå distanskursen ska ansökningarna vara inne innan man genomför aspirantuppgifterna. Självklart får man börja med de innan men det är inte säkert att alla som söker få gå kursen.

 

Ansökan: Klubbar, ni skickar in ansökningsblanketten för era aspiranter (finns på skhrf.com) senast den 31 december.

Ansökan skickas till DK på: dk@skhrf.com

 

Upplägg på kursen.

Aspiranten ska göra de förberedande uppgifterna samt klara en del webbprov för att få göra slutprov på de olika momenten. Det kommer att skrivas en hel del prov med övervakare via videolänk och dessa kommer att skrivas på vardagkvällar, räkna med att kursen tar minst 12 kvällar på 2 timmar samt de individuella uppgifterna som görs utöver den tiden. Kursen kommer att ligga under en längre tid och aspirantlicens erhålls tidigast i juli.

 

Frågor angående kursen besvaras av DK på: dk@skhrf.com

Kontakt med kansliet

På grund av en kommunikationsmiss har tyvärr styrelsen missat att kontrollera kanslimailen reglenbundet. Efter lite diskussion har vi därför beslutat att inte längre använda den mailen utan allting ska gå till styrelsenmailen för att sen disribueras till rätt styrelsemedlem som hanterar frågan.

Så från och med nu ber vi er skicka alla frågor som tidigare eventuellt skickats till kansliet att skickas till styrelsen.skhrf@gmail.com istället.

Månadsbrev oktober

Hej på er!

Här kommer äntligen ett nytt månadsbrev. Förhoppningsvis ska vi få ordning och få ut dessa månadsvis framöver.

 

Stämman

Stämman kommer att hållas 21/4 i Landskrona. På söndagen efter kommer det hållas föreläsningar med olika inriktningar. Mer information om det kommer. I och med att stämmans datum är bestämt så innebär det att klubbarna måste hålla sina egna årsmöten och rapportera in dem senast 21/3. En nyhet för i år är att vi skrotar rapporteringsblanketten helt och all rapportering sker direkt på Skuttli. Rapportering görs under Adminfliken under knappen Ändra klubbuppgifter. Observera att alla uppgifter som rapporteras in där inte syns för alla användare utan bara för superadmins och den inloggade klubben.

I och med stämman börjar det bli dags att fundera både på motioner ni vill skicka och förslag till kommande styrelsen. Kontaktuppgifter för dessa hittar ni längst ner i månadsbrevet.

 

SM i rak och längd

SM i rak och längd är klart  och det kommer att hållas 19-20/5 i Kalmar. Arrangör är Kalmars Kaninhoppare

 

Agriacup

De tre deltävlingarna i Agria kommer att hållas följande datum

16-17/6 (16/6 Agria) Österjörn Arrangör: Västerbottens KH

14-15/7 (14/6 Agria) Falsterbo Arrangör Skånes Kaninhoppare

28-29/7 (28/7 Agria) Europride Arrangör 08 KaninhopparTeam

 

Domarkurs

Domarkurs kommer att hållas 10-13/5, arrangör VäSKH. Mer information både om den här domarkursen och eventuella andra möjligheter att gå kurs kommer inom kort från DK.

 

Ordförande SKHRF

Liv har mycket privat och därför kommer Linda som är vice gå in och stötta upp henne fram till årsstämman.

 

Avhopp i Domarkommittén

Jessica Gustafsson har valt att hoppa av DK.

 

RVHD

Tyvärr är ju RVHD något ständigt förekommande som vi måste förhålla oss till. I år verkar Göteborgstrakten och Gotland vara de värst drabbade områdena. Vi vill uppmana alla att hålla sig uppdaterade på SKHRF online om vart det är karantän. Vi vill även att ni klubbar som skriver om RVHD/Myx i era tävlingsannonser säkerställer att den stämmer överens med gällande regler. Idag förekommer en del information i dessa som inte stämmer.

 

En sista uppmaning gällande RVHD är att ni alla tänker på att det är en tragedi att drabbas av sjukdomen och det är enbart otur om man drabbas. Även om alla såklart är rädda för sjukdomen så är det viktigt att tänka på hur man beter sig mot varandra.

 

Betalning/anmälningar till tävlingar

Vi har fått in en del frågor från klubbar som har problem med anmälningar till tävlingar som inte betalas. Det som gäller är att klubben har rätt att tex neka start eller ta ut efteranmälningsavgift om pengarna inte finns insatta på utsatt tid så länge det tydligt framgår i annonsen. Var noga med att inte låta folk starta om betalning inte är gjord eftersom det är mycket svårare att få in pengar i efterhand. Har en person obetalda starter till klubben har klubben rätt att neka personen att starta tills dessa är betalda. Observera att man inte får skriva att klubben ska ha pengarna tillhanda samma dag som sista anmälningsdag eftersom man ska ha möjlighet att anmäla sig just sista dagen. Däremot är det helt okej att kräva att pengarna ska sättas in den dagen.

 

Tävlingsprogrammet på Skuttli

Styrelsen har uppmärksammat att det förekommer att en hel del tävlingar flyttas inom två veckor från tävlingen. Vi vill uppmana klubbarna att ha bättre framförhållning när ni planerar och bokar platser för tävlingarna. Det är okej att flytta tävlingarna inom kommunen eller inom 3 mil från ursprunglig plats men detta är inget som ska sättas i system utan medlemmar ska ha möjlighet att veta var tävlingarna hålls. Det är också viktigt att ni kontaktar någon av dem som är administratörer om ni måste flytta en tävling och tiden för att ni själva ska kunna ändra plats på Skuttli har passerats. Skuttlis plats och tävlingsannonsen får inte visa olika platser eftersom man då kan missa en tävling som man tänkt åka till eftersom man tror den är någonannanstans.

 

Rikshoppet

Som ni säkert märkt har det inte kommit något Rikshopp på ett tag. Vi har en redaktör i Tina Nylund men tyvärr inget material att sätta in i tidningen. Tina har lovat att sätta ihop tidningen när det finns tillräckligt material men som det är nu tyvärr så kommer det dröja. Styrelsen diskuterar olika lösningar för detta men har du material du anser passar i tidningen, skicka in det till Tina snarast.

 

Datum att hålla koll på:

1/3 Sista ansökningsdag för SM i krok och höjd

21/3 Sista dag för klubbarnas årsmöte och rapportering i Skuttli

21-22/4 Årsstämman och efterföljande föreläsningar, Landskrona Arrangör SKH

10-13/5 Domarläger, arrangör VÄSKH

19-20/5 SM i rak och längd, arrangör KoKH

16-17/6 Agriacup (Agria 19:e). Österjörn, arrangör ACKH

14-15/7 Agriacup (Agria 14:e) Falsterbo, arrangör SKH

28-29/7 Agriacup (Agria 28:e) Europride arrangör 08KT

 

 

Bra adresser:

SKHRFonline – http://online.skhrf.com

Styrelsen – styrelsen@skhrf.com

Kansliet – kansliet@skhrf.com

Domarkomittén – DK@skhrf.com

Avelsgruppen – AG@skhrf.com

Valberedningen – valberedningen@skhrf.com

Kaninregistret – KR@skhrf.com

Protokollfrågor – protokoll@skhrf.com

Rikshoppet – rikshoppet@skhrf.com